Każdy uczestnik ma możliwość otrzymania wsparcia od prowadzącego szkolenie trenera. Serwis poszkoleniowy trwa 60 dni – pomoc w zakresie wdrażania zagadnień poruszanych podczas szkolenia i coachingu. Wsparcie w kontakcie telefonicznym bądź mailowym.