Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzymuje specjalny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Certyfikat jest poświadczony przez takie instytucje jak PIFS, RIS i oznaczony ISO i CPS.