CENTRUM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ Wojciech Chmielewski zostało zamieszczone w rejestrze firm deklarujących spełnianie Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, prowadzonym przez PIFS.

Firma szkoleniowa Centrum Psychologii Stosowanej należy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

 Jesteśmy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – 2.20/00012/2016.

 

Posiadamy wdrożony System Zarządzania dla dostawców usług szkoleniowych w zakresie PN-EN ISO 9001:2015.

Posiadamy rekomendacje szkoleniowe czołowych firm w Polsce, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych.

Wszystkie projekty realizujemy w oparciu o najwyższe standardy jakości usług szkoleniowych i w oparciu o kodeks dobrych praktyk PIFS

1. Firma powstała w 1997 roku i zajmowała się realizacją projektów biznesowych w sprzedaży, pośrednictwie i usługach. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach biznesowych i kierunkowym wykształceniu właściciela firma w 2001 roku rozpoczęto świadczenie usług doradczych, coachingowych i szkoleniowo – rozwojowych. W trakcie wielu lat doświadczeń wypracowaliśmy własny know how, wiemy czego potrzebują przedsiębiorcy, z jakimi problemami się zmagają i jak my jako firma szkoleniowo – doradcza możemy im pomóc. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny psychologii sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania, realizacji projektów, edukacji i ochrony zdrowia. Stawiamy sobie wysokie cele i jesteśmy zainteresowani dużymi wyzwaniami.
Aktualnie specjalizujemy się w realizacji szkoleń miękkich. Głownie zajmujemy się dostarczeniem rozwiązań w zakresie szkoleń sprzedażowych, marketingowych, zarządzania, motywacji, organizacji własnej pracy i komunikacji interpersonalnej w oparciu o metodą Dialogu Motywującego i Calgary Cambridge.

2. Realizujemy szkolenia rozwojowe dla biznesu, administracji, instytucji pożytku publicznego i placówek medycznych.

3. W biznesie szkolimy pracowników operacyjnych, kadrę niższego i wyższego szczebla kierowniczego z takich działów jak:

 • Dział Eksportu
 • Dział Finansów
 • Dział Handlowy
 • Dział HR
 • Dział IT
 • Dział Jakości
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Logistyki
 • Dział Marketingu
 • Dział Prawny
 • Dział Public Relations
 • Dział Produkcji
 • Dział Rozwoju
 • Dział Zakupów
 • i inne

4. W placówkach medycznych ochrony zdrowia szkolimy kadrę medyczną i personel niemedyczny. Głównie kierujemy nasze szkolenia do:

 • Kadry zarządzającej szpitali i innych placówek medycznych
 • Lekarzy
 • Pielęgniarek
 • Położnych
 • Ratowników Medycznych
 • Opiekunów Medycznych
 • Fizjoterapeutów
 • Psychologów i Terapeutów

5. W Powiatowych Urzędach Pracy szkolimy pracowników operacyjnych, kadrę niższego i wyższego szczebla kierowniczego z takich działów jak:

 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Dział d/s Szkoleń, instrumentów rynku pracy i programów
 • Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
 • Dział Finansowo – Księgowy
 • Dział Organizacyjno – Administracyjny
 • Dział Kadr – Stanowisko ds. Prawnych

6. Głównym Celem naszej działalności jest dostarczenie praktycznej i wysoko specjalistycznej wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań na rynku szkoleń miękkich. Każda usługa szkoleniowo – rozwojowa realizowana jest w oparciu o rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i zgodnie z najwyższymi standardami świadczenia usług szkoleniowych.

7. Nasze usługi realizujemy w formie: szkoleń zamkniętych, szkoleń otwartych, szkoleń dedykowanych, konferencji i Coachingu: Executive Coaching, Sales Coaching, Team Coaching, On the job training, Work-Life Balance Coaching.

8. Nasze specjalizacje w realizacji szkoleń:

 • Zarządzanie
 • Sprzedaż
 • HR
 • Marketing
 • Coaching
 • Team Building
 • Umiejętności Osobiste
 • Finanse osobiste

9. Specjalizacje w usługach doradczych i badaniach:

 • Badanie Kultury Organizacji
 • Modele kompetencji
 • Assessment Centre
 • Development Centre
 • Ocena 360 stopni
 • Systemy Ocen
 • Testy Psychologiczne w biznesie
 • Badanie Zaangażowania pracowników

10. Na każdym etapie realizacji usługi dbamy o jakość i efektywność realizowanych wdrożeń. Uzyskane wnioski z ewaluacji usługi implementuje u zleceniodawców.

11. W trakcie współpracy mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów, dlatego opracowaliśmy model postępowania reklamacyjnego, a nasza komunikacja z klientem jest oparta na standardach Dialogu Motywującego.

