Neuroperswazja w sprzedaży

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • poznanie technik neuroperswazji w sprzedaży,
 • nabycie umiejętności stosowania poznanych technik,
 • sprawne posługiwanie się technikami argumentacji, manipulacji i perswazji,
 • wdrożenie poznanych technik do pracy handlowców.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Skutecznie przeprowadza rozmowę neuroperswazyjną z klientem
 • Jest konsekwentny i ambitny w procesie rozmów handlowych
 • Potrafi argumentować swoje stanowisko, tak, że klient ma poczucie logiczności i zasadności przytaczanych argumentów
 • Kreuje i wydobywa potrzeby klientów
 • Potrafi wpływać na decyzję klienta
 • Potrafi obronić warunki umowy jak i cenę
 • Rozwija własne kompetencje

REZULTATY DLA FIRMY

 • Osiąganie założonych celów i planów sprzedażowych
 • Wzrost wydajności pracowników
 • Wzrost zadowolonych klientów
 • Wzmocnienie wizerunku firmy
 • Negocjowanie lepszych cen i warunków umów
 • Zwiększenie motywacji w wykonywaniu zadań
 • Wzmocnienie lojalności klienta

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Właściwości i funkcje psychologiczne Neuroperswazji

W tym module dowiesz się:

 • jaki jest model świadomego postrzegania i przetwarzania świata;
 • jakie są mechanizmy przekazu podprogowego i kodowania informacji w podświadomości;
 • Jakie są mechanizmy warunkowania i kotwiczenia w rozmowach handlowych;
 • jakie są psychologiczne procesy przetwarzania rzeczywistości;
 • jak rozumieć poznawcze procesy w manipulacji;
 • jak rozumieć emocjonalne procesy w manipulacji;
 • jaką rola ma świadomość i samoświadomość w manipulacji.

MODUŁ III. Wywieranie wpływu i manipulacja formami sprzedaży

W tym module dowiesz się:

 • jak dopasować się i prowadzić rozmowę z klientem;
 • jak wykorzystać mowę ciała w manipulacji;
 • jak odczytać znaczenie ruchów gałek ocznych;
 • jak wpływać miejscem spotkań na emocje i decyzje klientów;
 • jaką formację siedzącą przyjąć aby klient kupił u Ciebie;
 • jak wywierać wpływ poprzez przedmioty, kolory, zachowanie, otoczenie.

MODUŁ IV. Wywieranie wpływu, manipulacja i perswazja lingwistyczna

W tym module dowiesz się:

Jak sprawić by klient myślał i podejmował takie decyzje, jakich oczekujesz, stosując techniki:

 • Pytań otwartych
 • Pytań zamkniętych
 • Pytań prowokacyjnych
 • Pytań torujących
 • Pytań sugestywnych
 • Parafrazy
 • Hipotezy
 • Odzwierciedlenia wzmocnione, dwustronne, ze zmianą znaczenia
 • Klaryfikacji

MODUŁ V. Lingwistyczne wzorce wywierania wpływu – perswazja, argumentacja i manipulacja za pomocą słowa

W tym module dowiesz się:

 • jak rozpoznać i stosować sława klucze;
 • jak unikać słów pułapek;
 • jak wykorzystywać zaprzeczenia i jednoczesność;
 • co to jest równoważnik kompleksowy;
 • co uzyskasz stosując technikę przyczyny, skutku i wynikania;
 • jak stosować presupozycje: czasu, świadomości, liczebnikowe, przymiotnikowe, stanu;
 • Jak modelować linię czasu klienta.

MODUŁ VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń z zakresu psychologii sprzedaży:
– Szkolenie – Rozmowa handlowa z klientem
– Szkolenie – Skuteczne techniki sprzedaży
– Szkolenie – Negocjacje handlowe
– Szkolenie – Profesjonalne negocjacje
– Szkolenie – Psychologia pozyskiwania klientów
– Szkolenie – Obsługa reklamacji
– Szkolenie – Zarządzanie sobą w czasie
– Szkolenie – Komunikacja interpersonalna

A także ofertą szkoleń dla handlowców