Szkolenie – zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

Jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinien legitymować się każdy manager, jest skuteczne kierowanie zespołem pracowniczym. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza że praca na stanowisku kierowniczym wiąże się z wieloma, niejednokrotnie trudnymi wyzwaniami. Dopasowanie się do konkretnej kultury organizacyjnej, stworzenie zgranego zespołu, a na końcu właściwe zarządzanie – zrealizowanie tych celów może być łatwiejsze dzięki dokładnemu poznaniu nowoczesnych technik kierowania zasobami ludzkimi.

Na czym polega skuteczne zarządzanie zespołem pracowniczym?

Efektywne kierowanie wiąże się przede wszystkim z umiejętnym sterowaniem motywacją pracowników oraz ich chęcią i zapałem do obowiązków zawodowych. Dobry manager powinien umieć delegować zadania, zmotywować członków zespołu, a także wsłuchiwać się w ich potrzeby i oczekiwania. Dlatego w trakcie szkolenia szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności praktycznych, dzięki którym osoba zarządzająca zespołem stanie się liderem budującym pozytywną atmosferę, umiejętnie zarządzającym priorytetami przedsiębiorstwa oraz rozwijającym kompetencje pracowników.

Do kogo adresowane jest szkolenie kierowania zespołem?

Przygotowany przez nas kurs jest dedykowany do wszystkich osób, które zadają sobie pytanie, jak być dobrym przywódcą, a także jak kierować zespołem sprzedażowym. W warsztacie może wziąć udział w szczególności kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, prezesi, członkowie zarządów, a także osoby kierujące zespołami pracowniczymi.

Jak Zwiększyć Wydajność Zespołu Poprzez Budowanie Odpowiedzialności

Zarządzanie i kierowanie zespołem

Szkolenia z zarządzania zespołem

NAJWAŻNIEJSZE CELE szkolenie zarządzanie zespołem

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji menadżerskich,
 • Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów w zarządzaniu,
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań, zarządzanie zmianą i celami zespołu,
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem zawodowym pracownika,
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania stanami emocjonalnymi.

Kompetencje nabyte podczas szkolenia zarządzania zespołem

Menadżer:

 • Pracuje w oparciu o styl przywództwa sytuacyjnego
 • Umiejętnie deleguje zadania zgodne z celami firmy, monitoruje i wspiera zespół
 • Jest otwarty na zmianę i innowacje, zachęca zespół do zmiany
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół
 • Przeprowadza coaching indywidualny w oparciu o DM
 • Zarządza konfliktami w zespole i buduje dobry klimat w zespole
 • Zarządza priorytetami zespołu i celami firmy
 • Zarządza stanami emocjonalnymi
 • Motywowanie pracowników do wykonywania zadań trudnych
 • Rozwija kompetencje zespołu
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu
 • Zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania do pracy
 • Budowa profesjonalnego zespołu
 • Lepsza organizacja pracy
 • Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost zadowolonych pracowników
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy
 • Lepsza jakość zarządzania
 • Poprawiona komunikacja w zespole

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

Program szkolenia zarządzanie zespołem

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.
 • rozdamy materiały szkoleniowe

MODUŁ II. Menadżer jako przywódca

W tym module dowiesz się:

 • jak ustawiać priorytety strategiczne;
 • jak realizować strategię firmy w oparciu o cele zespołu;
 • czym jest przywództwo w zarządzaniu zespołem;
 • jakie są zasady, mechanizmy i procesy przywództwa;
 • jak budować wartości przywództwa;
 • jakie są rodzaje przywództwa, kompetencje i cechy;
 • jak realizować własne cele w przewodzeniu zespołem.

MODUŁ III. Cykl życia i proces tworzenia się zespołu

W tym module dowiesz się:

 • jak zbudować zespół. Jak zmienić grupę w zespół;
 • Jak wytworzyć efekt synergii w zespole;
 • jaki jest cykl życia zespołu;
 • jaki jest cykl pracy zespołowej;
 • jak wzmacniać zespół w realizacji projektów;
 • delegowanie zadań w oparciu o cele indywidualne i cele firmy;
 • jak monitorować i wspierać pracowników w realizacji celów.

MODUŁ IV. Komunikacja w procesie zarządzania

W tym module dowiesz się:

 • jak komunikują się przywódcy;
 • jak słuchać aktywne pracowników;
 • jak komunikować się w grupie;
 • jak budować autorytet;
 • jak komunikować się bez przemocy wg Rosenberga;
 • przekaz informacji zwrotnych;
 • jak prowadzić rozmowy korygujące, wspierające, motywujące.

