W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie handlu, techniki sprzedaży ewoluują równie dynamicznie jak oczekiwania i zachowania klientów. W dobie nowoczesnej technologii i mediów społecznościowych, konsumenci są lepiej poinformowani i bardziej świadomi swoich wyborów niż kiedykolwiek wcześniej. Tradycyjne metody sprzedaży, polegające na bezpośrednim i często nachalnym przekonywaniu, stopniowo odchodzą w zapomnienie, ustępując miejsca strategiom, które stawiają na pierwszym miejscu dialog, personalizację i autentyczne zainteresowanie potrzebami klienta.

Techniki sprzedaży

W nowoczesnym podejściu do sprzedaży, sukces nie opiera się na „sprzedawaniu za wszelką cenę”, lecz na budowaniu trwałych relacji z klientami i dostarczaniu wartości, która wykracza poza sam produkt czy usługę. Dziś sprzedawcy muszą być nie tylko ekspertami w swojej dziedzinie, ale również mistrzami komunikacji, potrafiącymi identyfikować i odpowiadać na unikalne potrzeby każdego klienta. Taka filozofia sprzedaży jest kluczowa dla współczesnych organizacji, które chcą przetrwać na rynku pełnym wyborów i alternatyw. Nowoczesne podejście do sprzedaży wymaga od organizacji i sprzedawców zmiany myślenia i adaptacji do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.

Jakie praktyki warto wprowadzić do swojego działu handlowego?

Przygotowanie i Badanie. Zanim sprzedawcy spotkają się z klientami, powinni przeprowadzić dogłębne badania w celu zrozumienia wyzwań i możliwości, przed którymi stoją ich klienci. Znajomość branży, konkurencji klienta, a także jego historii i kultury korporacyjnej.

Współtworzenie Rozwiązań. Sprzedawcy powinni pracować ramię w ramię z klientami, aby stworzyć rozwiązania dostosowane do ich unikalnych potrzeb. To współpraca prowadzi do innowacji i tworzenia wartości, która przekracza oczekiwania klientów. Jednocześnie sprzedawca staje się partnerem w biznesie a nie drugą stroną kontraktu.

Adaptacyjność i Elastyczność. Należy być gotowym do zmiany sposobu dostarczania usług lub dostosowywania produktów w odpowiedzi na feedback klienta. Sprzedawcy muszą być elastyczni i gotowi do eksperymentowania, aby znaleźć najlepsze rozwiązania. W tym obszarze pojawia się duże wyzwanie dla organizacji i zespołu zarządzającego, menadżerowie powinni stworzyć i dopasować zakres kompetencji sprzedawców, aby służył im w elastycznym dopasowaniu się do sytuacji rynkowej i sytuacji klienta.

Stwarzanie Wartości i Autorstwa. Nowocześni sprzedawcy powinni być postrzegani jako eksperci w swojej dziedzinie. Umożliwia to prowadzenie bardziej wartościowych rozmów i zwiększa dostęp do kluczowych decydentów. Twoja wartość powinna być unikalna, skuteczna i odpowiadająca na potrzeby klienta, rozwiązująca jego problem.

Wzmocnienie Powiązania Sprzedaży z Marketingiem. Dział marketingu powinien tworzyć treści i komunikaty, które prowadzą klientów do zastanowienia się nad zmianą, a nie tylko nad wyborem konkretnej firmy czy produktu. Sprzedaż i marketing muszą działać razem, aby budować ścieżkę wartości i ścieżkę podróży dla potencjalnych klientów.

Ocena i Analiza Wyników. W nowoczesnym podejściu do sprzedaży istnieje silny nacisk na śledzenie i ocenę wyników dla klientów. Sprzedawcy muszą być w stanie wykazać, że ich rozwiązania przynoszą wymierne korzyści.

Budowanie Długoterminowych Relacji. Podejście doradcze i tworzenie wartości sprawiają, że sprzedawcy są niezastąpieni dla swoich klientów, co zwiększa retencję klientów i buduje długoterminowe relacje.

Skoncentrowanie na Efektywności. Zamiast mierzyć sukces poprzez ilość aktywności sprzedażowych, nowoczesne podejście skupia się na poprawie wskaźników wygranych i efektywności procesów sprzedażowych.

Wdrożenie Technologii. Używanie nowoczesnych narzędzi technologicznych do analizy danych, automatyzacji procesów sprzedażowych oraz lepszego zarządzania relacjami z klientami jest kluczowe dla nowoczesnej sprzedaży.

Zmiana Perspektywy i Kultury Firmy. Cała organizacja musi przyjąć nowoczesne podejście, a nie tylko zespół sprzedaży. To wymaga kulturowej zmiany, która promuje wartości takie jak adaptacyjność, współpraca i skupienie na kliencie.

Rezultatem zastosowania tych praktyk jest lepsze doświadczenie dla klienta, większa satysfakcja i lojalność, a także poprawa reputacji marki jako doradcy i twórcy wartości. Organizacje, które nie zastosują się do tych praktyk, mogą przegapić okazję do wyróżnienia się w coraz bardziej konkurencyjnym świecie sprzedaży.

Metody sprzedaży – szkolenia dla handlowców

Szkolenia z zarządzania

Szkolenia dla handlowców

Metody i techniki sprzedaży

Metody sprzedaży

Poniżej zaprezentuję 14 nowoczesnych i skutecznych technik sprzedaży, które wyróżniają się na tle tradycyjnych metod. Wybór technik był zdeterminowany nowym paradygmatem podejścia do klienta.  Z pewnością cechuje je skuteczność, innowacyjność oraz zdolność do budowania długofalowych, satysfakcjonujących relacji z klientami. Każda z tych technik może zostać dostosowana do specyfiki działalności oraz klientów danej firmy, co czyni je uniwersalnym narzędziem w arsenale każdego nowoczesnego sprzedawcy.

1. Metoda SPIN Selling

Zacznijmy od pierwszej metody, czyli SPIN Selling, opracowana przez Neila Rackhama w latach 80-tych. Jest ona szczególnie efektywna w sprzedaży skomplikowanych produktów i usług B2B (Business-to-Business). Oto krótki opis tej metody:

SPIN Selling – SPIN pomaga przekształcić standardową rozmowę sprzedażową w głębokie zrozumienie potrzeb klienta poprzez zadawanie serii celowych pytań. Rozkładając metodę SPIN na cztery kluczowe typy pytań – sytuacyjne, problemowe, implikacyjne oraz need-payoff – sprzedawcy mogą precyzyjniej identyfikować i reagować na konkretne wymagania klientów, co znacząco zwiększa szansę na finalizację sprzedaży.

