Negocjacje handlowe z sieciami handlowymi – szkolenie

Umiejętne prowadzenie rozmów z kontrahentami może przynieść wiele korzyści. Negocjacje handlowe to nieodłączny element każdego biznesu, pozwalający nie tylko efektywnie się komunikować, ale także rozwiązywać konflikty z partnerami. Współcześnie prowadzenie rozmów z sieciami handlowymi jest powszechnym zjawiskiem, dlatego kompetencje z zakresu negocjacji są potrzebne zarówno menedżerom najwyższych szczebli, jak i liderom zespołów czy kierownikom projektów, którzy stają przed koniecznością pertraktacji.

Co odgrywa istotną rolę w negocjacjach handlowych?

Nie od dzisiaj wiadomo, że w prowadzeniu negocjacji handlowych kluczową funkcję pełni informacja. Oznacza to, że im dysponujemy większą wiedzą na temat kontrahenta, tym jesteśmy w stanie wypracować skuteczniejsze rozwiązania. Dzięki opracowanemu przez nas szkoleniu udoskonalisz umiejętności nie tylko z zakresu komunikowania, ale także dotyczące przygotowania, prowadzenia oraz zamykania rozmów negocjacyjnych. Nauczysz się też, jak rozpoznawać techniki stosowane przez drugą stronę i przećwiczysz kompetencje, które decydują o ostatecznym wyniku rozmów.

Do kogo jest skierowane szkolenie?

Warsztaty, których tematyką są negocjacje handlowe z sieciami handlowymi, zostały opracowane z myślą o wszystkich, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż i chcą lepiej radzić sobie z kupcami. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno osoby, które mają doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i chcą uzupełnić swój dotychczasowy warsztat o nowe, skuteczne techniki, jak i wszyscy ci, którzy nie mają doświadczenia w prowadzeniu rozmów z kontrahentami.

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie negocjacji z kupcami sieci handlowych poprzez zrozumienie ich metod pracy, określonych celów i zastosowanych technik
 • Poznanie procesu przygotowana, prowadzenia i podsuwania profesjonalnych negocjacji
 • Zapoznanie uczestników z technikami negocjacji, perswazji i wywierania wpływu
 • Nauka umiejętności budowania relacji i stanów emocjonalnych u kupców

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Profesjonalnie i skutecznie przeprowadza rozmowę negocjacyjną z klientem,
 • Jest konsekwentny i ambitny w procesie negocjacji,
 • Potrafi argumentować swoje stanowisko, tak, że klient ma poczucie logiczności i zasadności przytaczanych argumentów,
 • Potrafi obronić warunki umowy jak i cenę,
 • Prowadzi negocjacje w oparciu o budowanie relacji i zaufanie klienta,
 • Rozwija własne kompetencje.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Zawarcie korzystniejszych kontraktów z klientami,
 • Wzrost wydajności pracowników,
 • Wzrost zadowolonych klientów,
 • Otwartość na zmiany i możliwości przełamania trudnej sytuacji rynkowej,
 • Szybsze reagowanie na zmiany,
 • Wzmocnienie wizerunku firmy,
 • Negocjowanie lepszych cen i warunków umów,
 • Wzmocnienie lojalności klienta.

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Tożsamość negocjatora

W tym module dowiesz się:

 • jak być zawodowym negocjatorem;
 • jakim typem negocjatora jesteś;
 • jakim stylem negocjacyjnym powinieneś pracować;
 • jak budować własny wizerunek oparty o wartości firmy;
 • jak budować pożądany wizerunek kupca;
 • jak kreować siebie jako ważnego klienta;
 • jak utrzymywać wizerunek profesjonalnego negocjatora.

MODUŁ III. Wywiad rynkowy

W tym module dowiesz się:

 • jakie są sposoby i źródła rozpoznania firmy;
 • jakie są sposoby i źródła rozpoznania kupca;
 • jak rozszyfrować strategię negocjacyjną kupca;
 • jakie są sposoby myślenia kupców w sieciach handlowych;
 • dlaczego kupiec będzie z Tobą rozmawiać;
 • jak zrozumieć specyfikę negocjacji w sieciach handlowych.

MODUŁ IV. Scenariusze negocjacji w sieciach handlowych

W tym module dowiesz się:

 • jak rozpocząć współpracę z sieciami handlowymi;
 • jak odnowić współpracę;
 • jak prowadzić renegocjacje handlowe;
 • jak zamykać współpracę.

MODUŁ V. Metody

W tym module dowiesz się:

Jak przygotować się do negocjacji z siecią handlową:

 • rozpoznanie oczekiwań;
 • przygotowanie oferty i prezentacji;
 • jak kupcy budują swoje stanowiska negocjacyjne;
 • zaplanowanie strategii negocjacyjnych (metody, techniki i narzędzia);
 • dobór zespołu negocjacyjnego i ustalenie ról;
 • Jak tworzyć zespół negocjacyjny:
  • identyfikacja mocnych i słabych stron;
  • przygotowanie się do wyznaczonej roli w zespole negocjacyjnym;
  • techniki rozwoju kompetencji negocjacyjnych członków zespołu;
 • Jak budować relacje z kupcem
  • budowanie stanu emocjonalnego u kupca;
  • sztuka podtrzymywani pozytywnych relacji;
  • etykieta biznesowa w negocjacjach.

MODUŁ VI. Negocjacje z sieciami handlowymi

W tym module dowiesz się:

Jak rozpoczynać negocjacje:

 • budowanie relacji;
 • rozpoznanie cech osobowościowych i ról w zespole negocjacyjnym;
 • prezentacja oferty;
 • Jak realizować strategię w fazie właściwej negocjacji:
  • zdobywanie przewagi podczas rozmów;
  • triki negocjacyjne kupców sieci;
  • rozpoznawanie manipulacji u kupców;
  • unikanie pułapek w rozmowach;
 • Jak zamykać negocjację:
  • przyzwolenie;
  • umowa;
  • gra na czas;
  • podsumowanie;
  • sposoby zdobywania przewagi.

MODUŁ VII. Podtrzymywanie i rozwój współpracy

W tym module dowiesz się:

 • jak budować relację z kupcem;
 • jak wzmocnić pozycję partnera biznesowego;
 • jak zarządzać kryzysem podczas realizacji kontraktu;
 • jak blokować konkurencję.

MODUŁ VIII. Podsumowania szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering