Efektywny powrót do pracy po urlopie: jak przełamać bariery i znaleźć motywację

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA „POWRÓT DO PRACY”

 • Zrozumienie typowych wyzwań związanych z powrotem do pracy po urlopie.
 • Nauczenie strategii zarządzania czasem i stresu w powrocie do pracy.
 • Rozwinięcie umiejętności adaptacyjnych i radzenia sobie z niepewnością.

Efektywny powrót do pracy – szkolenie – jakie kompetencje zdobędziesz?

Korzyści dla pracownika

 • Zdobywa narzędzia i strategie, które pomogą mu skutecznie przejść z trybu urlopowego do trybu pracy.
 • Uczy się technik efektywności i optymalizacji pracy.
 • Rozwija umiejętność adaptacji do zmian i radzenia sobie z niepewnością i stresem.
 • Szybciej adoptuje się do wymagających obowiązków w pracy.

Korzyści dla menedżera

 • Pozyskuje wiedzę na temat wyzwań, z jakimi borykają się pracownicy powracający z urlopu, co pozwala mu lepiej zarządzać swoim zespołem.
 • Uczy się technik coachingowych, które może wykorzystać do wsparcia swoich pracowników w procesie adaptacji w zmianie.
 • Rozwija umiejętności w zakresie zarządzania zmianami, które są niezbędne do skutecznego kierowania zespołem w dynamicznym środowisku pracy.

Rezultaty dla firmy

 • Poprawa produktywności pracowników po urlopie.
 • Lepsze zarządzanie zmianami i redukcja stresu w zespole.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej opartej na współpracy i efektywności.

Moduł I. Wstęp

 • Przywitanie uczestników szkolenia i przedstawienie prowadzących
 • Omówienie celów i harmonogramu szkolenia
 • Wstępna dyskusja na temat oczekiwań i doświadczeń uczestników związanych z powrotem do pracy po urlopie
 • Ćwiczenia integracyjne i gry pozwalające na lepsze poznanie się uczestników

Moduł II. Wyzwania powrotu do pracy

 • Omówienie badań dotyczących wyzwań związanych z powrotem do pracy po urlopie
 • Interaktywne dyskusje na temat osobistych doświadczeń uczestników
 • Studia przypadków dotyczące trudności związanych z powrotem do pracy
 • Wspólne poszukiwanie strategii radzenia sobie z tymi wyzwaniami
 • Układanie planu organizacji pracy i zarządzani czasem pracy

Moduł III. Zarządzanie czasem i stresem

 • Prezentacja efektywnych strategii zarządzania czasem i optymalizacją pracy
 • Warsztaty dotyczące praktycznego zastosowania tych strategii
 • Omówienie zasady Pareto, metody ALPEN, ABC, Matryc Eisenhowera i ich zastosowania w zarządzaniu czasem
 • Prezentacja i praktyczne ćwiczenia z technik radzenia sobie ze stresem

Moduł IV. Adaptacja, motywacja i radzenie sobie z niepewnością

 • Prezentacja badań dotyczących adaptacji i radzenia sobie z niepewnością w miejscu pracy
 • Omówienie umiejętności, które są potrzebne do radzenia sobie z niepewnością
 • Praktyczne ćwiczenia z rozwoju umiejętności adaptacyjnych, np. role-play czy scenariusze sytuacji
 • Warsztaty dotyczące radzenia sobie z niepewnością w kontekście powrotu do pracy po urlopie
 • Motywacja i automotywacja do pracy

Moduł VII. Menadżer wspierający pracowników

 • Omówienie roli menedżera w procesie adaptacji pracowników po powrocie z urlopu
 • Prezentacja technik coachingowych, które menedżerowie mogą wykorzystać do wsparcia pracowników
 • Dyskusja na temat skutecznego zarządzania zmianami w zespole
 • Studia przypadków i ćwiczenia z zarządzania zmianami

Moduł VIII. Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie głównych punktów i wniosków z każdego modułu
 • Dyskusja i wymiana myśli na temat tego, jak uczestnicy mogą zastosować to, czego nauczyli się podczas szkolenia, w swojej codziennej pracy
 • Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia
 • Ankieta ewaluacyjna szkolenia

CZAS REALIZACJI – 1 dzień szkoleniowy

MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia

TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA – wyślij zapytanie

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń z zakresu psychologii sprzedaży:
– Szkolenie – Rozmowa handlowa z klientem
– Szkolenie – Skuteczne techniki sprzedaży
– Szkolenie – Negocjacje handlowe
– Szkolenie – Profesjonalne negocjacje
– Szkolenie – Neuroperswazja w sprzedaży
– Szkolenie – Psychologia pozyskiwania klientów
– Szkolenie – Obsługa reklamacji
– Szkolenie – Komunikacja interpersonalna

A także pełną ofertą szkolenia dla managerów