Komunikacja medyczna z pacjentem w oparciu o metodę Calgary – Cambridge

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry dydaktycznej w zakresie podstaw komunikacji medycznej w kontekście nauczania (zbieranie wywiadu, przekazywanie informacji, podstawy budowania relacji z pacjentem z perspektywy nauczania).

W ramach tego szkolenia uczestnik, zapozna się z wiedzą na temat:

 • budowania relacji z pacjentem – problemy i cele z perspektywy nauczania,
 • zbierania wywiadu (cele wywiadu z perspektywy nauczania; przykładowe prezentacje zbierania wywiadu; proponowane schematy umiejętności),
 • przekazywania informacji pacjentowi (podstawowe założenia i cele przekazywania informacji z perspektywy nauczania; przykładowe prezentacje sposobów przekazywania informacji pacjentom; proponowane schematy umiejętności)

W efekcie uczestnik uzyska kompetencje niezbędne do komunikacji z pacjentem.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Pracownik ochrony zdrowia:

 • Prowadzi rozmowę z pacjentem w oparciu o metodę:
 • Umiejętnie prowadzi debriefing z członkami zespołu medycznego
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania pacjentów
 • Stosuje komunikację bez przemocy Rosenberga
 • Rozwija kompetencje zespołu w oparciu o poznaną wiedzę i nabyte umiejętności (zbieranie wywiadu, przekazywanie informacji pacjentowi, budowanie relacji z pacjentem).

REZULTATY DLA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

 • Wzrost efektywności pracy zespołu
 • Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracowników
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy z pacjentem
 • Zmniejszenie poziomu stresu podczas rozmowy z pacjentami roszczeniowymi i agresywnymi
 • Wzrost liczby zadowolonych pacjentów
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy
 • Pracownik potrafi płynnie stosować metodę Calgary Cambridge, DM, FUKO i KsnR.
 • Pracownik potrafi zastosować metody budowania relacji i komunikacji z pacjentem w obszarze zbierania wywiadu, przekazywania informacji zwrotnych, edukacji, zamykania konsultacji.

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe

MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia

TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

 • Przedstawienie się trenera
 • Przedstawienie się uczestników
 • Zawarcie kontraktu i zasad prowadzenia zajęć
 • Omówienie programu i celów warsztatu
 • Ćwiczenie integracyjne i rozluźniające

MODUŁ II.  Komunikacja z pacjentem w oparciu o metodę Calgary – Cambridge

 • Wytyczne Calgary – Cambridge w kształceniu komunikacji medycznej
 • Rodzaje umiejętności komunikowania się w relacji lekarz – pacjent w modelu C-C
 • Trzy schematy do wytycznych komunikacji medycznych w ramach zmodyfikowanych w modelu C-C
 • schemat podstawowy – struktura rozmowy i relacja
 • schemat poszerzony – struktura rozmowy – budowanie porozumienia terapeutycznego
 • schemat powiązania treści z procesem w komunikacji medycznej
 • Nauka umiejętności kreowania procesu komunikacji medycznej

MODUŁ III. Rozpoczęcie konsultacji zgodnie z metodą Calgary Cambridge

 • Rozpoczęcie rozmowy z pacjentem
 • Cele rozmowy z pacjentem
 • Struktura rozmowy medycznej w początkowej fazie relacji z pacjentem
 • Partnerskie ustalenie planu z pacjentem
 • Niezbędne umiejętności
 • Najczęstsze trudności w początkowej fazie rozmowy z pacjentem

MODUŁ IV. Jak zbierać informacje zgodnie z metodą Calgary – Cambridge

 • Podstawy zbierania informacji od pacjenta – balans treści, procesu i percepcji
 • Cele zbierania informacji
 • Mocne i słabe strony zbierania wywiadu – zbieranie treści a modelowanie procesu
 • Disease – illness model
 • Umiejętność budowania i współprowadzenia procesu zbierania informacji
 • Techniki i narzędzia w metodzie C-C
  • pytania otwarte
  • wydobywanie narracji pacjenta
  • aktywne i uważne słuchanie
  • reakcje facylitujące
  • zachęcanie
  • parafrazowanie
  • klaryfikowanie
  • mowa ciała i proksemika
  • podsumowanie
 • Poznanie perspektywy pacjenta
 • Wnioskowanie kliniczne
 • Prowadzenie wywiadu w rozmowie telefonicznej

MODUŁ V. Nadawanie struktury w rozmowie medycznej zgodnie z metodą Calgary – Cambridge

 • Struktura podstawowa rozmowy
  • Rozpoczęcie konsultacji
  • Zbieranie informacji
  • Badanie przedmiotowe
  • Wyjaśnianie i planowanie
  • Podsumowanie i zamykanie konsultacji
 • Cele nadania struktury rozmowie
 • Optymalizacja pracy lekarza w procesie komunikacji z pacjentem
 • Jak uczyć studentów struktury rozmowy medycznej?

MODUŁ VI. Jak budować relację z pacjentem zgodnie z metodą Calgary – Cambridge

 • Podstawy zbierania informacji od pacjenta – balans treści, procesu i percepcji
 • Cele zbierania informacji w komunikacji medycznej
 • Mocne i słabe strony zbierania wywiadu – zbieranie treści a modelowanie procesu
 • Umiejętności niezbędne do budowani relacji z pacjentem
  • Zachowania niewerbalne i werbalne
  • rozmowa z wykorzystanie notatek i pracy przy komputerze
  • budowanie przymierza terapeutycznego (akceptacja, empatia, reakcja na uczucia i emocje, wsparcie, troska, zrozumienie, pomocna postawa, wrażliwość, angażowanie i motywowanie pacjenta)

MODUŁ VII. Jak przekazywać informacje pacjentowi, wyjaśnić sytuacje w jakiej aktualnie znajduje się i zaplanować dalsze interwencji terapeutyczne.

 • Najczęstsze wyzwania w procesie komunikacji z pacjentem na etapie informowania, wyjaśniania i planowania
 • Jak mówić do pacjenta aby zrozumiał, zaakceptował i współpracował
 • Niezbędne umiejętności w procesie informowania i planowania
 • Jak zmienić tradycyjne ujęcie relacji lekarz – pacjent z roli autorytarnego eksperta do roli eksperckiego partnera
 • Kto podejmuje decyzje – autonomia pacjenta
 • Ile i jakie informacje przekazać pacjentowi
 • Co pacjent pamięta z Twojego przekazu – jak dobrać przekaz do sytuacji i stanu pacjenta
 • Jak sprawdzić, czy pacjent zrozumiał przekazaną treść i czy jest gotowy do współpracy.
 • Świadomość, planowanie, podejmowanie decyzji i współprac między lekarzem i pacjentem
 • Fazy zmiany zachowania wg modelu Prochasky i DiClemente
 • Rozmowa motywująca
 • Zmiana Postaw
 • Układ przekonanie i pewność – wg Keller i Kemp-White

MODUŁ VIII. Podsumowanie i zamykanie konsultacji zgodnie z metodą Calgary Cambridge

 • Najczęstsze wyzwania w zamykaniu konsultacji
 • Cele zamykania konsultacji
 • Umiejętności w procesie zamykania konsultacji
 • Zamykanie konsultacji a motywacja pacjentów do stosowania zaleceń lekarskich
 • Co pacjent pamięta z konsultacji lekarskiej?

MODUŁ IX. Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja Q&A
 • Rozdanie certyfikatów

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering