Nowe wyzwania organizacji w erze post pandemicznej.

Jest 2022 rok a za nami prawie trzy lata pandemii COVID – 19. Społeczność międzynarodowa, firmy, organizacje, administracja, szkoły i rodziny musiały zdać wielki egzamin. Jak zawsze okazaliśmy się twórczy, kreatywni i zjednoczeni. Po czasie można stwierdzić, że zdaliśmy ten egzamin i wnieśliśmy do każdej dziedziny naszego życia coś nowego. Miniony czas zrewolucjonizował nasze dotychczasowe życie, pojawiły się zmiany technologiczne, organizacyjne, edukacyjne, behawioralne i społeczne. Era pandemii na stałe zmieniła podejście do zdalnego nauczania, zdalnej pracy, hybrydowej współpracy w zespołach. Rozpoczęła się wielka reorganizacja łańcuchów dostaw i usprawnienia technologiczne urzędów i wielu obszarów gospodarki. Coś co kiedyś było zbędnym dodatkiem i przymusem, stało się możliwością i szansą rozwoju. Aktualnie na uczelniach wyższych, nikt nie zastanawia się czy prowadzić zdalne nauczanie, tylko zastanawia się w jakim zakresie i jakie przedmioty powinny być objęte zdalnym nauczaniem. W organizacjach zdalna praca stała się normą i wpisując się w nowoczesną kulturę pracy.

W procesie rekrutacyjnym coraz częściej możemy spotkać oferty w których elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej stanowią mocny punkt przyciągający potencjalnych kandydatów. Uczniowie szkół średnich, którzy doświadczyli prawie 3 letniego okresu pandemii, a w tym 60 % tego czasu poświęcili na naukę zdalną są wystarczająco przygotowani do tej formy edukacji, a w przyszłości pracy hybrydowej. W każdym roku pojawiają się na rynku pracy absolwenci szkól wyższych, którzy posiadają „gen” pracy zdalnej. W kolejnych latach te zmiany wzmocnią się poprzez dynamiczny rozwój technologii, np.: Metaverse jako platforma cyfrowa nowej generacji, obejmująca wiele technologii, min.: rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną, blockchain i sztuczną inteligencję zmuszą firmy do tworzenia hybrydowego środowiska pracy .

Jeżeli jesteś odpowiedzialny za szkolenia, rekrutacje, zarządzanie, politykę kadrową firmy i rozwój przedsiębiorstwa to warto przygotować się do zmian, które w przeciągu 5 lat wzmocnią model pracy skoncentrowany na potrzebach i talentach pracowników, oczywiście połączonych z technologią, która nie przywiązuje personelu do miejsca pracy a przywiązuje do technologii i wykorzystania w najlepszy sposób swoich pasji zawodowych. To szansa na znalezienie równowagi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zachowanie work life balance może stać się bliższe i bardziej realne.

Tworząc środowisko pracy przyjazne współpracy hybrydowej warto zastanowić się nad celami, korzyściami, zagrożeniami, możliwościami i rozwiązaniami technologicznymi w których zbudujemy to środowisko pracy.

Aktualnie głównym celem pracy hybrydowej jest:

 • elastyczność;
 • personalizacja;
 • optymalizacja;
 • skoncentrowanie na produktywności pracownika, który łączy swoje życie zawodowe z pracą.

Ograniczeniem aktualnym dla tego stylu pracy jest:

 • brak wspólnego poczucia celu;
 • niski poziom interakcji między pracownikami;
 • ryzyko utrzymania cyberbezpieczeństwa;
 • rozluźnienie wewnętrznej samodyscypliny.

Skąd czerpać wzorce do pracy hybrydowej?

Możemy opierać się na dobrych praktykach, tych firm, które w szybkim tempie dopasowały się do nowej rzeczywistości i sprostały wyzwaniom. W krótkim czasie wprowadziły między innymi takie zmiany jak:

 • wypracowanie standardów pracy hybrydowej;
 • podział zespołów na podzespoły (pracujące zdalnie i pracujące w biurze);
 • wypracowanie systemów zarządzania zdalnego;
 • wdrożenie systemów monitorujących i motywujących w zespołach hybrydowych;
 • dostarczenie niezbędnego wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie wyrównania kompetencji cyfrowych;
 • wdrożenie systemu spotkań na platformach do spotkań on-line;
 • skrócenie czasu pracy w domu;
 • rozwinięcie pracy na aplikacjach zarządzających projektami.

Aby praca hybrydowa nie była tylko miejscem dla młodych, dobrze zorientowanych na technologii specjalistów należy wprowadzić niezbędne elementy do tego rozwiązania, dlatego zwróć szczególną uwagę na:

 • narzędzia cyfrowe (dostarcz pracownikom intuicyjne i funkcjonalne aplikacje, wesprzyj ich w procesie nauki obsługi aplikacji);
 • organizację i kulturę pracy (zadbaj o zrozumienie misji, celów, spójności celów indywidualnych z celami firmy);
 • zdrowie i dobre samopoczucie (zapewnij dostęp do coacha, mentora, specjalisty od rozwoju wewnętrznego);
 • kulturę uczenia się przez całe życie (zapewnij dostęp do szkoleń, platform ze szkoleniami online, szkoleń zdalnych, mikro szkoleń, coachingów);
 • podział godzin pracy na pracę operacyjną, pracę kreatywną, pracę na własnym rozwojem (stwórz warunki do samokształcenia).

Pamiętajmy, że model hybrydowy opiera się na współpracy, który zakłada pracę wspólną z minimum trzema osobami w zespole.

Jak wobec tego stworzyć zespoły współpracujące w modelu hybrydowym?

 • Stwórz zespół stały o ustalonej proporcji, czyli zespół zdalny i stacjonarny – stwórz zespół pracowników zdalnych (30% – 40%) i pracowników stacjonarnych (od 60% do 70 %);
 • Stwórz zespół rotacyjny – podobnie jak w zespole stałym, z tą różnicą, że zespoły rotują się w określonych cyklach czasu, np. co tydzień lub dwa tygodnie. Zespół zdalny wraca do biura, a zespół z biura przechodzi na pracę zdalną zachowując jednocześnie ze sobą współpracę.
 • Stwórz indywidualną i dynamiczną konfigurację – zespoły mają dostęp do biura i do pracy zdalnej, zgodnie z własnym rytmem i obowiązkami rotują się w zakresie własnego rytmu i współpracy z pozostałymi członkami zespołu.

W ciągu ostatnich 2 lat powstało wiele konferencji i badań na temat pracy hybrydowej. Często ankietowano pracowników. Pytano ich o opinię na temat pozytywnych i negatywnych stron pracy hybrydowej. Pracownicy najczęściej wymieniali następujące zalety i wady pracy hybrydowej:

Zalety:

 • brak konieczności dojazdu do pracy;
 • możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie;
 • elastyczny czas pracy;
 • większa efektywność;
 • możliwość spędzenia czasu z rodziną;
 • realizacja własnych pasji;
 • więcej zaoszczędzonego czasu.

Wady:

 • przepracowanie;
 • problem z planowaniem przerw;
 • praca w wolne dni;
 • utrudniona współpraca z zespołem;
 • łatwe rozpraszanie;
 • kłopoty techniczne;
 • brak motywacji;
 • poczucie izolacji i samotności.

Porównując dwuletni okres zmian standardów pracy do tradycji pracy w biurach, która sięga już prawie 300- tu lat, czy historii 8-mio godzinnego dnia pracy, która liczy niespełna 100 lat, to można powiedzieć, że te zmiany są dziejowym skokiem w przyszłość nowej, opartej na technologii kultury pracy.

Praca hybrydowa to nie konieczność i zastępstwo krótkoterminowe dla starego modelu pracy w biurze. To zdecydowanie pierwszy krok przed pracą w świecie wirtualnym, sprzężonym z technologią i skoncentrowanym na człowieku. To mniejsza liczba godzin pracy a większa efektywność. Mniejsza liczba kontaktów interpersonalnych z członkami zespołu a większa ilość czasu spędzonego z rodziną. To elastyczność, nowe możliwości, indywidualność, balans i zdrowie psychiczne. Mądre zarządzanie pracą hybrydową to poszukiwanie takich obszarów i metod pracy, które umożliwiają pracownikom rozwój, realizację zadania i dopasowanie swoich potrzeb i stylu pracy do rezultatów i celów firmy.

Zastanawiałeś się już w jaki sposób możesz u siebie wdrożyć pracę hybrydową?

Mam nadzieję, że artykuł zainspirował Cię do rozwoju swojej firmy w kierunku budowania przyjaznego i efektywnego środowiska pracy.

Zapraszamy na nasze bezpłatne konsultacje: 605737507

Autor: dr Wojciech Chmielewski
Trener DM – specjalizuje się w psychologii zarządzania, komunikacji, edukacji i motywacji.
Uwaga. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do tego artykułu zastrzeżone.®

Zapraszam do artykułu 

33 PORADY doceniane przez menadżerów zarządzających zespołem