Optymalizacja pracy własnej – zarządzanie czasem, organizacja pracy i skuteczny przepływ informacji w firmie

Zarządzanie czasem (ang. time management) – podnoszenie skuteczności poprzez efektywniejsze wykorzystywanie czasu pracy. Głównym założeniem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności planowania i organizowania zadań. Uczestnik uzyskuje wiele narzędzi pozwalających zwiększyć wydajność swojej pracy i pracy zespołu. Pracownicy, którym towarzyszy chaos, przerywające telefony, nawał zajęć, poczucie zmęczenia, znużenia, rozdrażnienia i niemoc ze względu na uciekający czas, mogą znaleźć rozwiązanie w bardzo skutecznych metodach przedstawianych na szkoleniu. Dodatkowo każdy pracownik otrzyma skuteczne narzędzia poprawiające przepływ informacji w firmie.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku, nr 69

poz. 415 z późn. zm.), rozporządzenia MPiPS w dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279, poz. 1641).

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie optymalizacji pracy własnej – zarządzanie czasem,
 • organizacja pracy i skutecznego przepływu informacji w firmie
 • Poznanie technik zarządzania czasem w pracy i zarządzania stresem
 • Doskonalenie umiejętności optymalizacji pracy własnej
 • Zwiększenie efektywności i terminowości realizacji zadań
 • Poszerzenie świadomości w zakresie problematyki zarządzania czasem
 • Wypracowanie indywidualnego modelu zarządzania czasem
 • Zmiana postawy względem zadań wymagających szybkiej realizacji

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Realizuje zadania w oparciu o matrycę Eisenhowera, metodę Alpen i regułę 20/20/60
 • Umiejętnie wykorzystuje godziny o najwyższej wydajności – krzywa wydajności
 • Umiejętnie deleguje zadania
 • Zarządza „złodziejami czasu”
 • Zarządza priorytetami własnymi i jest doskonałym przykładem dla zespołu
 • Zarządza stresem technikami poznawczymi
 • Zarządza stresem technikami behawioralnymi
 • Wspiera zespół do wykorzystania optymalnych możliwości
 • Koncentruje siebie i zespół na realizacji celów, wyznacza cele ambitne i realne
 • Jest terminowy – dobrze postrzegany przez środowisko wewnętrzne jak i zewnętrzne
 • Organizuje czas pracy z uwzględnieniem specyficznych czynników środowiska pracy

REZULTATY DLA FIRMY

 • Zwiększenie wydajności pracowników
 • Terminowość realizowanych zadań
 • Wzrost zadowolonych klientów
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy
 • Dobry klimat w pracy
 • Lepszy przepływ informacji w firmie
 • Bardziej zmotywowany zespół

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Organizacja czasu pracy – narzędzia zarządzania czasem

Główne zagadnienia poruszane w module II

 • Dobra i zła organizacja czasu pracy
 • Koło czasu – ocena własnej efektywności
 • Złodzieje czasu
 • Twoja krzywa wydajności dobowej
 • Zasada Pareto
 • Planowanie wg Analizy ABC
 • Metoda Alpen
 • Metoda 20/60/20
 • Metoda Gantta
 • Wykonywanie pracy według kalendarza, planu dnia
 • Ramy czasowe planowania
 • Odpowiedzialność za planowanie
 • Planowanie sytuacji nieprzewidzianych
 • Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem

MODUŁ III. Organizacja czasu pracy w grupie

Główne zagadnienia poruszane w module III

 • Konfrontacja własnej organizacji czasu pracy z czasem współpracowników
 • Reguły delegowania
 • „Zasada Eisenhowera” – Macierz Eisenhowera
 • Organizacja pracy grupy
 • Bariery w planowaniu i ich przezwyciężanie
 • Formy kontroli pracy

MODUŁ IV. Planowanie jako element myślenia strategicznego

Główne zagadnienia poruszane w module IV

 • Planowanie taktyczne – opracowywanie i realizacja planów
 • Planowanie operacyjne
 • Plan jednorazowy
 • Plan ciągły
 • Zarządzanie przez cele na poziomie pracownika firmy
 • Wspólne ustalanie celów i planów
 • Okresowy przegląd efektów własnej pracy na poziomie kontaktów z klientem
 • Samoocena jako podstawowy element informacji zwrotnej

MODUŁ V. Techniki behawioralne i poznawcze w pracy ze stresem

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Mechanizmy i proces zmian behawioralnych i poznawczych pod wpływem stresu
 • Regulowania stresu w pracy technikami poznawczymi – dobre praktyki
 • Regulowania stresu w pracy technikami behawioralnymi – dobre praktyki

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń dla Urzędów Pracy:
Szkolenie – Trudne sytuacje w obsłudze w Urzędach Pracy
Szkolenie – Dialog motywujący 
Szkolenie – Umiejętności kierownicze w administracji
Szkolenie – Relacje w zespole pracowniczym 
Szkolenie – Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu
Szkolenie – Problemy różnych pokoleń w związku z bezrobociem i technologią