Optymalna grupa szkolenia liczy od 10 do 14 osób. Minimalna grupa szkoleniowa liczy 4 uczestników a maksymalna grupa szkoleniowa to 18 osób. Istnieje również możliwość realizacji szkolenia indywidualnego w formie coachingu.