Jeśli udział w szkoleniu jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych, to faktura nie zostanie obciążona podatkiem VAT. W takim przypadku należy podpisać oświadczenie o zwolnieniu z VAT. Jeśli udział w szkoleniu jest finansowany ze środków własnych/prywatnych, do faktury zostanie doliczony 23% podatek VAT.