12. Oferujemy usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi, a zwłaszcza:

 • z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich i ochrony danych osobowych;
 • z zachowaniem przepisów dotyczących realizacji kursów, szkoleń i innych działań rozwojowych.

13. Standardy usług szkoleniowo-rozwojowych

Usługi szkoleniowo-rozwojowe – zamknięte

A. Firma realizuje usługi szkoleniowo – rozwoje na zlecenie zamawiającego zgodnie z następującymi praktykami:

 • rozpoznanie potrzeb szkoleniowych;
 • ustalenie celów usługi szkoleniowo – rozwojowej w sposób mierzalny – dotyczy wiedzy, umiejętności, kompetencji, oraz w zakresie celów organizacyjnych, grupowych, czy indywidualnych;
 • prezentacja minimum dwóch opcji oferty szkoleniowej, każdorazowo przygotowanej ściśle pod zamówienie i oczekiwania klienta;
 • wybór jednej z opcji przez klienta;
 • realizacja usługi szkoleniowo – rozwojowej w oparciu o ustalony plan realizacji usługi;
 • ewaluacja usługi szkoleniowo – rozwojowej mierząca wcześniej ustalone cele z zamawiającym;
 • raport i wnioski wdrożeniowe;
 • wsparcie we wdrożeniu zmian wynikających z realizacji usługi szkoleniowo – rozwojowej.

Przykładowe metody szkoleniowe
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

 • Wykład
 • Prezentacja Power point
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach z danej branży
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Odgrywania ról
 • Studium przypadku
 • Rozmowa panelowa
 • Testy auto diagnostyczne
 • Prezentacje audio i video
 • Symulacje biznesowe
 • Symulacje medyczne
 • Symulacje procesów zarządzania

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników.

Standardy usług szkoleniowo-rozwojowych

Usługi szkoleniowo-rozwojowe – otwarte

A. Na stronie www i w przesłanej ofercie do klienta prezentujemy program szkoleniowo-rozwojowy zawierający:

 • Cele ogólne i szczegółowe szkolenia opisane za pomocą rezultatów uczenia się i osiągniętego poziomu kompetencji.
 • Harmonogram szkolenia / działań rozwojowych.
 • Opis merytoryczny realizacji usługi zawarty w modułach.

B. Przedstawiamy minimalne wymagania dla grupy docelowej, do której kierujemy program szkoleniowo-rozwojowy.

C. Podajemy informacje na temat:

 • Metod i form pracy
 • Materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
 • Kadry prowadzących

D. Planujemy, koordynujemy i ewaluujemy każdy etap realizacji usługi szkoleniowo – rozwojowej.

E. Do pomiaru używamy narzędzi własnych i narzędzi posiadających standaryzowane wzorce.

F. Implementujemy wnioski w celu poprawy jakości świadczonych usług.

G. Pomagamy w implementacji wniosków uczestnikom szkolenia.

H. Standardy doboru i kształcenia kadry.

Dobór eksperta realizującego zlecenie stawiamy sobie za najwyższy punkt honoru. Współpracujemy z wysoko kwalifikowanymi ekspertami – praktykami. Opis kadry pozwala klientowi ocenić dobór kadry i zasadność jego wyboru. W opisie trenera znajduje się:

 • opis wykształcenia i specjalizacji;
 • opis doświadczeń zawodowych;
 • posiadane kwalifikacje;
 • opis doświadczenia w realizowaniu danych usług szkoleniowo-rozwojowych;
 • posiadane referencje.

Dbamy o rozwój kadry ekspertów dostarczając im informacje zwrotne na temat realizowanych usług, proponujemy rozwiązania i wystawiamy stosowne rekomendacje.

Standardy dotyczący organizacji usług szkoleniowo-rozwojowych

A. Podczas rozmów z klientami ustalamy szczegółowo zakres usług, daty realizacji jak i ich formę realizacji. Szczegółowe ustalenia dotyczą:

 • zakresy odpowiedzialności stron za przygotowanie i realizację usługi;
 • daty i miejsca realizacji usługi;
 • harmonogram realizowanych usług;
 • niezbędne wyposażenie potrzebne do realizacji usługi;
 • niezbędne materiały i narzędzia wykorzystane podczas realizacji usługi;
 • noclegi i transport uczestników;
 • kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację usługi;
 • dane osób realizujących usługi;
 • budżet i podział kosztów za składowe zamówienia.

B. Usługi szkoleniowo – rozwojowe odbywają się w miejscu i w warunkach odpowiednich do realizacji tych usług. Właściciele lub administratorzy miejsc szkoleń zapewniają dobre warunki zgodnie z zasadami BHP oraz higieny pracy umysłowej.

C. Wybieramy miejsca, w których:

 • powierzchnia jest dopasowana do liczebności grupy;
 • jest dostęp do światła dziennego i prawidłowego oświetlenia sztucznego;
 • jest wyposażenie umożliwiające niezbędną aranżację przestrzeni na potrzeby danej usługi szkoleniowo – rozwojowej;
 • jest dostępności infrastruktury niezbędnej do realizacji usług.

14. Jesteśmy po to, żeby wspierać Cię w realizacji Twoich celów. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest dotarcie do praktycznej i skutecznej wiedzy, dlatego możesz dzwonić do nas i korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. Nasi eksperci chętnie pomogą w implementacji zyskownych rozwiązań.

Profesjonalne szkolenia dla firm, administracji publicznej, szpitali, klinik i organizacji pozarządowych

SZKOLENIA

 • Wskazujemy możliwości do rozwoju Twojego biznesu
 • Wprowadzamy skuteczne rozwiązania biznesowe
 • Budujemy bezpieczeństwo i stabilny wzrost
 • Angażujemy się w sukcesy naszych klientów

Pomożemy rozwinąć się Twojej firmie

WIĘCEJ

DORADZTWO

 • Diagnozujemy najczulsze problemy firmy
 • Wierzymy, że zawsze znajdzie się rozwiązanie
 • Stosujemy sprawdzone i skuteczne metody pomocy
 • Monitorujemy i implementujemy zmiany

Dlatego, Twoje działania będą efektywne

WIĘCEJ

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Poszukujemy talentów które drzemią w uśpieniu
 • Wydobywamy zasoby i motywujemy do zmiany
 • Wzmacniamy proces osiągania sukcesów
 • Pielęgnujemy szczęście i satysfakcję z życia

Dlatego, każdy Twój dzień będzie radosny

WIĘCEJ
0
lat na polskim rynku
0
firmy objęte stałym wsparciem
0
dni zrealizowanych szkoleń
0
godzin przeprowadzonych szkoleń
0
godzin indywidualnych sesji

TOP OFERTY


Sprzedaż

Rozwój Osobisty

Zarządzanie

Masz pytanie do naszego eksperta?

Aktualności

Co czeka urzędy pracy w 2023 roku?

Co czeka urzędy pracy w 2023 roku? Nowa ustawa o AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, która zmieni urzędy pracy w bardziej efektywne organizacje służące rynkowi pracy. Nastąpi wzrost efektywności aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrównoważy się rozwój zasobów ludzkich, zwiększy [...]

Sztuka komunikacji i postępowania z pacjentem kardiologicznym

Sztuka komunikacji i postępowania z pacjentem kardiologicznym   Specyfika komunikacji z pacjentem kardiologicznym z zaplanowaną koronaroplastyką Pacjenci dotknięci chorobami układu krążenia to grupa wymagająca uważności w komunikacji w obrębie kilku istotnych obszarów. Zarówno na etapie [...]

Sztuka definiowania i osiągania motywujących celów

Sztuka definiowania i osiągania motywujących celów Druga porada artykułu 33 PORADY doceniane przez menadżerów zarządzających zespołem   „Osiągasz to w co celujesz” „Twój wzrok i działanie podąża za Twoimi celami” Każda firma dąży do równoległego osiągnięcia [...]

Profesjonalny menadżer za którym podąża zespół

Profesjonalny menadżer za którym podąża zespół. Zacznij od siebie Pierwsza porada artykułu 33 PORADY doceniane przez menadżerów zarządzających zespołem Jakie cechy i atrybuty powinien posiadać profesjonalny menadżer? Na to pytanie stara się odpowiedzieć wielu dyrektorów, [...]

Kultura pracy hybrydowej

Kultura pracy hybrydowej Nowe wyzwania organizacji w erze post pandemicznej. Jest 2022 rok a za nami prawie trzy lata pandemii COVID – 19. Społeczność międzynarodowa, firmy, organizacje, administracja, szkoły i rodziny musiały zdać wielki egzamin. [...]

33 PORADY doceniane przez menadżerów zarządzających zespołem

33 PORADY doceniane przez menadżerów zarządzających zespołem 1. Zacznij od siebie. Bez względu na wielkość Twojego zespołu, każdy oczekuje od Ciebie decyzji, pomocy, wsparcia, informacji, rozmowy czy konkretnego działania. Dziesiątki nadesłanych maili, wiele rozmów telefonicznych [...]

Nasi trenerzy mieli przyjemność realizować projekty szkoleniowe i doradcze dla firm:

Można się z nami również skontaktować za pomocą poniższego formularza: