Szkolenie zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

Jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinien legitymować się każdy manager, jest skuteczne kierowanie zespołem pracowniczym. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza że praca na stanowisku kierowniczym wiąże się z wieloma, niejednokrotnie trudnymi wyzwaniami. Dopasowanie się do konkretnej kultury organizacyjnej, stworzenie zgranego zespołu, a na końcu właściwe zarządzanie – zrealizowanie tych celów może być łatwiejsze dzięki dokładnemu poznaniu nowoczesnych technik kierowania zasobami ludzkimi.

Na czym polega skuteczne zarządzanie zespołem pracowniczym?

Efektywne kierowanie wiąże się przede wszystkim z umiejętnym sterowaniem motywacją pracowników oraz ich chęcią i zapałem do obowiązków zawodowych. Dobry manager powinien umieć delegować zadania, zmotywować członków zespołu, a także wsłuchiwać się w ich potrzeby i oczekiwania. Dlatego w trakcie szkolenia szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności praktycznych, dzięki którym osoba zarządzająca zespołem stanie się liderem budującym pozytywną atmosferę, umiejętnie zarządzającym priorytetami przedsiębiorstwa oraz rozwijającym kompetencje pracowników.

Do kogo adresowane jest szkolenie kierowania zespołem?

Przygotowany przez nas kurs jest dedykowany do wszystkich osób, które zadają sobie pytanie, jak być dobrym przywódcą, a także jak kierować zespołem sprzedażowym. W warsztacie może wziąć udział w szczególności kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, prezesi, członkowie zarządów, a także osoby kierujące zespołami pracowniczymi.

NAJWAŻNIEJSZE CELE szkolenie zarządzanie zespołem

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji menadżerskich,
 • Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów w zarządzaniu,
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań, zarządzanie zmianą i celami zespołu,
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem zawodowym pracownika,
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania stanami emocjonalnymi.

Kompetencje nabyte podczas szkolenia zarządzania zespołem

Menadżer:

 • Pracuje w oparciu o styl przywództwa sytuacyjnego
 • Umiejętnie deleguje zadania zgodne z celami firmy, monitoruje i wspiera zespół
 • Jest otwarty na zmianę i innowacje, zachęca zespół do zmiany
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół
 • Przeprowadza coaching indywidualny w oparciu o DM
 • Zarządza konfliktami w zespole i buduje dobry klimat w zespole
 • Zarządza priorytetami zespołu i celami firmy
 • Zarządza stanami emocjonalnymi
 • Motywowanie pracowników do wykonywania zadań trudnych
 • Rozwija kompetencje zespołu
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu
 • Zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania do pracy
 • Budowa profesjonalnego zespołu
 • Lepsza organizacja pracy
 • Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost zadowolonych pracowników
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy
 • Lepsza jakość zarządzania
 • Poprawiona komunikacja w zespole

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

Program szkolenia zarządzanie zespołem

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.
 • rozdamy materiały szkoleniowe

MODUŁ II. Menadżer jako przywódca

W tym module dowiesz się:

 • jak ustawiać priorytety strategiczne;
 • jak realizować strategię firmy w oparciu o cele zespołu;
 • czym jest przywództwo w zarządzaniu zespołem;
 • jakie są zasady, mechanizmy i procesy przywództwa;
 • jak budować wartości przywództwa;
 • jakie są rodzaje przywództwa, kompetencje i cechy;
 • jak realizować własne cele w przewodzeniu zespołem.

MODUŁ III. Cykl życia i proces tworzenia się zespołu

W tym module dowiesz się:

 • jak zbudować zespół. Jak zmienić grupę w zespół;
 • Jak wytworzyć efekt synergii w zespole;
 • jaki jest cykl życia zespołu;
 • jaki jest cykl pracy zespołowej;
 • jak wzmacniać zespół w realizacji projektów;
 • delegowanie zadań w oparciu o cele indywidualne i cele firmy;
 • jak monitorować i wspierać pracowników w realizacji celów.

MODUŁ IV. Komunikacja w procesie zarządzania

W tym module dowiesz się:

 • jak komunikują się przywódcy;
 • jak słuchać aktywne pracowników;
 • jak komunikować się w grupie;
 • jak budować autorytet;
 • jak komunikować się bez przemocy wg Rosenberga;
 • przekaz informacji zwrotnych;
 • jak prowadzić rozmowy korygujące, wspierające, motywujące.

MODUŁ V. Automotywacja Lidera i motywacja zespołu

W tym module dowiesz się:

 • jakie są teorie motywacji
 • motywowanie podwładnego
 • jak wpłynąć na szybkie dokonywanie zmian – neurodecyzje
 • jak wykorzystać behawioralne kotwice motywacji
 • jak pracować z submodalnościami
 • jak zarządzać stanami emocjonalnymi pracowników
 • jak modelować swoje zachowania

MODUŁ VI. Dialog Motywujący w rozmowie z pracownikiem

W tym module dowiesz się:

 • jak rozumieć fazy zmiany zachowania pracowników
 • jak zdiagnozować opór u pracownika
 • dlaczego występuje opór – ambiwalencja
 • jak omijać opór i postawy niezgody
 • jak prowadzić dialog podtrzymujący motywację u pracowników
 • jak wzmacniać pracownika wykorzystując Dialog Motywujący
 • jak ustalić plan zmiany i wdrożyć go w działania operacyjne

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikat ukończenia szkolenia;
 • wręczymy nagrody.

Dlaczego warto korzystać z naszych szkoleń?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering
 • Przerwy kawowe