 • Sytuation Questions – Pytania sytuacyjne, są to podstawowe pytania mające na celu zrozumienie kontekstu, w którym pracuje potencjalny klient. Pomagają one zorientować się w obecnej sytuacji klienta i możliwościach dla Twojej oferty. Przykładem może być pytanie o to, jak klient obecnie zarządza swoimi procesami biznesowymi lub jakie technologie wykorzystuje. Istotne jest jednak, aby nie nadużywać tego typu pytań, gdyż mogą one wydać się klientowi rutynowe i mało znaczące. Przykład: „Jakie procesy decyzyjne dotyczące zakupów są obecnie stosowane w Państwa firmie?”, „Jakie systemy są obecnie używane w Państwa firmie?” lub „Jakie są główne wyzwania związane z obecnym procesem?”
 • Problem Questions – Pytania o problem. Zadając pytania o problem, sprzedawca dąży do identyfikacji konkretnych problemów, z którymi klient się boryka. Pytania problemowe – służą nie tylko do zidentyfikowania problemów ale szukają nieefektywności lub wyzwań, z którymi boryka się potencjalny klient i które Twoja oferta może rozwiązać. Skuteczne pytania problemowe skłaniają klienta do refleksji nad trudnościami, które być może wcześniej bagatelizował. Przykład: „Jakie trudności napotykacie przy zarządzaniu obecnym systemem drukowania?”, „Jakie największe trudności mają państwo obecnie z aplikacją?” lub „Czy obecne rozwiązanie spełnia Państwa oczekiwania pod względem wydajności?”
 • Implication Questions – Pytania o implikacje. Pytania implikacyjne pogłębiają zrozumienie konsekwencji problemów. Pomagają klientowi dostrzec długoterminowe skutki i podnoszą wartość rozwiązania. Pytania implikacyjne – mają na celu pogłębienie zrozumienia klienta dotyczącego konsekwencji niezajęcia się zidentyfikowanymi problemami. Podkreślają one pilną potrzebę znalezienia rozwiązania, co zwiększa motywację klienta do zmiany. Przykłady: „Jak wpływają te problemy na Państwa produktywność?” lub „Jakie są konsekwencje opóźnień w projekcie dla ogólnej rentowności firmy?” lub „Jak brak efektywności w drukowaniu wpływa na ogólną produktywność w Państwa firmie?”
 • Need-payoff Questions – Pytania o korzyści. Te pytania skłaniają klienta do myślenia o wartościach i korzyściach wynikających z rozwiązania problemu. Często skłaniają klienta do samodzielnego dostrzeżenia wartości proponowanego produktu czy usługi. Te pytania przekształcają problem w potrzebę, a następnie w rozwiązanie, które może zaproponować sprzedawca. Przykłady: „W jaki sposób usprawnienie procesu drukowania mogłoby wpłynąć na efektywność operacyjną w Państwa firmie?” lub „Jak ważne byłoby dla Państwa zwiększenie wydajności o 20%?” lub „Jakie korzyści przyniosłoby zautomatyzowanie tego procesu?”

Załóżmy, że pracujesz w branży oprogramowania CRM (Customer Relationship Management), które pomaga firmom usprawnić zarządzanie relacjami z klientami. Twój potencjalny klient to średniej wielkości firma e-commerce, która obecnie korzysta z arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia interakcji z klientami. Oto przykłady zastosowania pytania w metodzie SPIN:

 • Pytania sytuacyjne: „Jak obecnie zarządzacie danymi klientów i jakie narzędzia są wykorzystywane do śledzenia interakcji z klientami?”
 • Pytania problemowe: „Czy zdarzyło się, że informacje o kliencie były niekompletne lub przestarzałe przy użyciu obecnych metod?” lub” Jakie wyzwania napotykacie przy analizowaniu danych sprzedażowych z różnych kanałów w arkuszach kalkulacyjnych?”
 • Pytania implikacyjne: „Jakie konsekwencje niesie za sobą opóźnienie w odpowiedzi na zapytania klientów spowodowane manualnym sortowaniem danych?” lub „Jak brak zautomatyzowanego widoku historii klienta wpływa na skuteczność działań marketingowych i sprzedażowych?”
 • Pytania need-payoff: „W jaki sposób zautomatyzowane śledzenie wszystkich interakcji z klientami mogłoby wpłynąć na czas reakcji waszego zespołu sprzedaży?” lub „Jakie korzyści mogłyby wynikać z wprowadzenia tego rozwiązania?”

Przechodząc od ogólnego zrozumienia bieżącej sytuacji klienta, poprzez zidentyfikowanie konkretnych problemów, podkreślenie ich negatywnych implikacji, aż do wizualizacji pozytywnego wpływu rozwiązania – metoda SPIN pozwala na skuteczne wydobycie prawdziwych potrzeb klienta i przedstawienie wartości, jaką może dodać Twoje rozwiązanie. Jest to podejście konsultacyjne, które nie tylko buduje zaufanie, ale też ułatwia klientom wyobrażenie sobie, jak Twoje rozwiązanie może realnie poprawić ich sytuację biznesową.

Metoda sprzedaży SPIN, opracowana przez Neila Rackhama, to jedno z najbardziej znanych narzędzi stosowanych przez nowoczesnych sprzedawców. Co ważne, metoda SPIN przekształca proces sprzedaży z transakcyjnego w konsultacyjny, co jest szczególnie ważne przy bardziej skomplikowanych produktach i usługach.  Zastosowanie metody SPIN w praktyce wymaga od sprzedawcy nie tylko umiejętności zadawania pytań, ale także aktywnego słuchania i interpretowania odpowiedzi klienta. Odpowiednio dobrane pytania SPIN mogą odkryć nie tylko oczywiste problemy, ale również te mniej widoczne, które klient mógł przeoczyć lub uznać za nieistotne.

2. Metoda sprzedaży SNAP

Metoda sprzedaży SNAP. Sprzedaż SNAP jest odpowiedzią na przeciążenie informacyjne klientów. Kluczową sprawą jest zrozumienie, że współcześni klienci są bardziej świadomi i wymagający niż kiedykolwiek wcześniej. Oczekują szybkich, lecz dogłębnych odpowiedzi na swoje potrzeby. Metoda SNAP, będąc odpowiedzią na te oczekiwania, ułatwia pracę sprzedawcom, pomagając im lepiej docierać do klientów i efektywniej prowadzić rozmowy handlowe. Oto, jak można zastosować metodę sprzedaży SNAP na poszczególnych etapach procesu sprzedaży.

Pierwsza decyzja – Zezwól na dostęp. W pierwszym etapie kluczowe jest zwrócenie uwagi klienta, który jest zasypywany informacjami z różnych źródeł. Aby to osiągnąć, sprzedawca musi przekazać wartość w możliwie najkrótszej formie.

 • Przykład w praktyce: zamiast wysyłać e-mail z ogólnym opisem produktu, wyślij wiadomość, która bezpośrednio odpowiada na konkretny problem, z którym potencjalny klient się zmaga. Na przykład, jeśli sprzedajesz systemy bezpieczeństwa IT, zamiast napisać: „Nasz produkt oferuje kompleksową ochronę dla Twojej firmy”, lepiej będzie: „Zauważyliśmy, że ostatnie ataki hakerskie skupiły się na firmach z branży X, podobnych do Twojej. Nasze rozwiązanie może pomóc zabezpieczyć Twoje dane, minimalizując ryzyko przerw w działaniu i strat finansowych.”

Druga decyzja – Zainicjuj zmianę. Gdy klient wyrazi chęć rozmowy, to czas, aby pokazać, jakie konkretne korzyści może przynieść Twoje rozwiązanie.

 • Przykłady w praktyce: przeprowadź klienta przez krótkie studium przypadku, które demonstruje, jak Twoje rozwiązanie pomogło innym firmom w podobnej sytuacji. Na przykład, dla systemu CRM możesz przedstawić case study, w którym wdrożenie Twojego oprogramowania skróciło czas obsługi klienta o 30% i zwiększyło sprzedaż o 20%. Słuchaj aktywnie i reaguj na słowa klucze, które mogą wskazywać na konkretne problemy, a następnie adresuj je, prezentując swoje rozwiązanie. Na przykład, jeśli klient mówi o „wąskim gardle” w procesie sprzedaży, przedstaw, jak funkcje automatyzacji w Twoim CRM mogą to rozwiązać.

Trzecia decyzja – Wybierz zasoby. Na tym etapie klient ocenia dostępne opcje i wybiera najlepsze rozwiązanie. Jako sprzedawca, powinieneś pomóc klientowi w zrozumieniu, dlaczego Twoje rozwiązanie jest najlepszym wyborem.

