Jeżeli chciałbyś aby pracownicy byli otwarci i zmotywowani do udziału w planowanym szkoleniu to zastosuj poniższe wskazówki:

Wczesne powiadomienie: informuj zespół o nadchodzącym szkoleniu możliwie wcześnie. Daj wystarczająco dużo czasu, aby wszyscy mogli dostosować swoje harmonogramy i przygotować się do uczestnictwa.

Precyzyjna komunikacja: sformułuj klarowną i zwięzłą komunikację dotyczącą celów szkolenia, korzyści dla zespołu oraz tematów, które zostaną omówione. Unikaj ogólników i podkreśl konkretne aspekty.

Środki komunikacji: wybierz odpowiednie środki komunikacji, aby przekazać informacje o szkoleniu. Może to być e-mail, komunikat na wewnętrznym portalu firmowym, plakaty w miejscu pracy, a także bezpośrednie rozmowy.

Podkreśl korzyści, jakie zespół może uzyskać dzięki uczestnictwu w szkoleniu. Wskazanie konkretnych umiejętności do rozwoju lub możliwości podniesienia efektywności pracy może zmotywować uczestników.

Harmonogram szkolenia: jeśli to możliwe, udostępnij plan dnia szkoleniowego, aby zespół mógł zobaczyć, co konkretnie będzie omawiane. To pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć strukturę szkolenia.

Zachęcanie do pytań: zachęć zespół do zadawania pytań dotyczących szkolenia. Udziel odpowiedzi na potencjalne wątpliwości, aby uczestnicy czuli się pewniej i bardziej gotowi do udziału.

Osobiście przekazywane informacje: jeśli to możliwe, przekazuj informacje osobiście, na przykład w trakcie spotkania zespołu lub wideokonferencji. To pozwoli na bezpośrednią interakcję i dostarczenie dodatkowych wyjaśnień.

Motywacja i entuzjazm: podkreśl entuzjazm i motywację związane z szkoleniem. Wyznacz oczekiwania co do zaangażowania zespołu i zaznacz, dlaczego jest to ważny krok dla rozwoju całej grupy.

Dostępność dodatkowych informacji: udostępnij zespołowi dodatkowe źródła informacji, takie jak linki do stron internetowych czy kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia.

Dbałość o skuteczną komunikację i motywowanie zespołu do udziału w szkoleniu zwiększa szanse na pozytywne doświadczenia i lepsze efekty nauki.