Czy w Twojej firmie pracownicy czują przyjazny klimat organizacyjny?

Jak zbudować zespół marzeń, w którym panuje przyjemna atmosfera?  Jakie zmiany warto wprowadzić, aby ograniczyć konflikty, napięcia i nieporozumienia między pracownikami?

W poniższym artykule otrzymasz wiedzę na temat sprawdzonych sposobów tworzenia dobrego klimatu organizacyjnego. Dowiesz się również, czemu służy przyjazna atmosfera w firmie i dlaczego pracownicy tak bardzo cenią przyjazne środowisko pracy.

Czym jest klimat organizacyjny?

Koncepcja klimatu organizacyjnego dotyczy ujęcia psychologicznego i wywodzi się m.in. z teorii pola K. Lewina. Klimat jest niejako wtórym zjawiskiem wynikającym z kultury organizacyjnej jaka panuje w Twojej firmie. Definicja D.A. Kolba klimatu organizacyjnego zakłada, że klimat jest zbiorem spostrzeganych przez pracowników względnie stałych właściwości w firmie, która ma bezpośredni wpływ na zachowania pracowników. D.A. Kolb wyróżnił następujące wskaźniki budujące ilościowo i jakościowo klimat organizacyjny:

 • odpowiedzialność i samodzielność: członkowie zespołu ponoszą osobistą odpowiedzialność za poziom zrealizowania przydzielonych im zadań, mogą samodzielnie podejmować decyzje i rozwiązywać problemy;
 • wymagania: zespół kładzie nacisk na wysoką jakość produkcji lub usług, ustala pracownikom ambitne zadania i zachęca do ich podejmowania;
 • nagrody: pracownicy w zespole są częściej nagradzani za dobrze wykonaną pracę niż krytykowani lub ignorowani, gdy coś im się nie powiedzie;
 • zorganizowanie: działania zespołu są dobrze zaplanowane i przemyślane, a cele jasno określone;
 • wsparcie, poczucia ciepła i ufności: przyjaźń jest w zespole wartością cenioną, pracownicy ufają sobie wzajemnie, w zespole przeważają dobre stosunki międzyludzkie;
 • kierowanie/zarządzanie: członkowie zespołu dobrowolnie akceptują kadrę kierowniczą i wskazówki fachowców, kierowanie w organizacji opiera się na wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych.

Pokolenie X, Y, Z a definicja klimatu organizacyjnego

Pracownicy z pokolenia X, Y, Z opisują przyjazny klimat organizacyjny jako warunki pracy/współpracy, które wynikają z kultury organizacyjnej, czyli z wartości i zasad jakimi kieruje się dana firma. Ankietowani pracownicy podkreślają, że dobry klimat organizacyjny to przede wszystkim:

 • przyjaźnie nastawiony szef, może być wymagający, lecz ważne aby był sprawiedliwy i merytoryczny;
 • otwarty i chętny do współpracy zespół, w którym można czuć się swobodnie i który potrafi wesprzeć w problemie;
 • otwarta i pełna szacunku komunikacja, otwartość na rozmowę, rozwiązywanie problemów i szczerość w kontaktach interpersonalnych;
 • przyjazne delegowanie zadań;
 • zrozumiałe i dopasowane cele do stanowiska i zakresu obowiązków pracownika;
 • wyrozumiałość co do tempa i sposobu wdrażania się na nowe stanowisko pracy;
 • wzajemna życzliwość pracowników z innych działów;
 • przyjazne i integrujące tradycje firmowe (wigilia firmowa, wycieczki, wspólne pójście do kina, restauracji, spotkania szkoleniowe, podsumowania projektów, itp.)
 • kultura osobista w kontaktach interpersonalnych;
 • dowartościowanie przez przełożonego;
 • możliwość wykonywania takich zadań, które rozwijają i dają poczucie satysfakcji;
 • elastyczny czas pracy;
 • wyrozumiałość za strony szefa i współpracowników.

Klimat organizacyjny w firmie – wideo

W poniższym filmie poruszamy 2 ważne tematy: 1️⃣ Na co warto zwrócić uwagę przy zatrudnieniu nowego pracownika? 2️⃣ Jak budować pozytywny klimat w firmie?

Rola zespołu i jednostki w tworzeniu przyjaznej atmosfery w firmie

Tworząc przyjazny klimat organizacyjny potrzebujemy zaangażowania całego zespołu, który nie tylko wykonuje powierzone obowiązki, ale cechuje się kompetencjami miękkimi, wysoce rozwiniętą inteligencją emocjonalną i kulturą osobistą. Każdy pracownik, który oczekuje od innych troszczenia się o przyjazny klimat organizacyjny, powinien zadać sobie następujące pytania:

 • Co dobrego wnoszę do swojej firmy?
 • Z jakimi emocjami i postawami przychodzę do pracy?
 • W jaki sposób wspieram i utrzymuję dobry klimat organizacyjny?
 • Jak mogę przyczynić się do polepszenia lub utrzymania przyjaznego klimatu organizacyjnego?

Gdy odpowiesz na postawione powyżej pytania, to z pewnością nie będziesz poszukiwał szczęścia i budowania klimatu poprzez zmianę zachowań innych. Oczywiście zdarzają się wyjątki i w każdym zespole może trafić się osoba o niskim poziomie umiejętności współpracy, skoncentrowana wyłącznie na swoich potrzebach lub skrajnie pracownik z zaburzeniem osobowości. Z pewnością taka osoba utrudni utrzymanie dobrego klimatu współpracy. Być może w nielicznych przypadkach uzasadnione będzie żądanie zmiany postaw i zachowania po stronie takiego pracownika. Na szczęście są to tylko wyjątki. Ze swojej strony możesz zastanowić się nad swoją percepcją, czy poświęcasz na tę osobę 90% uwagi czy np.: tylko 3% chwilowej uwagi. W każdym zespole zdarzają się wyjątki, które chciałyby świadomie lub nieświadomie wpłynąć negatywnie na dobrostan zespołu, ale tworząc z większością pracowników wartościowy klimat organizacyjny z pewnością roztopisz wszelkie negatywne zapędy osób destrukcyjnych. Bardzo często takie osoby, które nie wpisują się w kulturę organizacyjną, czują się bardzo źle w klimacie jaki tworzy się poprzez tę kulturę pracy.

Twórz pozytywny klimat pracy dla większości Twojego zespołu, którzy tego chcą. Wyjątki, którym taki styl pracy nie odpowiada z czasem dopasują się do tego środowiska przyjmując jego reguły lub poczują chęć rozwoju poza Twoją organizacją. Pozwól ludziom rozwijać się w takich warunkach, które są bliskie ich wartościom.

W kolejnym wpisie przedstawione zostanie 17 sposobów na przyjazną atmosferę w pracy. Podpowiedzi te, odpowiednio wdrożone, pozwolą nam zadbać o pozytywny klimat organizacyjny lub pomogą nam w jego stworzeniu.

Można się z nami również skontaktować za pomocą poniższego formularza:

  Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, podanych za pomocą formularza kontaktowego. Informujemy, że Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, jest administratorem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Klikając przycisk "Wyślij" poniżej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.