Szkolenia dla kadry menedżerskiej

Firma to nie tylko budynki, infrastruktura i organizacja. To ludzie, zespoły i ich kompetencje, które każdego dnia budują firmy. Kadra menedżerska zarządza pracownikami, a także jest odpowiedzialna za wynik całego zespołu. Spektrum kompetencji niezbędnych do realizacji zadań kierowniczych jest w tym przypadku bardzo szerokie, dlatego warto doskonalić swoje umiejętności w czasie profesjonalnych szkoleń.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej – zadania osób zarządzających

Przed osobami odpowiedzialnymi za pracę zespołu stoi wiele wyzwań, dlatego warto poznać i doskonalić umiejętności z zakresu:

  • budowania i moderowania zespołu,
  • kierowania zespołem,
  • kontroli pracy zespołu,
  • nadzorowania obiegiem informacji,
  • motywującego delegowania zadań,
  • motywowania pracowników,
  • udzielania wskazówek,
  • zarządzani zmianą,
  • prowadzenia 7 kluczowych rozmów z pracownikiem.

Wszystkie te aspekty odgrywają istotną rolę przy tworzeniu zespołu. Zaufanie, otwartość, zaangażowanie, współpraca, odpowiedzialność i wspólny cel to fundament zespołu. Sztuka efektywnej komunikacji kierownika i delegowania zadań w zorganizowany i przemyślany sposób, jak również dbanie o determinację zatrudnionych w dążeniu do celu i kontroli ich wyników jest osią zadań kierowniczych. Nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej opracowane zostały w sposób kompleksowy i obszerny, dzięki czemu pozwalają uzyskać przydatne wskazówki w zakresie funkcjonowania w zespole w charakterze przywódcy oraz odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże.

Przyjazna atmosfera pracy i autorytet menedżera

Zakres obowiązków kierowników jest często niezwykle obszerny, jednak niewątpliwie muszą oni stale pracować nad swoim autorytetem, kierując się jednocześnie zachowaniem sprzyjającym efektywnej pracy i tworzenia dobrej atmosfery. Zachowanie balansu między realizowanymi zadaniami a dobrą atmosferą (relacyjnością) jest wyzwaniem dla kadry kierowniczej. Niekiedy kadra menedżerska dopuszcza się podstawowych błędów w tym zakresie. Specjalistyczne szkolenia mogą pomóc w wyeliminowaniu takich problemów. Na szkoleniach uczymy kierowników w jaki sposób wydobyć od pracowników postawy pełne zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone zadania.

Wybrane szkolenia dla kadry menedżerskiej