• Czas realizacji szkolenia zależny jest od wybranej tematyki i celu szkolenia. Odczyty i prelekcje konferencyjne trwają około 1 godziny.
  • Szkolenia inspirujące i motywujące – około 3 godzin.
  • Jeden pełny dzień szkoleniowy trwa 8 godzin szkoleniowych (8 x 45 minut + przerwy).
  • Dwa pełne dni szkoleniowe trwają 16 godzin szkoleniowych (16 x 45 minut + przerwy).
  • Trzy pełne dni szkoleniowe trwają 24 godzin szkoleniowych (16 x 45 minut + przerwy).
  • Kursy instruktorskie trwają maksymalnie 48 godzin szkoleniowych netto.
  • Realizujemy również indywidualne szkolenia dla jednej osoby w formie coachingu i wówczas takie spotkania odbywają się raz w tygodniu po 1,5 godziny.