Efektywność i organizacja pracy lekarza

Jakie trudności w organizacji i efektywności własnej pracy zgłaszają lekarze? 

Lekarze w Polsce należą do najbardziej obciążanych pracą i stresem grup zawodowych. Brak kadry, duża liczba pacjentów, nadmiar biurokracji to niektóre z powodów, trudności w organizacji i efektywności pracy lekarza. Na liście trudności znajdują się również:  

 • Brak wsparcia i uznania ze strony władz i społeczeństwa, co prowadzi do frustracji i demotywacji lekarzy.
 • Niska jakość systemu ochrony zdrowia, który jest chaotyczny, niespójny i niedofinansowany, co utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów.
 • Etyczne dylematy wynikające z konfliktu między oczekiwaniami pacjentów a możliwościami medycyny, co wymaga od lekarzy podejmowania trudnych decyzji i komunikowania ich pacjentom.
 • Niedobór personelu medycznego, zwłaszcza specjalistów i pielęgniarek, co obciąża lekarzy nadmierną ilością pracy i pogarsza warunki pracy.
 • Obciążenie pracą w wielu placówkach medycznych. Doprowadza to wyczerpania i wypalenia zawodowego.
 • Brak spójnego i efektywnego sposobu zarządzania placówką ochrony zdrowia.  

 

Te trudności wpływają negatywnie na jakość życia i zdrowie lekarzy oraz na relacje z pacjentami. Dlatego lekarze domagają się zmian w polityce zdrowotnej, które poprawiłyby sytuację środowiska medycznego i pacjentów. Jednocześnie coraz częściej zgłaszają się na szkolenia w celu wypracowania metod w organizacji i efektywności pracy jako lekarz.

Podczas szkoleń online i stacjonarnych uczymy jak właściwie zarządzać swoją efektywnością i organizacja pracy jako lekarz

Efektywność i organizacja pracy lekarza są ważnymi aspektami zarządzania ochroną zdrowia. Niektóre porady, które mogą pomóc w poprawie jakości i efektywności pracy lekarza to:

 • Przeprowadzanie prawidłowego wywiadu z pacjentem, który pozwoli na ustalenie diagnozy, zasady postępowania leczniczego i ewentualnych przeciwwskazań do zabiegów.
 • Korzystanie z aplikacji do dokumentacji medycznej, która ułatwia prowadzenie historii choroby pacjenta, wprowadzanie wyników badań i ordynowanie leków.
 • Organizowanie pracy poradni specjalistycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, np. określanie częstotliwości porad recepturowych i kompleksowych, wydawanie zaświadczeń lekarskich, itp.
 • Udzielanie teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w czasie epidemii SARS CoV-2 z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego56, np. stosowanie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, weryfikowanie tożsamości pacjenta, dokumentowanie teleporady itp.

Na szkoleniach z efektywności i organizacji pracy lekarza uczymy również zarządzania czasem. Niektóre metody i techniki, które mogą pomóc lekarzowi w zarządzaniu czasem to:

 • Metoda GTD (Getting Things Done), która polega na uchwyceniu wszystkich zadań do wykonania i umieszczeniu ich w zewnętrznym systemie, który jest logicznie poukładany i łatwy do obsługi. Metoda ta składa się z pięciu etapów: zbierania, przetwarzania, organizowania, przeglądania i działania.
 • Planowanie czasu pracy w oparciu o cele i priorytety, np. określanie najważniejszych zadań na dany dzień lub tydzień, ustalanie terminów realizacji i monitorowanie postępów.
 • Optymalizacja procesu świadczenia usług medycznych, np. wprowadzanie standardów jakości i procedur bezpieczeństwa pacjentów, stosowanie nowoczesnych technologii i narzędzi diagnostycznych i leczniczych itp.
 • Zarządzanie kontaktami z ludźmi, np. komunikowanie się w sposób asertywny i jasny z pacjentami, współpracownikami i przełożonymi, unikanie nieporozumień i konfliktów itp.
 • Zarządzanie czasem wymaga od lekarza zarówno umiejętności psychologicznych jak i organizacyjnych. Dzięki temu lekarz może poprawić swoją wydajność pracy oraz satysfakcję zawodową.

Jakie korzyści będzie miał lekarz i pielęgniarka po szkoleniu z organizacji pracy własnej i efektywności osobistej?

Lekarz, pielęgniarka czy położna, którzy potrafią zarządzać swoją efektywnością i czasem, mogą mieć wiele korzyści. Oto niektóre z nich: 

 • Lepsza jakość leczenia pacjentów, ponieważ lekarz może skupić się na najważniejszych zadaniach i wykonywać je zgodnie z najlepszymi standardami i procedurami.
 • Lepsza opieka pacjenta, ponieważ personel pielęgniarski potrafi pracować w oparciu o priorytety i optymalizuje swoje działania. 
 • Większa satysfakcja zawodowa i osobista, ponieważ lekarz może osiągać swoje cele i priorytety oraz mieć poczucie kontroli nad swoją pracą.
 • Mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego i stresu, ponieważ medycy mogą unikać nadmiernego obciążenia pracą i konfliktów z innymi ludźmi oraz dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Lepsze relacje z pacjentami, współpracownikami i przełożonymi, ponieważ lekarz może komunikować się w sposób asertywny i jasny oraz budować zaufanie i współpracę.

Zarządzanie efektywnością i organizacją pracy lekarza jest więc ważną umiejętnością, która przynosi korzyści nie tylko dla lekarzy, pielęgniarek, położonych czy ratowników medycznych, ale także dla jego pacjentów i całego środowiska pracy.