W większości formalnie nie prowadzimy egzaminów. Szkolenia realizowane są w oparciu o praktyczne ćwiczenia i aktywny udział w szkoleniu. Uczestnik na podstawie tych aktywności buduje autorefleksję na temat poziomu własnych umiejętności i kompetencji. W sporadycznych przypadkach egzaminy mogą być wprowadzone na indywidualną potrzebę zamawiającego.