Metody zarządzania w ujęciu różnic pokoleniowych. Baby Boomers, generacja X, Y i Z na rynku pracy

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat charakterystyki różnic pokoleniowych wśród pracowników (Baby Boomers, X, Y, Z),
 • Poznanie technik współpracy i motywacji pracowników z uwzględnieniem różnic pokoleniowych,
 • Zwiększenie efektywności w procesie zarządzania pokoleniem X, Y, Z,
 • Poszerzenie świadomości dotyczącej wykorzystania nowych technologii przez pokolenie Z,
 • Poznanie trendów rozwoju zawodowego na podstawie aktualnych badań i przygotowanie strategii pracy z pokoleniem X, Y i Z.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Menadżer:

 • Tworzy sprzyjające środowisko pracy dla osób z różnych pokoleń
 • Umiejętnie deleguje zadania z uwzględnieniem potrzeb pokolenia X i Y
 • Jest otwarty na zmianę i innowacje, zachęca zespół do zmiany
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół
 • Przeprowadza coaching indywidualny w oparciu o DM
 • Zarządza konfliktami w zespole i buduje dobry klimat w zespole
 • Zarządza priorytetami zespołu i celami firmy
 • Zarządza stanami emocjonalnymi
 • Mobilizuje zespół do wykonywania zadań trudnych
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy
 • Budowa profesjonalnego zespołu
 • Lepsza organizacja pracy
 • Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost zadowolonych pracowników
 • Lepsza jakość zarządzania
 • Zintegrowany i zmotywowany zespół.

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Charakterystyka pokolenia Baby Boomers, generacji X, Y, Z

W tym module dowiesz się:

 • jakie są profile osobowościowe generacji Baby Boomers, X, Y, Z;
 • co motywuje twojego pracownika z generacji X,Y,Z;
 • jak komunikują się pokolenia i jakie mają oczekiwania od przełożonego;
 • jak różnie odbierają czas i odległość pracownicy z generacji X,Y,Z;
 • jak wygląda zróżnicowany rozwój procesów poznawczych;
 • jak zarysowują się biologiczne różnice pokoleń uwarunkowane cyfrowym światem.

MODUŁ III. Motywacja pokolenia X, Y i Z

W tym module dowiesz się:

 • jak wywołać zaangażowanie;
 • jak ukierunkować do działania;
 • jak wywołać zmianę w zachowaniu;
 • jak planować i zobowiązać do wdrożenia zmian;
 • jak powinien przebiegać proces wdrożenia zmian.

MODUŁ IV. Styl zarządzania a różnice pokoleniowe

W tym module dowiesz się:

 • jak zarządzać pokoleniami wg Blancharda;
 • z jakiego stylu przywództwa skorzystać;
 • czy warto stosować grywalizację;
 • jak definiować swój styl zarządzania – zarządzanie potencjalne vs rzeczywiste.

MODUŁ V. Komunikacja interpersonalna z pokoleniem Baby Boomers, generacją X, Y, Z

W tym module dowiesz się:

 • jakie są sposoby i formy komunikacji z pokoleniami;
 • jak zrozumieć skróty, slang, skanowanie jako sposób na szybką komunikację;
 • czy można zróżnicować pokoleniowo komunikację werbalną i niewerbalną;
 • jak rozmawiać z roszczeniowymi pracownikami;
 • Jak rozmawiać z biernymi pracownikami;
 • jak słuchać aktywne pracowników;
 • jak komunikować się w grupie;
 • jak budować autorytet;
 • jak komunikować się bez przemocy wg Rosenberga;
 • jak przekazywać informacje zwrotne;
 • jak prowadzić rozmowy korygujące, wspierające, motywujące.

MODUŁ VI. Nowe technologie i zawody przyszłości

W tym module dowiesz się:

 • czym jest WEB 3.0 i co to oznacza dla osoby pracownika;
 • jaki znaczenie dla moje firmy ma sztuczna Inteligencja, możliwości i zagrożenia;
 • jak będą wyglądały zawody przyszłości;
 • jak nowe technologie zmieniły rynek pracy.

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń z zakresu zarządzania:
Szkolenie – Efektywna komunikacja w biznesie 
Szkolenie – Zarządzanie zespołem
Szkolenie – Motywacja pracowników i automotywacja
Szkolenie – Budowanie relacji w zespole
Szkolenie – Efektywna praca zdalna

A także ofertą kursów dla kierowników