Opracowanie systemu premiowego dla pracowników.

Jednym z kluczowych narzędzi mających wpływ na pozytywne postawy, a przede wszystkim oddziałującym na efektywność pracowników jest system premiowania. Jego głównym celem jest zachęcanie do współpracy oraz rozwoju, a także zacieśnienia więzi z pracodawcą. Co ciekawe, to w dużej mierze od skuteczności systemu premiowego bardzo często jest uzależniony sukces przedsiębiorstwa na rynku.

Odpowiednio skonstruowany system premiowy pozwala firmie nie tylko zdobyć przewagę nad konkurencją, ale też daje poczucie, że wypłacanie wynagrodzeń jest nie tylko koniecznością, ale jednym z czynników przekładających się na rozwój organizacji.

Jakie etapy obejmuje budowanie systemu premiowania?

Chcąc mieć pewność, że system premiowania będzie generował pożądane postawy pracowników i przyczyni się do wzrostu wydajności pracy, musi być czytelny oraz prawidłowo opracowany. Dlatego proces jego budowy jest złożony i składa się z kilku etapów:

 • szczegółowa analiza funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu wynagrodzeń,
 • ustalenie podstawowych założeń oraz celów systemu premiowego,
 • wybranie kryteriów pozwalających na ocenę wyników pracy, które będą zgodne z przyjętym celem systemu premiowania,
 • określenie metody pomiaru wyników,
 • przedstawienie pracownikom istoty wdrażanego systemu, jego najważniejszych zasad itp.,
 • wprowadzenie systemu i bieżąca kontrola.

Jakie zalety niesie wprowadzenie systemu premiowania?

Najważniejsze korzyści płynące ze wdrożenia odpowiednio skonstruowanego systemu premiowego dla pracowników to przede wszystkim:

 • poprawienie konkurencyjności firmy,
 • optymalizowanie kosztów pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego,
 • motywowanie pracowników do wydajniejszych działań,
 • budowanie silniejszych więzi między pracodawcą a pracobiorcami,
 • zachęcanie zatrudnionych osób do rozwoju i wykazywania inicjatywy,
 • zwiększenie stopnia powiązania wysokości wypłacanych wynagrodzeń z wynikami ekonomicznymi osiąganymi przez organizację i zatrudnionych w niej osób.

Co możemy zaoferować w ramach współpracy?

Wysokie kompetencje, a także wieloletnie doświadczenie sprawiają, że w ramach współpracy możemy zaoferować naszym klientom opracowanie systemu premiowania zarówno dla całego przedsiębiorstwa, jak i dla wybranej grupy pracowniczej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zadania stawiane przed tego typu systemem powinny być zależne przede wszystkim od ogólnej strategii przyjętej przez firmę, motywując pracowników do realizacji różnych zadań i sprzyjając budowaniu silniejszych więzi z pracodawcą.