Jak skutecznie pokonywać bariery w komunikacji interpersonalnej?

Rozumienie i pokonywanie barier w komunikacji Bariery komunikacyjne to różnorodne przeszkody występujące w procesie wymiany informacji, które mają tendencję do negatywnego wpływania na porozumiewanie się między ludźmi. Obejmują one różne czynniki, które uniemożliwiają lub zniekształcają przekaz, utrudniając efektywne porozumienie się między stronami. Bariery w komunikacji przybierają różne formy, od osądzania, krytykowania, pomniejszania, poprzez moralizowanie, [...]

Kompetencje miękkie pielęgniarek i położnych

14 kluczowych kompetencji miękkich w pracy pielęgniarki i położnej Witaj na blogu szkoleniacps.pl – miejscu, gdzie pasja do zawodu pielęgniarki i położnej spotyka się z praktyczną wiedzą i najnowszymi trendami w dziedzinie szkolenia zawodowego. Jako profesjonaliści w dziedzinie opieki zdrowotnej, jesteście nieustannie wystawieni na wyzwania, które wymagają nie tylko głębokiej wiedzy medycznej, ale również [...]

Czynniki decydujące o sukcesie pracy zespołowej

Praca zespołowa - czynniki decydujące o sukcesie "Wszyscy wiedzą, że „praca zespołowa” jest ważna dla osiągnięcia wspólnego sukcesu, ale dopiero niedawno odkryto, co decyduje o sukcesie zespołu. Współczesne organizacje coraz bardziej zdają sobie sprawę, że praca zespołowa jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Czy jednak wiesz, co sprawia, że niektóre zespoły działają skuteczniej niż inne? [...]

Dialog Motywujący dla Powiatowych Urzędów Pracy

Dialog Motywujący – Sztuka Budowania Wewnętrznej i Trwałej Motywacji. Dialog Motywujący (DM) to specyficzna metoda komunikacji, której głównym celem jest pomaganie osobom w przezwyciężeniu ambiwalencji wobec zmiany i umacnianie wewnętrznej motywacji do podjęcia działań. Korzenie metody sięgają różnych gałęzi psychologii i terapii, łącząc w sobie elementy podejścia humanistycznego, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji [...]

Jaką moc ma aktywne słuchanie? Klucz do skutecznej komunikacji interpersonalnej

Aktywne słuchanie to znacznie więcej niż tylko "słyszenie" słów rozmówcy. To zaangażowanie emocjonalne i intelektualne, które pozwala na głębokie zrozumienie przekazu nadawcy, a co za tym idzie, efektywną komunikację. Ta umiejętność jest fundamentem każdej udanej interakcji, ponieważ pozwala nie tylko na zrozumienie słów, ale także intencji i emocji stojących za nimi. Dzięki aktywnemu słuchaniu [...]

Komunikacja medyczna z pacjentem z rozpoznaniem cukrzycy

Rozmowa z pacjentem chorym na cukrzycę Co warto wiedzieć i jak się do tego przygotować? Uznana za chorobę cywilizacyjną cukrzyca, jest tak rozpowszechniona, że w zasadzie trudno byłoby znaleźć kogoś, kto nigdy o niej nie słyszał, nie miał osoby w otoczeniu bliższym lub dalszym, która by na nią nie chorowała. Dotyka zarówno dzieci, osoby [...]

Komunikacja z pacjentem i jego edukacja medyczna

Komunikacja z pacjentem Jak rozpoznać, czy jest on gotowy na edukację medyczną? Główne założenia komunikacji z pacjentem prowadzonej przez lekarzy lub pielęgniarki koncentruje się wokół wywiadu medycznego, badania przedmiotowego, diagnozy, dostarczenia informacji na temat: diagnozy, przebiegu choroby, procesu leczenia czy profilaktyki. Ważnym obszarem w komunikacji medycznej jest edukacja pacjenta. W trakcie edukacji specjaliści zakładają, że [...]

Jak rozmawiać z pacjentem w niezgodzie – roszczeniowym i niechętnym do współpracy

Jak rozmawiać z pacjentem roszczeniowym i niechętnym do współpracy? W 1991 roku i 2002 roku w książce Millera i Rollnicka można było zapoznać się z obszernym opisem terminu i procesu oporu klienta do terapeuty. Wielu specjalistów było zmotywowanych aby nauczyć się Dialogu Motywującego by móc poradzić sobie z tzw. opornymi pacjentami. Poszukiwali oni odpowiedzi na [...]

Sztuka komunikacji i postępowania z pacjentem kardiologicznym

Sztuka komunikacji i postępowania z pacjentem kardiologicznym   Specyfika komunikacji z pacjentem kardiologicznym z zaplanowaną koronaroplastyką Pacjenci dotknięci chorobami układu krążenia to grupa wymagająca uważności w komunikacji w obrębie kilku istotnych obszarów. Zarówno na etapie oceny ryzyka wystąpienia chorób serca, prewencji wtórnej jak i wdrażania diagnostyki i leczenia inwazyjnego i nieinwazyjnego. Niewątpliwie sztuka posługiwania się [...]

Przejdź do góry