MODUŁ V. Automotywacja Lidera i motywacja zespołu

W tym module dowiesz się:

 • jakie są teorie motywacji
 • motywowanie podwładnego
 • jak wpłynąć na szybkie dokonywanie zmian – neurodecyzje
 • jak wykorzystać behawioralne kotwice motywacji
 • jak pracować z submodalnościami
 • jak zarządzać stanami emocjonalnymi pracowników
 • jak modelować swoje zachowania

MODUŁ VI. Dialog Motywujący w rozmowie z pracownikiem

W tym module dowiesz się:

 • jak rozumieć fazy zmiany zachowania pracowników
 • jak zdiagnozować opór u pracownika
 • dlaczego występuje opór – ambiwalencja
 • jak omijać opór i postawy niezgody
 • jak prowadzić dialog podtrzymujący motywację u pracowników
 • jak wzmacniać pracownika wykorzystując Dialog Motywujący
 • jak ustalić plan zmiany i wdrożyć go w działania operacyjne

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikat ukończenia szkolenia;
 • wręczymy nagrody.

Dlaczego warto korzystać z naszych szkoleń?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering
 • Przerwy kawowe

Przywództwo – szkolenie przyszłości

Umiejętność zarządzanie zespołem składa się z planowania, organizowania, delegowania, kierowania, monitorowania, a przede wszystkim opiera się na zdolnościach przywódczych menadżera . Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Aby poradzić sobie z wyzwaniami zarządzania zespołem, warto dobrać właściwą ścieżkę rozwoju i specjalistów, którzy przeprowadziliby cały proces edukacji.  Jednym z głównych szkoleń jakie powinno być rozpatrywane w strategii szkoleniowej, to szkolenie z przywództwa. Każda organizacja potrzebuje przywódcy, który wyznacza kierunek rozwoju, wspiera i porywa do skutecznych działań. Przywództwo szkolenie to punkt obowiązkowy każdego menadżera.    

Psychologia zarządzania

Kolejny wybór na liście obowiązkowych szkoleń, to psychologia zarządzania. Dzięki zrozumieniu procesów psychologicznych, lepiej rozumiemy pracownika i cały zespół.  Im więcej rozumiemy i patrzymy szerzej na dane zagadnienie to istnieję wiesza szansa, że wybierzemy adekwatne i skuteczne formy i techniki interwencji. Szkolenie – psychologia sprzedaży to skarbnica wiedzy nie tylko na temat pracowników ale też szeroka wiedza na temat profilu osobowościowego i zachowań samego menadżera . Psychologia zarządzania polecana jest każdemu, kto chce w sposób profesjonalny i specjalistyczny zająć się zarządzaniem sobą i zespołem. 

Szkolenia z zarządzania dla każdego

Szkolenia z zarządzania kierowane są dla osób, które pracują już jako menadżerowie jak i dla tych, którzy chcą rozpocząć karierę w obszarze zarządzania. Wizytówką każdej firmy i to niezależnie od branży, jaką się zajmuje, jest profesjonalny i doświadczony zespół. Aby tak było, potrzebna jest również osoba, która stworzy dobry klimat pracy, wspólnie zaangażuje się w tworzenie tego zespołu i wraz z zespołem zrealizuje postawione cele. W trakcie szkoleń z zarządzania, uczestnicy poznają wiele skutecznych i sprawdzonych technik, które usprawniają pracę a przede wszystkim systematyzują procesy i rutyny w zespole. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje indywidualną analizę własnych zasobów i możliwości, które może rozwijać w dalszej karierze.   

Szkolenie zarządzania zespołem – dlaczego warto korzystać?

Rozwijający się rynek, oraz poszczególne branże, sprawiają, że potrzeba coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników, którzy będą potrafili realizować ambitne cele. W związku z tym ciągłe doszkalanie się i korzystanie z wiedzy bardziej doświadczonych osób, niewątpliwie będzie najlepszym możliwym wyborem w rozwoju pracowników zespołu. Inwestycja w kadrę ma bezpośredni wpływ na rozwój, motywację i sukces całego zespołu. Można powiedzieć, że szkolenie zarządzania zespołem jest fundamentem sprawnie działającego zespołu. 

Pozostałe szkolenia CPS

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń z zakresu zarządzania:
Szkolenie – Efektywna komunikacja w biznesie 
Szkolenie – Metody zarządzania w ujęciu różnic pokoleniowych
Szkolenie – Motywacja pracowników i automotywacja
Szkolenie – Budowanie relacji w zespole
Szkolenie – Efektywna praca zdalna

Szkolenia dla managerów – pełna oferta

Interesuje Cię oferta szkoleń z zarządzania zespołem? Napisz do nas za pomocą poniższego formularza:

  Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, podanych za pomocą formularza kontaktowego. Informujemy, że Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, jest administratorem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Klikając przycisk "Wyślij" poniżej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.