Czy w Twojej firmie pracownicy czują przyjazny klimat organizacyjny?

Jak zbudować zespół marzeń, w którym panuje przyjemna atmosfera?  Jakie zmiany warto wprowadzić, aby ograniczyć konflikty, napięcia i nieporozumienia między pracownikami?

W poniższym artykule otrzymasz wiedzę na temat sprawdzonych sposobów tworzenia dobrego klimatu organizacyjnego. Dowiesz się również, czemu służy przyjazna atmosfera w firmie i dlaczego pracownicy tak bardzo cenią przyjazne środowisko pracy.

Czym jest klimat organizacyjny?

Koncepcja klimatu organizacyjnego dotyczy ujęcia psychologicznego i wywodzi się m.in. z teorii pola K. Lewina. Klimat jest niejako wtórym zjawiskiem wynikającym z kultury organizacyjnej jaka panuje w Twojej firmie. Definicja D.A. Kolba klimatu organizacyjnego zakłada, że klimat jest zbiorem spostrzeganych przez pracowników względnie stałych właściwości w firmie, która ma bezpośredni wpływ na zachowania pracowników. D.A. Kolb wyróżnił następujące wskaźniki budujące ilościowo i jakościowo klimat organizacyjny:

 • odpowiedzialność i samodzielność: członkowie zespołu ponoszą osobistą odpowiedzialność za poziom zrealizowania przydzielonych im zadań, mogą samodzielnie podejmować decyzje i rozwiązywać problemy;
 • wymagania: zespół kładzie nacisk na wysoką jakość produkcji lub usług, ustala pracownikom ambitne zadania i zachęca do ich podejmowania;
 • nagrody: pracownicy w zespole są częściej nagradzani za dobrze wykonaną pracę niż krytykowani lub ignorowani, gdy coś im się nie powiedzie;
 • zorganizowanie: działania zespołu są dobrze zaplanowane i przemyślane, a cele jasno określone;
 • wsparcie, poczucia ciepła i ufności: przyjaźń jest w zespole wartością cenioną, pracownicy ufają sobie wzajemnie, w zespole przeważają dobre stosunki międzyludzkie;
 • kierowanie/zarządzanie: członkowie zespołu dobrowolnie akceptują kadrę kierowniczą i wskazówki fachowców, kierowanie w organizacji opiera się na wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych.

Pokolenie X, Y, Z a definicja klimatu organizacyjnego

Pracownicy z pokolenia X, Y, Z opisują przyjazny klimat organizacyjny jako warunki pracy/współpracy, które wynikają z kultury organizacyjnej, czyli z wartości i zasad jakimi kieruje się dana firma. Ankietowani pracownicy podkreślają, że dobry klimat organizacyjny to przede wszystkim:

 • przyjaźnie nastawiony szef, może być wymagający, lecz ważne aby był sprawiedliwy i merytoryczny;
 • otwarty i chętny do współpracy zespół, w którym można czuć się swobodnie i który potrafi wesprzeć w problemie;
 • otwarta i pełna szacunku komunikacja, otwartość na rozmowę, rozwiązywanie problemów i szczerość w kontaktach interpersonalnych;
 • przyjazne delegowanie zadań;
 • zrozumiałe i dopasowane cele do stanowiska i zakresu obowiązków pracownika;
 • wyrozumiałość co do tempa i sposobu wdrażania się na nowe stanowisko pracy;
 • wzajemna życzliwość pracowników z innych działów;
 • przyjazne i integrujące tradycje firmowe (wigilia firmowa, wycieczki, wspólne pójście do kina, restauracji, spotkania szkoleniowe, podsumowania projektów, itp.)
 • kultura osobista w kontaktach interpersonalnych;
 • dowartościowanie przez przełożonego;
 • możliwość wykonywania takich zadań, które rozwijają i dają poczucie satysfakcji;
 • elastyczny czas pracy;
 • wyrozumiałość za strony szefa i współpracowników.

Rola zespołu i jednostki w tworzeniu przyjaznej atmosfery w firmie

Tworząc przyjazny klimat organizacyjny potrzebujemy zaangażowania całego zespołu, który nie tylko wykonuje powierzone obowiązki, ale cechuje się kompetencjami miękkimi, wysoce rozwiniętą inteligencją emocjonalną i kulturą osobistą. Każdy pracownik, który oczekuje od innych troszczenia się o przyjazny klimat organizacyjny, powinien zadać sobie następujące pytania:

 • Co dobrego wnoszę do swojej firmy?
 • Z jakimi emocjami i postawami przychodzę do pracy?
 • W jaki sposób wspieram i utrzymuję dobry klimat organizacyjny?
 • Jak mogę przyczynić się do polepszenia lub utrzymania przyjaznego klimatu organizacyjnego?

Gdy odpowiesz na postawione powyżej pytania, to z pewnością nie będziesz poszukiwał szczęścia i budowania klimatu poprzez zmianę zachowań innych. Oczywiście zdarzają się wyjątki i w każdym zespole może trafić się osoba o niskim poziomie umiejętności współpracy, skoncentrowana wyłącznie na swoich potrzebach lub skrajnie pracownik z zaburzeniem osobowości. Z pewnością taka osoba utrudni utrzymanie dobrego klimatu współpracy. Być może w nielicznych przypadkach uzasadnione będzie żądanie zmiany postaw i zachowania po stronie takiego pracownika. Na szczęście są to tylko wyjątki. Ze swojej strony możesz zastanowić się nad swoją percepcją, czy poświęcasz na tę osobę 90% uwagi czy np.: tylko 3% chwilowej uwagi. W każdym zespole zdarzają się wyjątki, które chciałyby świadomie lub nieświadomie wpłynąć negatywnie na dobrostan zespołu, ale tworząc z większością pracowników wartościowy klimat organizacyjny z pewnością roztopisz wszelkie negatywne zapędy osób destrukcyjnych. Bardzo często takie osoby, które nie wpisują się w kulturę organizacyjną, czują się bardzo źle w klimacie jaki tworzy się poprzez tę kulturę pracy.

Twórz pozytywny klimat pracy dla większości Twojego zespołu, którzy tego chcą. Wyjątki, którym taki styl pracy nie odpowiada z czasem dopasują się do tego środowiska przyjmując jego reguły lub poczują chęć rozwoju poza Twoją organizacją. Pozwól ludziom rozwijać się w takich warunkach, które są bliskie ich wartościom.

W kolejnym wpisie przedstawione zostanie 17 sposobów na przyjazną atmosferę w pracy. Podpowiedzi te, odpowiednio wdrożone, pozwolą nam zadbać o pozytywny klimat organizacyjny lub pomogą nam w jego stworzeniu.