 • Przykłady w praktyce: jeśli klient porównuje różne produkty, nie bój się dyskutować o konkurencji. Przygotuj tabelę porównawczą, która w uczciwy sposób pokazuje, gdzie Twoje rozwiązanie ma przewagę. Jeśli Twoje rozwiązanie nie posiada jakiejś funkcji, która jest dla klienta ważna, nie udawaj, że to nie problem. Zamiast tego skup się na unikalnych korzyściach, które oferujesz. Na przykład, możesz powiedzieć: „Chociaż nie mamy funkcji X, nasze badania wykazały, że funkcja Y, którą oferujemy, jest o 50% bardziej efektywna w osiąganiu podobnych wyników dla firm w Twojej branży”.

Wszystkie trzy decyzje są krytyczne i wymagają od sprzedawcy, aby był nie tylko dobrze przygotowany, ale również w pełni świadomy unikalnych potrzeb i problemów klienta. Sprzedaż SNAP akcentuje znaczenie empatii w procesie sprzedaży, skupiając się na dostarczaniu wartości, a nie tylko na samej transakcji.

Dodatkowe wskazówki

 • Zachowaj prostotę – na każdym kroku sprzedaży, od pierwszego kontaktu po zakończenie transakcji, istotne jest, aby komunikacja była jasna i bezpośrednia. Prostota nie oznacza braku kompleksowości – chodzi raczej o przekazywanie informacji w łatwo strawnej formie.

Przykład w praktyce: w e-mailach i prezentacjach używaj punktacji, która umożliwia szybkie przyswojenie najważniejszych informacji. Uprość proces zakupu, tak aby klient mógł bez problemów przejść przez wszystkie etapy, od zainteresowania do realizacji.

 • Bądź wartościowy – twoje interakcje z klientem muszą być konstruktywne i pokazywać, że znasz się na jego branży i wyzwaniach, z którymi się mierzy.

Przykład w praktyce: dostarczaj treści edukacyjne, które pomagają rozwiązać realne problemy klienta, zamiast skupiać się wyłącznie na promowaniu produktu. Używaj danych i badań, aby podkreślić, jak Twoje rozwiązania są dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

 • Zawsze na właściwym miejscu. Bycie wrażliwym na kontekst klienta pozwala na lepsze dopasowanie Twojej oferty do jego aktualnej sytuacji. Oznacza to nie tylko wiedzę o tym, kiedy się odezwać, ale też co powiedzieć, aby rezonować z klientem.

Przykład w praktyce: jeżeli klient przeżywa właśnie wzmożony okres działalności, pokaż, że rozumiesz to i zaproponuj rozwiązanie, które może natychmiast ułatwić jego życie. Dostosuj swoje przekazy marketingowe do bieżących wydarzeń lub sezonowych potrzeb klientów.

 • Podnieś priorytety – musisz rozumieć, jakie są priorytety Twojego klienta i pokazywać, że Twoje rozwiązanie może pomóc je realizować.

Przykład w praktyce: jeśli priorytetem klienta jest wzrost wydajności, skoncentruj się na prezentacji tych elementów produktu, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia tego celu. W komunikacji podkreślaj, w jaki sposób Twoja oferta wpisuje się w strategiczne cele klienta.

Podsumowując, sprzedaż SNAP podkreśla potrzebę zrozumienia, że współczesny proces zakupowy jest znacznie bardziej skomplikowany i wymaga od sprzedawców nie tylko wiedzy o produkcie, ale także umiejętności dostosowania się do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów. Poprzez zastosowanie prostoty, wartości, odpowiedniego dopasowania oraz skupienia się na priorytetach, sprzedawcy mogą lepiej komunikować się z klientami, budując zaufanie i pokazując realną wartość swojej oferty. Metoda sprzedaży SNAP wymaga od sprzedawców przejrzystości, koncentracji na wartości i dostosowania się do potrzeb klienta, co w konsekwencji może przynieść obopólne korzyści. Zastosowanie tej metody pozwala nie tylko zwiększyć szanse na sprzedaż, ale również budować trwałe relacje z klientami, co jest kluczowe w długoterminowym sukcesie biznesowym.

3. Metoda Challenger Sale

Challenger Sale – sprzedaż typu Challenger (ang. Challenger Sale) reprezentuje istotną zmianę w podejściu do sprzedaży B2B. W tej metodzie odchodzi się od poglądu, że dobre podejście do sprzedaży zaczyna się od budowania relacji z potencjalnym klientem. Z jakiego powodu? Klienci są bardzo zajęci, świetnie poinformowani i mają zbyt wiele możliwości, aby inwestować w relację. Potrzebują konkretów.

Model dzieli sprzedawców B2B na 5 osób:

 • osoby budujące relacje,
 • ciężko pracujący,
 • samotne wilki,
 • reaktywnie rozwiązujący problemy

Po dogłębnej ocenie zdecydowanie najskuteczniejsi są pretendenci. Sprzedawcy mogą to zastosować, stosując trzyczęściowy model sprzedaży: naucz – dostosuj – przejmij kontrolę.

Oto, jak ten model może być wdrażany w praktyce:

 • Naucz – rola sprzedawcy w modelu Challenger przypomina trochę nauczyciela, który dostarcza klientowi wartościowy wgląd i informacje, które mogą zmienić sposób, w jaki klient patrzy na swoje wyzwania biznesowe. Tacy sprzedawcy prezentują informacje w taki sposób, by potencjalni klienci doświadczyli momentu „aha”, który zmieni ich percepcję problemu.

Przykłady w praktyce – przeprowadzanie warsztatów, które ujawniają niewykorzystane możliwości w modelu biznesowym klienta. Dostarczanie raportów branżowych, które ukazują niewidoczne dotąd trendy i szanse.

 • Dostosuj – dostosowanie komunikacji jest niezbędne, by przemówić do indywidualnych odbiorców na różnych szczeblach organizacji klienta. Sprzedawca typu Challenger jest ekspertem w personalizacji swojego przekazu tak, aby rezonował z każdym, od operacyjnych pracowników po zarząd.

Przykłady w praktyce: tworzenie spersonalizowanych prezentacji, które odnoszą się do konkretnych problemów i celów różnych interesariuszy w firmie klienta.

Przygotowanie zestawu pytań i materiałów, które są dostosowane do specyficznych funkcji i odpowiedzialności każdego z kontaktów.

 • Przejmij kontrolę – challenger Sale zakłada, że sprzedawca musi umieć skutecznie kierować rozmową sprzedażową, koncentrując się na wartości, a nie cenie. Kiedy klient wydaje się niezainteresowany, sprzedawca stosuje strategie, które przenoszą dyskusję w kierunku długoterminowych korzyści i wyników.

Przykłady w praktyce: zamiast ustępować w negocjacjach cenowych, skup się na pokazywaniu, jak wartość oferty przewyższa koszty.

Przygotuj strategie na trudne pytania, aby móc utrzymać kurs w kierunku celów sprzedaży, nawet gdy klient zaczyna mieć wątpliwości.

Konkretne wskazówki:

 • Przed każdym spotkaniem ustal cel rozmowy i opracuj plan, jak ten cel osiągnąć.
 • Wymiana informacji z klientem powinna być dwustronna; słuchaj uważnie i odpowiadaj wartością.
 • Pamiętaj, że celem jest zbudowanie relacji opartej na wzajemnym korzystaniu, a nie tylko zamknięciu sprzedaży za wszelką cenę. Jeśli nie jest to możliwe, lepiej jest się wycofać.

Stosowanie metody Challenger Sale wymaga od sprzedawców pewności siebie, doskonałej znajomości produktu oraz zdolności do przekonywania i przekazywania wartości. Jest to podejście, które zmienia dynamikę relacji sprzedawca-klient, wymagając od sprzedawców aktywnego wyzwania status quo i pomoc w odkrywaniu przez klientów nowych możliwości dla ich biznesu.

4. Metoda Sandlera Sale’a

Metoda Sandlera Sale’a wyróżnia się unikalnym podejściem, które odwraca tradycyjny proces sprzedaży. W tym modelu, to kupujący dąży do przekonania sprzedawcy, dlaczego powinien on dokonać sprzedaży. Zamiast bezpośredniego przekonywania, sprzedawcy Sandlera koncentrują się na tworzeniu głębokich, znaczących interakcji z klientami, które pozwalają na odkrycie istotnych potrzeb i „bólów”, które klient chce rozwiązać.

Trzy Poziomy Bólu w Metodzie Sandlera

 • Techniczny Ból – sprzedawca inicjuje rozmowę, która pomaga klientowi zidentyfikować i omówić techniczne aspekty wyzwania. Nie ogranicza się jednak do tego poziomu, ale poszukuje głębszych implikacji problemu.
 • Przykłady w praktyce: zamiast od razu prezentować demo produktu, sprzedawca zadaje pytania dotyczące specyficznych problemów, z jakimi boryka się klient. Stworzenie przestrzeni do dyskusji, gdzie klient sam wyraża, jak techniczne problemy wpływają na jego działalność.
 • Wpływ Biznesowo-Finansowy – na tym poziomie, sprzedawca bada, jak techniczny problem wpływa na ogólną działalność i finanse firmy klienta. Sprzedawca pomaga klientowi uświadomić sobie, jak rozwiązanie może przyczynić się do oszczędności lub wzrostu przychodów.
 • Przykłady w praktyce: zilustruj klientowi potencjalne oszczędności czasu i zasobów, które jego firma może osiągnąć dzięki oferowanemu rozwiązaniu. Użyj danych i case studies, aby przedstawić konkretny wpływ na KPI i budżet klienta.
 • Osobisty Ból – na najgłębszym poziomie sprzedawca Sandlera próbuje zrozumieć, jakie osobiste „bóle” mogą motywować decydenta do zmiany. Tu sprzedawca dociera do emocji i osobistych korzyści, które decydent może osiągnąć, dokonując zakupu.
 • Przykłady w praktyce: zadaj pytanie o to, jak obecne wyzwania wpływają na osobiste życie klienta, jego work-life balance czy stres związany z pracą. Podkreśl, jak rozwiązanie może pomóc klientowi osiągnąć jego osobiste cele zawodowe i zwiększyć jego zadowolenie z pracy.

Wdrażanie Metody Sandlera

Aby skutecznie zaimplementować metodę Sandlera, sprzedawcy muszą wykazać się nie tylko znajomością produktu, ale również umiejętnościami budowania relacji i empatii. Kluczową strategią jest przekształcenie standardowej rozmowy sprzedażowej w dialog, który pozwala kupującemu dojść do wniosku, że sprzedawany produkt lub usługa jest kluczowa dla rozwiązania jego problemów. Takie podejście wymaga czasu i cierpliwości, ale jego skuteczność leży w budowaniu trwałej wartości i zaufania, co jest fundamentem długoterminowych relacji biznesowych.

Podsumowując, metoda Sandlera opiera się na psychologii sprzedaży i skutecznej komunikacji, zachęcając sprzedawców do głębokiego zrozumienia potrzeb klientów na poziomie technicznym, biznesowym i osobistym. Przez takie podejście sprzedaż staje się bardziej konsultacyjna i doradcza, co prowadzi do bardziej wartościowych i satysfakcjonujących wyników dla obu stron transakcji.

5. Sprzedaż konsultacyjna lub sprzedaż rozwiązań

To strategia, w której sprzedawca podejmuje rolę doradcy lub konsultanta dla potencjalnego klienta. Celem jest zrozumienie potrzeb, bolączek i wyzwań klienta, aby móc zaproponować rozwiązania, które będą odpowiadały jego specyficznym sytuacjom i pomogą osiągnąć cele biznesowe. Poniżej przedstawiam szczegółowe opisy sześciu zasad sprzedaży konsultacyjnej:

 • Rozpoznanie i badania – na tym etapie sprzedawca zbiera jak najwięcej informacji o potencjalnym kliencie oraz konkurencji. Przeprowadza dokładną analizę potrzeb klienta, jego obecnych rozwiązań i potencjalnych pytań, które mogą pojawić się podczas rozmów. Sprzedawca staje się ekspertem nie tylko we własnych produktach lub usługach, ale również w biznesie klienta.
 • Zapytaj – zadawanie trafnych pytań jest kluczowe do zrozumienia dokładnych potrzeb klienta. Pytania powinny zaczynać się od ogólnych i stopniowo przechodzić do bardziej szczegółowych, pozwalając na głębsze zrozumienie wyzwań klienta i różnic między obecnym a proponowanym rozwiązaniem.
 • Słuchaj – aktywne słuchanie jest niezbędne, aby zrozumieć nie tylko słowa, ale też to, co kryje się między wierszami – niepowiedziane obawy czy oczekiwania. Wymaga to empatii i skupienia na niewerbalnych sygnałach, takich jak ton głosu klienta.
 • Naucz – etap nauczania nie polega na przedstawianiu cech produktu, ale na edukacji klienta w zakresie pokonywania jego wyzwań biznesowych. Tutaj sprzedawca udowadnia swoją wartość jako konsultanta i partnera w rozwiązywaniu problemów.
 • Zakwalifikuj się – sprzedawca musi zdecydować, czy i jak może pomóc klientowi. Jeśli tak, to koncentruje się na tych klientach, którzy najbardziej skorzystają na oferowanym rozwiązaniu. Ważne jest, aby nie być zbyt natarczywym, ale również nie stracić kontaktu z klientem.
 • Zamknięcie – zamknięcie transakcji z dobrze zakwalifikowanym potencjalnym klientem powinno być naturalnym wynikiem procesu, jeżeli klient jest przekonany o wartości rozwiązania. W przypadku odrzucenia, sprzedawca powinien być przygotowany do omówienia konsekwencji braku zmian.

Wynik Sprzedaży – według tej techniki, sprzedaż powinna zawsze przynosić jedno z czterech rozstrzygnięć:

 • Klient osiąga swój cel.
 • Rozwiązany jest problem klienta.
 • Zaspokojone są potrzeby klienta.
 • Zostały zbudowane długotrwałe relacje.

Sprzedaż rozwiązań skupia się na budowaniu długoterminowej relacji, gdzie klient czuje się zrozumiany i ceniony przez cały proces sprzedaży. Wysłuchanie klienta jest kluczowe, aby osiągnąć ten cel.

Każda z tych zasad stanowi odrębny, ale integralny krok w procesie sprzedaży konsultacyjnej, która jest skoncentrowana na zrozumieniu i zaspokojeniu potrzeb klienta, nie tylko na zrealizowaniu transakcji.

6. System NEAT – techniki sprzedaży

System NEAT to nowoczesny model kwalifikacji sprzedaży, który zwraca uwagę na cztery kluczowe elementy, mające na celu poprawienie skuteczności procesu sprzedaży i zapewnienie głębszego zrozumienia potrzeb klienta. Oto jego składniki:

 • Podstawowe Potrzeby (Necessity – N): N wskazuje na konieczność zrozumienia głębokich potrzeb klienta. To oznacza odejście od powierzchownego zidentyfikowania bólu klienta, a zamiast tego skupienie się na dogłębnej analizie problemów, z jakimi boryka się potencjalny klient i zrozumieniu, jakie znaczenie wprowadzenie oferowanego produktu lub usługi może mieć dla jego biznesu i dla niego samego jako decydenta.
 • Wpływ Ekonomiczny (Economic Impact – E): E akcentuje konieczność zrozumienia przez kupującego ekonomicznych konsekwencji zarówno działania, jak i bezczynności. Zamiast skupiać się wyłącznie na ROI (zwrot z inwestycji), system NEAT podkreśla potrzebę analizy i przedstawienia wpływu finansowego, jaki zmiana może przynieść, z perspektywy zarówno kosztów, jak i potencjalnych korzyści.
 • Dostęp do Władzy (Access to Authority – A): A dotyczy zdolności do dotarcia do osób mających władzę decyzyjną w organizacji klienta. System NEAT rozpoznaje, że bezpośredni kontakt z decydentem może być trudny, ale kluczowe jest znalezienie „championa” wewnątrz organizacji, który może negocjować lub przekazywać informacje w imieniu sprzedawcy. Sprzedawcy muszą więc budować relacje z osobami, które mają dostęp do władzy i które są skłonne wspierać ich rozwiązanie.
 • Oś czasu (Timeline – T): T odnosi się do określenia konkretnego wydarzenia lub okoliczności, które tworzą pilność i motywują potencjalnego klienta do podjęcia decyzji. W NEAT, istotne jest ustalenie „ekscytującego wydarzenia”, które ma realne konsekwencje dla klienta, jeśli zostanie zignorowane, w przeciwieństwie do arbitralnie ustawionego terminu, który nie niesie za sobą znaczących konsekwencji.

System NEAT sugeruje, że sprzedawcy powinni przekraczać tradycyjne podejście skupione na budżecie i autoryzacji, przechodząc do głębszej konsultacji z klientem w celu zrozumienia ich unikalnych wyzwań biznesowych. Ten model skupia się na tworzeniu wartości dla klienta i na wzmacnianiu relacji poprzez zrozumienie i adresowanie ich podstawowych potrzeb oraz długoterminowych wpływów ekonomicznych ich decyzji.

7. Konceptualny system sprzedaży

Konceptualny system sprzedaży to podejście, które skupia się na znaczeniu i idei stojącej za produktem lub usługą, a nie tylko na ich funkcjach czy korzyściach. Oto bardziej szczegółowy opis tej metodyki sprzedaży.

Zasady Konceptualnego Systemu Sprzedaży

 • Kupowanie Koncepcji – klienci interesują się przede wszystkim tym, jak produkt lub usługa może rozwiązać ich unikalny problem lub poprawić ich sytuację. W konceptualnym systemie sprzedaży, kluczowe jest, aby sprzedawcy koncentrowali się na prezentowaniu koncepcji – ogólnej wizji rozwiązania, które oferują, a nie szczegółów produktu.
 • Zrozumienie Procesu Decyzyjnego: sprzedawcy powinni zgłębić sposób, w jaki potencjalni klienci podejmują decyzje. Rozumienie procesu decyzyjnego klienta pomaga sprzedawcom dostosować swoją komunikację i propozycję do sposobu myślenia i wartości klienta.

Kategorie Pytań

 • Pytania potwierdzające: te pytania są wykorzystywane do potwierdzenia informacji, które sprzedawca już posiada, zapewniając, że zrozumienie potrzeb klienta jest nadal aktualne i dokładne.
 • Nowe Pytania Informacyjne: sprzedawca wykorzystuje te pytania, aby zgłębić i zrozumieć koncepcję produktu lub usługi z perspektywy klienta i dowiedzieć się, co klient chce osiągnąć.
 • Pytania dotyczące Postawy: te pytania mają na celu odkrycie osobistych przekonań i uczuć klienta wobec projektu, co może pomóc w lepszym zrozumieniu ich motywacji.
 • Pytania dotyczące Zaangażowania: sprzedawca dąży do zrozumienia, jakie zasoby (czas, finanse, ludzie) klient jest gotów zainwestować w projekt, co wskazuje na stopień jego zaangażowania.
 • Podstawowe Pytania dotyczące Kwestii: te pytania służą do identyfikacji i omówienia potencjalnych wyzwań lub przeszkód, które mogą stanąć na drodze do realizacji projektu.

Proces Sprzedaży

 • Zdobycie Informacji: pierwszy etap koncentruje się na zbieraniu jak największej ilości informacji o potrzebach, oczekiwaniach i procesie decyzyjnym klienta.
 • Udzielenie Informacji: na tym etapie sprzedawca udostępnia informacje, które mogą pomóc klientowi zrozumieć, jak proponowane rozwiązanie może sprostać jego potrzebom i wyzwaniom.
 • Uzyskanie Zaangażowania: celem jest tu uzyskanie zaangażowania klienta w proces, co może przybierać formę wstępnego zobowiązania lub faktycznego podpisania umowy.
 • Korzyści dla obu stron: konceptualny system sprzedaży podkreśla, że transakcja powinna być korzystna dla obu stron – zarówno dla sprzedawcy, jak i dla klienta. Jeśli sprzedawca dojdzie do wniosku, że nie jest w stanie zapewnić wartości dla klienta, etyczne podejście sugeruje wycofanie się z transakcji.

Przyjmując konceptualny system sprzedaży, organizacje mogą bardziej efektywnie nawiązywać kontakt z klientami, tworząc głębsze i bardziej znaczące relacje, które przekładają się na długoterminową wartość dla obu stron.

8. Proces Kwalifikacyjny MEDDIC

MEDDIC – Kluczowy Proces Kwalifikacyjny w Sprzedaży Kompleksowej. MEDDIC to uznany i ceniony proces kwalifikacyjny używany przez zespoły sprzedaży na całym świecie, zwłaszcza w środowisku sprzedaży korporacyjnej i rozwiązań złożonych. Skrót MEDDIC pochodzi od słów Metryki, Kupujący Ekonomiczny, Kryteria Decyzyjne, Proces Decyzyjny, Identyfikacja Bólu oraz Mistrz (Champion). Każdy z tych elementów odgrywa kluczową rolę w procesie kwalifikacji i ocenie potencjalnej wartości transakcji.

 • Metryki – zrozumienie metryk jest niezbędne w procesie sprzedaży. Zespół sprzedaży powinien pytać, jaki jest wpływ ekonomiczny danego rozwiązania na działalność klienta. Wskazówki dotyczące oszczędności kosztów, wzrostu przychodów lub innych korzyści finansowych mogą być decydujące dla zrozumienia wartości, jaką niesie oferta.
 • Kupujący Ekonomiczny – w każdej organizacji jest osoba lub grupa osób, które kontrolują budżet i mają władzę decyzyjną w sprawach finansowych. Zidentyfikowanie tych kluczowych osób i zrozumienie ich priorytetów jest krytyczne dla skutecznej sprzedaży.
 • Kryteria Decyzyjne – zrozumienie, jakie formalne kryteria organizacja klienta stosuje przy wyborze dostawcy, jest fundamentem dla przygotowania oferty. Czy skupiają się na cenie, jakości, wsparciu, czy trwałości? Te informacje kształtują strategię sprzedaży.
 • Proces Decyzyjny – odkrycie, jak wygląda proces decyzyjny w organizacji klienta, w tym konkretne etapy i osoby zaangażowane, umożliwia zespołowi sprzedaży dostosowanie swojej strategii i interakcji z klientem.
 • Identyfikacja Bólu – rozpoznanie wyzwań, z którymi boryka się klient – tzw. bólu – oraz zrozumienie konsekwencji finansowych tych problemów, pomaga w skonstruowaniu przekonującej propozycji wartości rozwiązania.
 • Mistrz (Champion) – ostatni element, Mistrz, to osoba w organizacji klienta, która jest zwolennikiem i promotorem rozwiązania. Zidentyfikowanie takiego championa i zapewnienie mu wsparcia to klucz do przekonania reszty organizacji do wybrania oferty.

Dlaczego MEDDIC jest tak efektywny?

Proces MEDDIC ułatwia sprzedawcom szybkie i dokładne kwalifikowanie leadów sprzedażowych, co jest szczególnie ważne w sprzedaży B2B, gdzie cykle sprzedażowe są długie i często skomplikowane. Zastosowanie tych kryteriów pozwala sprzedawcom skupić się na najbardziej obiecujących okazjach, zwiększając tym samym efektywność sprzedaży i szanse na sukces.

Wykorzystując metodologię MEDDIC, zespoły sprzedaży są lepiej przygotowane do prowadzenia rozmów z klientami, rozumienia ich potrzeb i wyzwań, a co najważniejsze, do demonstracji wartości, jaką ich rozwiązanie może przynieść organizacji klienta. Skuteczność MEDDIC jako narzędzia kwalifikacji została potwierdzona przez wiele organizacji na całym świecie, co czyni go jednym z najważniejszych narzędzi w arsenale nowoczesnego sprzedawcy.

Szkolenia sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe

Profesjonalne szkolenia dla handlowców

9. Sprzedaż Poprzez Rozwiązania – Jak Zdobyć Klucz do Personalizacji w Świecie Klienta.

Sprzedaż rozwiązań jest dynamicznym podejściem, które przekształca tradycyjne metody sprzedaży produktów w sprzedaż niestandardowych, zintegrowanych rozwiązań skoncentrowanych na spełnieniu unikalnych potrzeb klienta. To strategia, która pozwala przedstawicielom handlowym na nawiązywanie głębszych relacji z klientami, identyfikując i rozwiązując ich konkretne problemy biznesowe.

Zrozumienie Klienta. Sprzedawcy stosujący tę metodę muszą przede wszystkim zrozumieć działalność potencjalnego klienta i branżę, w której działa. Wymaga to głębokiego badania potrzeb, procesów i wyzwań stojących przed klientem, aby móc zaoferować spersonalizowane i efektywne rozwiązania.

 • Przykład – weźmy na przykład przedstawiciela handlowego z branży poligraficznej i projektowej. Zamiast oferować standardowe pakiety, sprzedawca bada konkretne cele i wyzwania klienta – takie jak zwiększenie rozpoznawalności marki lub unikalne potrzeby promocyjne – i tworzy zestaw usług, takich jak niestandardowy design, oznakowanie i wizytówki, które są dokładnie dostosowane do wymagań kupującego.

Zalety Sprzedaży Poprzez Rozwiązania

 • Personalizacja: sprzedaż rozwiązań umożliwia dostosowanie oferty do specyficznych wymagań każdego klienta.
 • Wartość Dodana: przekracza granice standardowej transakcji, oferując wartość dodaną poprzez głębsze zrozumienie i adresowanie potrzeb klienta.
 • Długoterminowe Relacje: buduje długoterminowe i owocne relacje z klientami, ponieważ sprzedawcy działają jako partnerzy w rozwiązywaniu problemów, a nie tylko jako dostawcy produktów.
 • Konkurencyjność: pozwala firmom wyróżnić się na tle konkurencji, która może oferować tylko standardowe produkty bez głębszego zrozumienia potrzeb klienta.

Przystosowanie się do Świadomego Klienta. W dzisiejszym świecie cyfrowym klienci często przeprowadzają własne badania i są dobrze poinformowani o dostępnych produktach i usługach. Sprzedaż rozwiązań honoruje tę zmianę, przyjmując rolę doradczą i współpracując z klientami, którzy są już w trakcie procesu decyzyjnego.

Sprzedawcy stosujący sprzedaż rozwiązań często:

 • Przeprowadzają szczegółową analizę potrzeb klientów.
 • Współpracują z różnymi działami swojej firmy, aby stworzyć kompleksową ofertę.
 • Dostosowują swoje komunikaty i strategie sprzedaży do konkretnych punktów bólu i celów klienta.
 • Skupiają się na budowaniu relacji i zaufania, które są kluczowe dla zakończenia sprzedaży sukcesem.

Sprzedaż rozwiązań jest metodą, która wymaga znacznej wiedzy o produkcie i rynku, ale co ważniejsze – o potencjalnym kliencie. Przedstawiciele handlowi, którzy skutecznie stosują tę strategię, potrafią dostarczyć nie tylko produkt, ale kompleksowe rozwiązanie, które naprawdę odpowiada na unikalne wyzwania i aspiracje ich klientów. To podejście, które przekłada się na sukces zarówno dla kupującego, jak i sprzedawcy, tworząc wartość, która wykracza poza sam produkt.

10. Sprzedaż Przychodząca – Spersonalizowana i Zintegrowana z Marketingiem.

Sprzedaż przychodząca to podejście, które skupia się na przyciąganiu klientów poprzez tworzenie wartościowych treści i budowanie relacji przed decyzją zakupową klienta. W dzisiejszym świecie cyfrowym, gdzie granica między marketingiem a sprzedażą jest coraz bardziej rozmyta, sprzedaż przychodząca jest kluczowa dla zrozumienia i wychwytywania potencjalnych klientów w czasie, gdy poszukują produktu.

Połączenie Marketingu i Sprzedaży. Marketing i sprzedaż nie działają już w odosobnieniu. Treści marketingowe, które przyciągają uwagę potencjalnych klientów, często są pierwszym punktem kontaktu. To z kolei umożliwia sprzedawcom podejmowanie działań w momencie, gdy potencjalny klient jest gotowy na rozmowę.

Metodologia Koła Zamachowego. Sprzedaż przychodząca opiera się na modelu koła zamachowego, który jest bardziej dynamiczny i skoncentrowany na klientach niż tradycyjny lejek sprzedaży. Koncepcja ta zwraca uwagę na ciągłe angażowanie i zadowolenie klientów, co prowadzi do powtórnych zakupów i poleceń.

Proces Sprzedaży Przychodzącej. Sprzedaż przychodząca można podzielić na cztery kluczowe działania:

 • Identyfikacja: skupia się na aktywnych, zainteresowanych kupujących, którzy już zaznaczyli swoją obecność w cyfrowym świecie marki.
 • Połączenie: personalizacja kontaktu z potencjalnymi klientami na podstawie ich aktywności online, takich jak wizyty na stronie, interakcje w mediach społecznościowych czy zapisy na blog.
 • Eksploracja: budowanie relacji przez rozumienie i dyskusję na temat wyzwań klienta, celów i wymagań. Przygotowanie propozycji, która jest dostosowana do potrzeb klienta.
 • Doradztwo: dostarczanie spersonalizowanej prezentacji, która ukazuje wartość produktu lub usługi w kontekście specyficznych potrzeb klienta.

Personalizacja i Angażowanie. Kluczowym aspektem sprzedaży przychodzącej jest zdolność do personalizacji komunikacji w oparciu o dane zebrane na różnych etapach ścieżki zakupowej klienta. Przedstawiciele handlowi używają tych informacji do tworzenia dopasowanych do potrzeb klienta wiadomości i propozycji, które są bardziej trafne i przekonujące.

Korzyści dla Przedsiębiorstw, firmy, które stosują sprzedaż przychodzącą, często doświadczają:

 • Wyższej jakości leadów, ponieważ potencjalni klienci są już zainteresowani.
 • Skróconego cyklu sprzedaży, gdyż klient jest lepiej poinformowany przed pierwszym kontaktem.
 • Lepszych stóp konwersji, jako że oferty są bardziej dostosowane do potrzeb klienta.

Sprzedaż przychodząca jest odpowiedzią na ewoluujące zachowania kupujących w erze cyfrowej. Przedstawiciele handlowi, którzy potrafią efektywnie stosować tę strategię, zdobywają zaufanie i lojalność klientów poprzez zaangażowanie i dostarczanie spersonalizowanych, wartościowych rozwiązań w odpowiednim momencie w trakcie podróży zakupowej. Umiejętnie personalizują lejek sprzedażowy.

11. Sprzedaż na Koncie Docelowym: Skoncentrowana na Jakości, Nie na Ilości

Sprzedaż na koncie docelowym (Account-Based Selling, ABS) to metoda, która przekształca tradycyjne podejście do sprzedaży. Stawia na indywidualne traktowanie każdego klienta jako osobnego rynku, koncentrując wysiłki na wyselekcjonowanych, wysokiej wartości kontach biznesowych.

Wybór, nie przypadek. Podstawą ABS jest selektywne i strategiczne podejście do wyboru potencjalnych klientów. Zamiast szerokiego rozproszenia działań, sprzedawcy koncentrują się na mniejszej liczbie kluczowych kont, które mają największy potencjał dla biznesu.

Badania i Personalizacja. Szerokie zrozumienie klienta i dostosowanie komunikacji są sercem ABS. To wymaga intensywnej pracy analitycznej, aby zrozumieć strukturę docelowych organizacji, ich procesy decyzyjne i kluczowe punkty bólu.

Automatyzacja dla Efektywności. Technologia odgrywa kluczową rolę w ABS, umożliwiając identyfikację i segmentację kont najbardziej prawdopodobnych do konwersji. Narzędzia automatyzacji sprzedaży mogą pomóc w monitorowaniu sygnałów zakupowych i zachowaniach, które wskazują na gotowość klienta do zakupu.

Jakość ponad Ilość. W ABS priorytetem jest jakość leadów, nie ich ilość. To podejście pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i czasu, zwiększając prawdopodobieństwo zakończenia sprzedaży sukcesem.

Korzyści z ABS

 • Wyższe wskaźniki konwersji: skupienie na kontach z dużym potencjałem może prowadzić do wyższych wskaźników konwersji i wartości transakcji.
 • Większa efektywność sprzedaży: dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb klienta, sprzedawcy mogą szybciej zamykać transakcje.
 • Lepsze zaangażowanie klienta: personalizacja i dogłębne zrozumienie klienta prowadzą do głębszych i trwalszych relacji biznesowych.
 • Większa przewidywalność: przez koncentrację na konkretnych kontach, sprzedawcy mogą lepiej przewidywać wyniki sprzedaży i przepływy przychodów.

Zastosowanie ABS

Metoda ta sprawdza się szczególnie w sprzedaży B2B, gdzie decyzje zakupowe są często skomplikowane i wymagają zaangażowania wielu osób. ABS pozwala na skoordynowaną pracę między działami sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, aby wspólnie pracować nad przekonaniem wszystkich kluczowych interesariuszy na koncie docelowym.

Sprzedaż na koncie docelowym to strategiczne podejście, które wymaga czasu i zasobów, ale oferuje bardziej celowe i efektywne działania sprzedażowe. Poprzez połączenie analizy danych, personalizacji i wykorzystania nowoczesnych technologii, ABS pozwala firmom na budowanie silniejszych i bardziej wartościowych relacji z kluczowymi klientami.

12. Metodologia „Dowództwa Sprzedaży”: Wyznaczenie Kierunku Sukcesu

„Dowództwo sprzedaży” to dynamiczna i asertywna metodologia sprzedaży, która opiera się na skutecznym przywództwie i głębokim zrozumieniu potrzeb klienta. Przyjmując tę taktykę, sprzedawcy stają się liderami w procesie zakupowym, kierując swoich klientów do rozwiązań, które najlepiej spełniają ich potrzeby.

Kluczowe Elementy Metodologii „Dowództwa Sprzedaży”

 • Pilność: Sprzedawcy działają szybko, aby wykorzystać każdą okazję i przekształcić ją w wyniki.
 • Brawura: Jest to pewność siebie i asertywność w podejściu do sprzedaży, wykorzystując przekonujące argumenty na rzecz produktu czy usługi.
 • Rozległa wiedza o produkcie: Niezbędne jest dogłębne zrozumienie oferowanych produktów lub usług oraz umiejętność przekazania ich wartości.
 • Świadomość sytuacyjna: Sprzedawcy muszą być świadomi kontekstu biznesowego klienta i umieć dostosować swoje strategie sprzedażowe.

Proces „Dowództwa Sprzedaży”

 • Zrozumienie aspiracji klienta: zidentyfikowanie celów, które klient pragnie osiągnąć.
 • Tworzenie wartości: wykazanie, w jaki sposób produkt lub usługa może przyczynić się do wzrostu wartości firmy klienta.
 • Pomiar sukcesu: określenie, jak klient definiuje sukces i dostosowanie argumentów sprzedaży do tych metryk.
 • Wyróżnianie się: podkreślenie unikalnych cech oferty w porównaniu z konkurencją.
 • Dostosowanie rozwiązania: precyzyjne dopasowanie produktu lub usługi do unikalnych problemów i potrzeb klienta.

Realizacja Sprzedaży z „Dowództwem”. Sprzedawcy, którzy praktykują „Dowództwo sprzedaży”, muszą wykazać się nie tylko znajomością produktu, ale również zrozumieniem strategii biznesowej klienta i branży. Muszą przekonać klienta, że ich produkt lub usługa jest nie tylko najlepszym rozwiązaniem, ale również, że dodatkowa wartość, jaką wnosi, jest warta wyższej ceny.

Wyzwanie dla Sprzedawcy. Aby skutecznie zastosować „Dowództwo sprzedaży”, sprzedawca musi być nie tylko ambasadorem marki, ale również zaufanym doradcą, który jest w stanie poprowadzić klienta przez skomplikowany proces zakupu, pokazując autorytet i pewność, która przekonuje do podjęcia działań.

Metodologia „Dowództwa sprzedaży” to podejście, które wymaga intensywnej pracy, doskonałej znajomości produktu i zdolności do przekonującego argumentowania. Przez ustanowienie się jako lidera w procesie zakupowym, sprzedawca zwiększa

13. Sprzedaż z Lukami: Jak Przekształcić Problemy Klientów w Zyskowne Rozwiązania.

W dynamicznym świecie biznesu, metody sprzedaży ewoluują, aby lepiej sprostać oczekiwaniom wymagających klientów. Jedną z takich metodologii, która zyskuje na popularności, jest sprzedaż z lukami (ang. gap selling). Ten podejście, odwracając tradycyjne metody sprzedaży, skupia się nie na produkcie, ale na rozpoznawaniu i wypełnianiu luki pomiędzy obecnym stanem a aspiracjami klienta.

Rozumienie Klienta jako Punkt Wyjścia. Podstawą sprzedaży z lukami jest głęboka analiza potrzeb potencjalnego klienta. Zamiast zaczynać od prezentacji zalet produktu, sprzedawcy spędzają czas na zrozumieniu unikalnych wyzwań i celów klienta. Poprzez intensywny dialog i badania, zdobywają oni wiedzę nie tylko o tym, gdzie klient jest obecnie, ale także dokąd dąży.

Diagnoza Przed „Leczeniem”. Tradycyjna sprzedaż często przypomina lekarza, który przepisuje lekarstwo przed dokładną diagnozą. Sprzedaż z lukami odwraca ten proces. Przedstawiciele handlowi najpierw „diagnozują” problem, zanim zaproponują „leczenie”. Oznacza to, że muszą oni zadać właściwe pytania, które pozwolą im odkryć głęboko zakorzenione problemy, które klient być może nawet nie zidentyfikował.

Budowanie Relacji, a nie Tylko Sprzedaż. To podejście przesuwa punkt ciężkości z transakcji na relację. Przedstawiciele handlowi, którzy stosują sprzedaż z lukami, dążą do bycia doradcami, a nie tylko sprzedawcami. Tworzenie autentycznych relacji i zaufania jest niezbędne, aby klienci czuli się komfortowo, dzieląc się swoimi problemami i marzeniami.

Wypełnianie Luk w Praktyce. Po zrozumieniu potrzeb klienta, sprzedawcy używają tej wiedzy do zaprezentowania swoich produktów lub usług jako najlepszych dostępnych rozwiązań. W tym przypadku, argumenty sprzedażowe są skrojone na miarę, pokazując jak oferta może przezwyciężyć konkretne przeszkody i pomóc osiągnąć cele klienta.

Czas i Elastyczność. Sprzedaż z lukami jest szczególnie efektywna, gdy zespoły sprzedaży mają elastyczność i czas, aby gruntownie zbadać i zrozumieć potrzeby klientów. Jest to proces czasochłonny, który nie sprawdza się w środowiskach, gdzie króluje szybka sprzedaż i krótkoterminowe wyniki.

Sprzedaż z lukami staje się nie tylko efektywną, ale często niezbędną strategią sprzedaży. Nie skupia się ona na prostym przekonywaniu do zakupu, ale na tworzeniu wartości poprzez głębokie zrozumienie i rozwiązywanie problemów klienta. Firmy, które przyjmują tę filozofię, często odkrywają, że ich relacje z klientami stają się silniejsze, co prowadzi do zwiększonej lojalności i wzrostu sprzedaży.

14. Sprzedaż Zorientowana na Klienta: Przewodnik Po Kluczowych Zasadach Budowania Zyskownych Relacji.

W świecie sprzedaży coraz częściej mówi się o konieczności przejścia od tradycyjnych technik sprzedaży do strategii bardziej zorientowanych na klienta. W takim podejściu kluczowym elementem nie jest już sam produkt, lecz zrozumienie i rozwiązanie problemów klienta. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik po metodologii sprzedaży zorientowanej na klienta, który kładzie nacisk na empatię, indywidualne podejście i promowanie wartości użytkowej produktu.

 1. Konwersacja zamiast Prezentacji

Zamiast standardowych prezentacji, które często trafiają obok potrzeb klienta, sprzedaż zorientowana na klienta zakłada przeprowadzenie znaczącej konwersacji. Rozumienie kontekstu, w którym działa klient, staje się fundamentem do zbudowania zrozumienia i empatii. Warto tu skupić się na aktywnym słuchaniu i dopasowywaniu komunikatu do specyficznych potrzeb klienta.

 1. Zadawanie Pytań Zamiast Narzucania Opinii

Zadawanie odpowiednich pytań pomaga odkryć rzeczywiste potrzeby i oczekiwania klienta. Dzięki temu możliwe jest stworzenie oferty skrojonej na miarę. Sprzedawca powinien unikać dominowania rozmowy i zamiast tego skupić się na pozyskaniu informacji, które pozwolą na zbudowanie rozwiązania idealnie pasującego do problemów klienta.

 1. Rozwiązanie Ponad Relacją

W sprzedaży zorientowanej na klienta priorytetem jest znalezienie rozwiązania dla problemu klienta, a nie samo budowanie relacji. Solidna relacja z klientem jest ważna, ale nie może ona przesłaniać głównego celu, jakim jest rozwiązanie konkretnego wyzwania, przed którym stoi klient.

 1. Skupienie na Decydentach

Skuteczność sprzedaży zorientowanej na klienta jest w dużej mierze zależna od identyfikacji i zaangażowania decydentów – osób, które mają realny wpływ na decyzje zakupowe w danej organizacji. Rozwiązania powinny być przedstawiane w kontekście, który jest istotny dla tych osób, pokazując jak produkt lub usługa może przyczynić się do osiągnięcia celów biznesowych.

 1. Promowanie Użytkowania Produktu

Sprzedaż powinna koncentrować się na praktycznym zastosowaniu produktu i jego wpływie na codzienne funkcjonowanie firmy klienta. Demonstracja tego, jak produkt może rozwiązać konkretne problemy, jest o wiele przekonująca niż wyliczanie jego funkcji.

 1. Bycie Bestsellerem

W sprzedaży zorientowanej na klienta kluczowe jest jakościowe podejście do każdej interakcji. Zamiast próbować zająć się jednocześnie wieloma klientami, lepiej skoncentrować się na mniej licznych, ale głębokich relacjach, które mogą przynieść wartościowe rezultaty.

 1. Zamykanie Sprzedaży Wg Osi Czasu Kupującego

Rozumienie i szacunek dla czasu, w którym klient jest gotowy dokonać zakupu, jest kluczowe. Naciskanie na zamknięcie sprzedaży zgodnie z własnym harmonogramem sprzedającego jest błędem; sprzedawca musi być elastyczny i cierpliwy, dostosowując swoje działania do tempa klienta.

 1. Zachęcanie do Zakupu, Nie Przekonywanie

W sprzedaży zorientowanej na klienta sprzedawca staje się wsparciem w procesie rozwiązywania problemu, nie agresywnym promotorem produktu. Rola sprzedawcy zmienia się z kogoś, kto „sprzedaje”, na kogoś, kto „pomaga w zakupie”, co ostatecznie prowadzi do lepszego zrozumienia i spełnienia potrzeb klienta.

Sprzedaż zorientowana na klienta to strategia, która wymaga od sprzedawców nie tylko zmiany technik sprzedażowych, ale często też całej filozofii działania. Taki model sprzedaży opiera się na głębokim zrozumieniu klienta i jego potrzeb, co z czasem może przynieść znacznie większe korzyści zarówno dla sprzedających, jak i kupujących.

Podstawowym wspólnym mianownikiem dla przedstawionych technik sprzedaży jest selektywność i głębokie zrozumienie klienta. Zamiast podejścia masowego, te metody podkreślają wartość identyfikacji i rozmowy z potencjalnymi klientami, którym możemy zaoferować rozwiązania dopasowane do ich unikalnych potrzeb. Metoda SPIN kładzie nacisk na zadawanie kluczowych pytań mających na celu odkrycie rzeczywistych wymagań klientów. SNAP angażuje się w sposób myślenia klientów i reaguje na nie, podczas gdy technika Challengera wykorzystuje wyzwania, aby zmienić ich perspektywę. Z kolei metoda Sandlera uczy klientów o wpływie, jaki ich decyzje mają na różne aspekty – techniczne, finansowe i osobiste. Sprzedaż konsultacyjna i sprzedaż rozwiązań skupiają się na budowaniu długoterminowych relacji poprzez aktywne słuchanie i reagowanie na potrzeby klientów. Te metody przełamują rutynę sprzedaży i sprzyjają osiąganiu lepszych wyników przez stosowanie najbardziej efektywnych strategii, które są skrojone na miarę zarówno dla sprzedawcy, jak i klienta.

Profesjonalne szkolenia sprzedażowe

Odkryj klucz do sukcesu w sprzedaży z profesjonalnymi szkoleniami oferowanymi przez Centrum Psychologii Stosowanej (CPS)! Czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, który szuka nowych inspiracji, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę w świecie sprzedaży, nasze kursy są skonstruowane, aby wyposażyć Cię w najnowsze techniki i metody, które realnie przekładają się na wyniki.

Podczas szkoleń CPS nauczysz się, jak:

 • Efektywnie kwalifikować potencjalnych klientów, aby maksymalizować czas i wysiłek włożony w sprzedaż.
 • Stosować pytania w stylu SPIN, aby dokładnie zrozumieć potrzeby klienta.
 • Wykorzystać metody SNAP i Challenger, aby skutecznie odpowiadać na sposób myślenia klientów i wprowadzać nowe perspektywy.
 • Wdrażać taktykę sprzedaży Sandlera, aby uświadamiać klientom wpływ ich decyzji.
 • Rozwijać sprzedaż konsultacyjną i budować trwałe relacje i dostosowywać oferty do specyficznych wymagań klientów.

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy łączą teorię z praktyką, zapewniając wiedzę, która jest zarówno głęboka, jak i praktyczna. Dzięki interaktywnym warsztatom i realistycznym scenariuszom sprzedażowym będziesz mógł natychmiast zastosować nowe umiejętności w swojej codziennej pracy.