Optymalizacja pracy – efektywne zarządzanie czasem

Czas jest wartością, na którą nie możemy wprawdzie w żaden sposób wpłynąć ani go zatrzymać, ale możemy natomiast przejąć nad nim kontrolę. Efektywne zarządzanie czasem jest niezwykle istotną kompetencją, która pozwala maksymalnie zwiększyć produktywność zasobów ludzkich.

Im większą liczbę osób zatrudnia dana organizacja, tym optymalizacja pacy jest bardziej pracochłonna. Warunkiem wdrożenia pozytywnych zmian w systemie zarządzania czasem jest przede wszystkim zdobycie wiedzy, gdzie i w jaki sposób jest on tracony.

Jakie są zalety efektywnego zarządzania czasem?

Poprzez stopniowe wprowadzanie umiejętnie dobranych technik ułatwiających zarządzanie czasem w firmie pracownicy zaczną pracować wydajniej oraz skuteczniej. Przykładowe zalety, jakie niesie ze sobą efektywne zarządzanie czasem to, chociażby:

  • lepsza organizacja pracy,
  • osiąganie satysfakcjonujących wyników,
  • realizacja tych samych obowiązków, ale mniejszym nakładem sił,
  • większa motywacja i większe zadowolenie z wykonywanych zadań,
  • mniejsza presja w miejscu pracy,
  • mniejsza liczba błędów popełnianych podczas realizacji obowiązków.

Inwestując w odpowiednie zarządzanie czasem, można też zmniejszyć poziom stresu i frustracji, a zwiększyć energię do działania. Kluczowe znacznie ma w tym wszystkim fakt, że każdy może opanować sztukę efektywnego zarządzania czasem – wystarczy jedynie wiedzieć, po jakie narzędzia sięgnąć.

Zarządzanie czasem w zespole

Punktem wyjścia optymalizacji pracy, poprzez efektywne zarządzanie czasem jest założenie celu oraz określenie działań, które powinno polegać na szczegółowym opisaniu zadań do wykonania. Kolejne etapy zarządzania czasem w zespole podczas projektu obejmują:

  • określenie kolejności działań i oszacowanie zasobów niezbędnych do realizacji danego zadania,
  • zweryfikowanie czasu trwania działań,
  • sporządzenie harmonogramu,
  • kontrola harmonogramu.

Powyższe etapy oddziałują na siebie nawzajem. Trzeba pamiętać, że każdy z procesów może wymagać zaangażowania jednej osoby, np. menedżera, jak i większej grupy osób – w zależności od realizowanego projektu.

Efektywne zarządzanie czasem – klucz do wydajnej pracy?

Czas mija bezpowrotnie, można nim jednak umiejętnie zarządzać, a więc sprawić, że pracownicy będą wykonywać powierzone im zadania szybciej oraz dokładniej. Należy mieć świadomość, że efektywnemu zarządzaniu czasem sprzyja dobra organizacja pracy. Nawet niewielkie błędy w organizacji zadań mogą przełożyć się na zmniejszenie wydajności, gdyż będą powtarzać się przy wielu czynnościach. W rezultacie zatrudniona osoba zmarnuje czas, podwoi swój wysiłek i nie dotrzyma terminów.