Tak, do 3 dni przed planowanym szkoleniem możliwa jest swobodna zmiana danych uczestnika.