KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOŁACH MEDYCZNYCH

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej wśród personelu medycznego
 • Zapoznanie się z metodami i technikami efektywnej komunikacji w zespołach medycznych
 • Wzmocnienie kompetencji miękkich – interpersonalnych
 • Zwiększenie efektywności w zakresie przepływu informacji w placówce medycznej
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Pracownik ochrony zdrowia:

 • Efektywnie komunikuje się z członkami zespołu medycznego
 • Rozwija kompetencje miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej a także poprawia styl komunikacji
 • Rzetelnie i merytorycznie przekazuje informacje
 • Potrafi panować nad emocjami podczas trudnych rozmów
 • jest otwarty na komunikację z pracownikami i przełożonymi
 • Ogranicza liczbę sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej
 • Poprawia przepływ informacji wewnątrz firmy
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół.

REZULTATY DLA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej
 • Szybszy przepływ informacji wewnątrz firmy
 • Wzrost zadowolonych pacjentów
 • Lepszy klimat w pracy, wzmocnienie współpracy międzyzespołowej
 • Budowanie zintegrowanego i zmotywowanego zespołu
 • Profesjonalna pomoc udzielana pacjentowi
  • CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
  • MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
  • TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
  • CENA SZKOLENIA – zapytaj

Zobacz wideo – 4 style komunikacji

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

 • Powitanie się z uczestnikami i omówienie zasady prowadzenia szkolenia
 • Ustalenie oczekiwań uczestników
 • Ustalenie celów szkoleniowych
 • Integracja uczestników podczas inspirującego ćwiczenia grupowego

MODUŁ II. Proces komunikacji interpersonalnej – elementy komunikacji

 • model komunikacji w zespole medycznym;
 • mechanizmy rządzące procesem komunikacji;
 • bariery w komunikacyjnymi, – czyli czego należy unikać w komunikacji interpersonalnej;
 • procesy poznawcze w komunikacji;
 • procesy behawioralne w komunikacji;
 • znaczenie komunikacji niewerbalnej;
 • znaczenie komunikacji werbalnej;
 • budowanie stanów emocjonalnych i postaw u słuchaczy;
 • terytorium psychologiczne w procesie komunikowania się.

MODUŁ III. Komunikacja niewerbalna

 • mowa ciała w komunikacji;
 • pantomimika;
 • mimika;
 • interakcje niewerbalne;
 • dotyk;
 • formacje siedzące;
 • formacje stojące;
 • tempo i dynamika w komunikacji niewerbalnej;
 • gesty i kotwice behawioralne;
 • jak rozpoznać myśli na podstawie ruchu gałek ocznych.

MODUŁ IV. Komunikacja w procesie zarządzania konfliktem

 • Jak udzielać informacji zwrotnej;
 • jak komunikować się bez przemocy według metody Rosenberga;
 • jak być asertywnym;
 • jak komunikować zmiany;
 • jak stosować technikę odzwierciedlenia potrzeb rozmówcy;
 • jak stosować technikę zadawania pytań i rozpoznania potrzeb;
 • jak stosować technikę prezentacji rozwiązań;
 • jak stosować technikę rozbijania obiekcji i zastrzeżeń;
 • jak stosować technikę zamykania wspólnych ustaleń;
 • jak stosować technikę zarządzania emocjami klienta;

Jak stosować metaprogramy i systemy reprezentacji:

 • od – do;
 • różnice –podobieństwa;
 • konieczność – możliwość;
 • ogólnie – szczegółowo;
 • wewnętrzny – zewnętrzny;
 • system reprezentacji wzrokowej;
 • system reprezentacji kinestetycznej;
 • system reprezentacji audytywnej.

MODUŁ V. Skuteczne techniki w komunikacji interpersonalnej

 • jak stosować zasadę złotych pytań;
 • jak stosować technikę parafrazy;
 • jak stosować technikę odzwierciedlenia;
 • jak stosować technikę klaryfikacji;
 • jak stosować technikę hipotezy;
 • jak stosować technikę mgły;
 • jak stosować technikę zdartej płyty;
 • jak stosować technikę pozornej słuszności;
 • jak stosować technikę lubienia;
 • jak stosować technikę zoomu uwagi;
 • jak stosować technikę Lingwistyczne Wzorce – Wywieranie Wpływu;
 • jak stosować technikę perswazję w komunikacji.

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja Q&A
 • Rozdanie certyfikatów

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS? 

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering