Dostępność projektów Unii Europejskiej oraz krajowych źródeł finansowania, takich jak Krajowy Fundusz Szkoleniowy realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, podlega regularnym zmianom. W związku z tym, aby sprawdzić aktualne możliwości uzyskania dofinansowania dostępnego dla Ciebie, zachęcamy do skontaktowania się bezpośrednio z nami. W ramach KFS masz możliwość dofinasowani swojego szklenia nawet do wartości 80%.