Przygotowanie zespołu do szkolenia jest kluczowym etapem, który znacząco wpływa na skuteczność i efektywność samego szkolenia. Zadbaj o swój zespół i podejmij następujące kroki:

Komunikacja o szkoleniu: przed rozpoczęciem szkolenia warto przekazać zespołowi informacje na temat celów szkolenia, tematów, które będą omawiane, oraz oczekiwanych korzyści. Powiedz, dlaczego szkolenie jest istotne i jakie umiejętności lub wiedzę uzyskają uczestnicy.

Zdefiniowanie oczekiwań: poproś członków zespołu o wyrażenie swoich oczekiwań względem szkolenia. To pozwoli dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników.

Przygotowanie materiałów: poproś trenera o przygotowanie materiałów szkoleniowych uwzględniając oczekiwania twoje i twojego zespołu.

Zapewnienie czasu na przygotowanie: jeśli temat szkolenia jest złożony, warto zapewnić zespołowi odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z materiałami przed rozpoczęciem zajęć.

Motywowanie do aktywnego uczestnictwa: zachęcaj członków zespołu do aktywnego udziału w szkoleniu poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami, zadawanie pytań i udział w dyskusjach. Motywuj do otwartości na nowe pomysły i techniki, które mogą być omawiane podczas szkolenia.

Tworzenie atmosfery otwartej komunikacji: zapewnij atmosferę sprzyjającą otwartej komunikacji. Upewnij się, że uczestnicy czują się swobodnie w wyrażaniu swoich opinii i zadawaniu pytań.

Monitorowanie postępów: pozwól uczestnikom monitorować swoje postępy i zdobyte umiejętności po zakończeniu szkolenia.  Doceniaj ich zmianę i dobre praktyki, to z pewnością zaowocuje otwartością na przyszłe szkolenia.

Przygotowanie zespołu do szkolenia to proces ciągły, który powinien uwzględniać indywidualne potrzeby i charakterystykę grupy. Dostosowanie podejścia do specyfiki zespołu przyczyni się do lepszych rezultatów i większej zaangażowania uczestników.