Nowe technologie i osoby bezrobotne z pokolenia Baby Boomers, generacji X, Y i Z

Zmiany demograficzne na rynku pracy wymagają bieżącej analizy i weryfikacji sposobów współpracy z osobami bezrobotnymi. Potencjalni pracownicy z generacji Baby Boomers czy X z pewnością różnią się motywacją, postawami i sposobami osiągania celów od pokolenia Z. Wymiana pokoleń coraz częściej zmusza firmy, czy instytucje do modyfikowania kultury organizacyjnej, sposobu zarządzania i komunikacji międzypokoleniowej. Coraz częściej słyszy się, że starsze pokolenie X zastępowane jest przedstawicielami młodszego pokolenia z generacji Y, a w kolejce do pracy ustawiają się Ci z pokolenia Z. Czym różnią się te generacje, jakie mają oczekiwania zawodowe i jak z nimi współpracować?

Podczas szkolenia, pochylimy się nad tym wyzwaniem. Poznamy indywidualne różnice pokoleniowe, ich wartości, cele zawodowe, motywy, potrzeby i sposoby realizacji kariery zawodowej. Odpowiemy na pytanie, jak skutecznie aktywizować każde pokolenie, na co zwracać szczególną uwagę aby wzmocnić ich poziom motywacji do zmiany. Porozmawiamy również o zawodach przyszłości, nowych technologiach i możliwościach PUP w procesie demograficznej zmiany pokoleniowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku, nr 69

poz. 415 z późn. zm.), rozporządzenia MPiPS w dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279, poz. 1641).

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat charakterystyki różnic pokoleniowych wśród osób bezrobotnych (Baby Boomers, X, Y, Z)
 • Poznanie technik współpracy i motywacji osób bezrobotnych z uwzględnieniem różnic pokoleniowych
 • Zwiększenie efektywności w procesie aktywizacji zawodowej pokolenia X, Y, Z
 • Poszerzenie świadomości dotyczącej wykorzystania nowych technologii przez pokolenie Z
 • Poznanie trendów rozwoju zawodowego na podstawie aktualnych badań i przygotowanie strategii pracy z klientem uwzględniającej te trendy.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Tworzy sprzyjające środowisko aktywizacji osób bezrobotnych
 • Umiejętnie motywuje bezrobotnych z uwzględnieniem potrzeb pokolenia Baby Boomers, X i Y
 • Jest otwarty na zmianę i innowacje, zachęca zespół do zmiany
 • Stosuje techniki współpracy i motywacji osób bezrobotnych z uwzględnieniem różnic pokoleniowych
 • Zwiększa efektywność aktywizacji zawodowej pokolenia Baby Boomers, X, Y
 • Wykorzystuje znajomość nowych technologii w aktywizacji osób bezrobotnych

REZULTATY DLA FIRMY

 • Większa efektywność w zakresie aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych
 • Wzbogacenie warsztatu pracy osób obsługujących bezrobotnych
 • Efektywniejsza współpraca między zespołowa
 • Dobry klimat między pracownikami a bezrobotnymi
 • Zmotywowany zespół

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Charakterystyka pokolenia Baby Boomers, generacji X, Y, Z

Główne zagadnienia poruszane w module II

 • Profil osobowościowy generacji Baby Boomers, X, Y, Z
 • Główne oczekiwania i motywacja potencjalnych pracowników z generacji X,Y,Z
 • Sposoby komunikowania się pokoleń
 • Czas i odległość w pojęciu każdego pokolenia
 • Zróżnicowany rozwój procesów poznawczych
 • Biologiczne różnice w pokoleniach uwarunkowane cyfrowym światem

MODUŁ III. Procesy aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem różnic pokoleniowych osób bezrobotnych

Główne zagadnienia poruszane w module III

 • Proces angażowania wykorzystywany w aktywizacji zawodowej
 • Proces ukierunkowania zgodny ze specyfiką pokolenia
 • Proces wywołania zmiany
 • Proces planowania i zobowiązania do wdrożenia zmian
 • Proces wdrożenia zmian

MODUŁ IV. Komunikacja interpersonalna z pokoleniem Baby Boomers, generacją X, Y, Z

Główne zagadnienia poruszane w module IV

 • Sposoby komunikacji
 • Charakterystyka różnic w komunikacji – formy komunikacji
 • Skróty, slang, skanowanie – sposób na szybką komunikację
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Jak rozmawiać z roszczeniowymi klientami
 • Jak rozmawiać z agresywnymi klientami
 • Praca z klientem wymagającym w trakcie procesu niezgody
 • Jak zachować asertywną postawę z szacunkiem dla klienta

MODUŁ V. Nowe technologie i zawody przyszłości

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Czy jest WEB 3.0 i co to oznacza dla osoby bezrobotnej
 • Sztuczna Inteligencja, możliwości i zagrożenia
 • Robotyka i automatyzacja
 • Zawody przyszłości
 • Nowe technologie, a zmiany na rynku pracy

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń dla Urzędów Pracy:
– Szkolenie – Organizacja czasu płacy i przepływu informacji 
– Szkolenie – Trudne sytuacje w obsłudze w Urzędach Pracy
 Szkolenie – Dialog motywujący 
– Szkolenie – Umiejętności kierownicze w administracji
– Szkolenie – Relacje w zespole pracowniczym 
– Szkolenie – Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu