Tak jak najbardziej realizujemy szkolenia w siedzibie zmawiającego lube we wskazanym przez klienta miejscu.