Szkolenie komunikacja interpersonalna

Czy zdajesz sobie sprawę, że komunikacja interpersonalna towarzyszy nam na wszystkich etapach życia, mając znaczący wpływ podczas komunikacji z innymi? Poza tym, że pozwala na nawiązywanie relacji międzyludzkich, ma kluczowe znaczenie w przypadku motywacji i satysfakcji pracowników. To właśnie umiejętność skutecznego komunikowania się zapewnia skuteczność realizacji życiowych w życiu zawodowym i sprzyja budowaniu relacji, dlatego niewątpliwie jest zdolnością, w którą warto zainwestować.

Czym dokładnie jest komunikacja interpersonalna?

To nic innego jak bezpośrednie komunikowanie się i aktywne słuchanie, które stanowią proces mający na celu przekazywanie oraz odbieranie informacji między dwiema osobami lub grupą osób. W niektórych profesjach od skutecznej komunikacji interpersonalnej zależą nie tylko sukcesy wewnątrz struktury organizacji, ale także efektywność w realizowaniu codziennych zadań, takich jak radzenie sobie z trudnym klientem. W przeciwieństwie do wielu innych procesów efektywna komunikacja jest mechanizmem nieodwracalnym, a więc takim, którego skutków nie da się cofnąć czy powtórzyć.

Do kogo skierowany jest kurs?

Opracowane przez nas szkolenie zamknięte z zakresu komunikacji interpersonalnej jest adresowane do wszelkiego rodzaju specjalistów, a także osób zajmujących stanowiska managerów, które poprzez skuteczne komunikowanie się pragną zwiększyć efektywność przekazywania informacji oraz nauczyć się słuchania innych, aby jak najlepiej wykonywać zadania wymagające współpracy z ludźmi. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej to idealne rozwiązanie dla osób, które codziennie pokonują bariery komunikacyjne i muszą sobie radzić z trudnymi sytuacjami dlatego jest to szkolenie dla firm.

Zobacz wideo – 4 style komunikacji

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • Zapoznanie się z metodami i technikami efektywnej komunikacji,
 • Wzmocnienie kompetencji miękkich – interpersonalnych,
 • Zwiększenie efektywności w zakresie przepływu informacji w firmie,
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Pracownik:

 • Rozwija kompetencje miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej a także poprawia styl komunikacji
 • Rzetelnie i merytorycznie przekazuje informacje
 • Potrafi panować nad emocjami podczas trudnych rozmów
 • jest otwarty na komunikację z pracownikami i przełożonymi
 • Ogranicza liczbę sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej
 • Poprawia przepływ informacji wewnątrz firmy
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Zwiększenie możliwości asertywnej komunikacji z pracownikami i przełożonymi
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej
 • Szybszy przepływ informacji wewnątrz firmy
 • Wzrost zadowolonych klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Lepszy klimat w pracy, wzmocnienie współpracy między zespołowej
 • Budowanie zintegrowanego i zmotywowanego zespołu
 • Profesjonalna obsługa klienta

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Proces komunikacji interpersonalnej – elementy komunikacji

W tym module dowiesz się:

 • jaki jest zdefiniowany model komunikacji;
 • jak wykorzystać mechanizmy rządzące procesem komunikacji;
 • jak radzić sobie z trudnościami i barierami komunikacyjnymi, – czyli czego należy unikać w komunikacji interpersonalnej;
 • jak stosować procesy poznawcze w komunikacji;
 • jak stosować procesy behawioralne w komunikacji;
 • jakie jest znaczenie komunikacji niewerbalnej;
 • jakie jest znaczenie komunikacji werbalnej;
 • jak budować stany emocjonalne i postawy u słuchaczy;
 • czym jest terytorium psychologiczne w procesie komunikowania się;
 • jak rozbijać zniekształcenia.

MODUŁ III. Komunikacja niewerbalna

W tym module dowiesz się:

 • jak rozpoznawać mowę ciała w komunikacji
 • Pantomimika
 • Mimika
 • Interakcje niewerbalne
 • Dotyk
 • Formacje siedzące
 • Formacje stojące
 • Tempo i dynamika w komunikacji niewerbalnej
 • Gesty i kotwice behawioralne
 • jak rozpoznać myśli na podstawie ruchu gałek ocznych.

MODUŁ IV. Komunikacja w procesie zarządzania konfliktem

W tym module dowiesz się:

 • Czy klient ma zawsze rację;
 • Jak udzielać informacji zwrotnej;
 • jak komunikować się bez przemocy według metody Rosenberga;
 • jak być asertywnym;
 • jak komunikować zmiany;
 • jak stosować technikę odzwierciedlenia potrzeb klienta;
 • jak stosować technikę zadawania pytań i rozpoznania potrzeb;
 • jak stosować technikę prezentacji rozwiązań;
 • jak stosować technikę rozbijania obiekcji i zastrzeżeń;
 • jak stosować technikę zamykania wspólnych ustaleń;
 • jak stosować technikę zarządzania emocjami klienta;
 • jak stosować metaprogramy i systemy reprezentacji:
  • od – do
  • różnice –podobieństwa
  • konieczność – możliwość
  • ogólnie – szczegółowo
  • wewnętrzny – zewnętrzny
  • system reprezentacji wzrokowej
  • system reprezentacji kinestetycznej
  • system reprezentacji audytywnej

MODUŁ V. Skuteczne techniki w komunikacji interpersonalnej

W tym module dowiesz się:

 • jak stosować zasadę złotych pytań;
 • jak stosować technikę parafrazy
 • jak stosować technikę odzwierciedlenia
 • jak stosować technikę klaryfikacji
 • jak stosować technikę hipotezy
 • jak stosować technikę mgły
 • jak stosować technikę zdartej płyty
 • jak stosować technikę pozornej słuszności
 • jak stosować technikę lubienia
 • jak stosować technikę zoomu uwagi
 • jak stosować technikę Lingwistyczne Wzorce – Wywieranie Wpływu
 • jak stosować technikę perswazję w komunikacji

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody i materiały szkoleniowe.

Kursy i szkolenia biznesowe – Dlaczego u nas?