KLUCZOWE ELEMENTY NASZEJ METODOLOGI REALIZACJI SZKOLEŃ

 • Realizacja szkolenia w oparciu o cykl uczenia się Kolba
 • Elementy metodologii DM – Dialog Motywujący
 • Zachowanie procesu fazowego zmiany w procesie uczenia się
 • Badania ankietowe
 • Szkolenie oparte jest na Standardach Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

PRZYKŁADOWE METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

 • Wykład
 • Prezentacja Power point
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Studium przypadku
 • Testy auto diagnostyczne
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Grywalizację edukacyjną

Symulację obszarów pracy, rozmów i interakcji menadżer pracownik klient