Środki publiczne to fundusze dostępne dla każdej instytucji publicznej w ramach zatwierdzonego i uchwalonego budżetu. Dotacje otrzymywane z budżetu i przekazywane na cele statutowe również są uznawane za środki publiczne. Zgodnie z interpretacją wydaną przez Ministerstwo Finansów, jeśli opłata za szkolenie zostanie sfinansowana z tych środków, nie jest wymagane doliczanie podatku VAT. Natomiast, jeśli opłata zostanie uregulowana z prywatnych środków uczestnika lub innych źródeł, takich jak darowizny czy dobrowolne wpłaty na rzecz instytucji, konieczne jest doliczenie podatku VAT.