POSTĘPOWANIE Z PACJENTAMI ROSZCZENIOWYMI, KONFLIKTOWYMI LUB WYCOFANYMI

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Zapoznanie się z metodami i technikami zarządzania stanami emocjonalnymi
 • Wzmocnienie odporności psychicznej personelu
 • Zwiększenie efektywności w zakresie redukcji stresu i napięć emocjonalnych
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych w relacji personel medyczny – pacjent
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Lekarz lub pielęgniarka:

 • Radzi sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami pacjentów
 • Potrafi zarządzać stanami emocjonalnymi pacjenta
 • W trudnych sytuacji podchodzi do problemów spokojnie i merytorycznie
 • Posiada umiejętności obniżania poziomu stresu za pomocą technik poznawczych i behawioralnych
 • Tworzy przyjazną i pełną empatii atmosferę
 • Wspiera zespół i szybko rozwiązuje trudne sytuacje
 • Zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego

REZULTATY DLA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej
 • Wzrost zadowolonych pacjentów
 • Lepszy klimat w pracy, wzmocnienie współpracy międzyzespołowej
 • Budowanie zintegrowanego i zmotywowanego zespołu
 • Profesjonalna pomoc udzielana pacjentowi
 • Mniejsza absencja w pracy
 • Wysokie morale zespołu

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe

MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia

TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

 • Powitanie się z uczestnikami i omówienie zasady prowadzenia szkolenia
 • Ustalenie oczekiwań uczestników
 • Ustalenie celów szkoleniowych
 • Integracja uczestników podczas inspirującego ćwiczenia grupowego

MODUŁ II. AFEKTY – EMOCJE – UCZUCIA – NASTROJE – STRES – WYPALENIE ZAWODOWE

 • Jak powstają emocje, uczucia nastroje i afekty
 • Stres – proces powstawania, stresory, źródła, skutki, PTSD
 • Emocje vs stres
 • Stany emocjonalne u pacjentów
 • Stany emocjonalne personelu medycznego
 • Wypalenie zawodowe – podstawowe zagadnienia

MODUŁ III. Zarządzanie emocjami pacjenta poprzez procesy poznawcze

 • Techniki komunikacji z pacjentem agresywnym
 • Techniki rozmowy z pacjentem roszczeniowym
 • Techniki rozmowy z pacjentem zamkniętym
 • Techniki rozmowy z pacjentem manipulującym
 • Techniki rozmowy z pacjentem pod wpływem alkoholu

MODUŁ IV. Zarządzanie własnymi emocjami poprzez procesy poznawcze

 • Praca na treściach poznawczych – Podstawowe Przekonania
 • Praca na treściach poznawczych – Dysfunkcyjne Założenia
 • Praca na treściach poznawczych – Negatywne Automatyczne Myśli
 • Praca z submodalnościami
 • Praca z obserwatorem
 • Zarządzanie emocjami poprzez wyobraźnię
 • Zarządzanie emocjami poprzez rokowanie

MODUŁ V. Zarządzanie stanami emocjonalnymi poprzez mechanikę ciała – techniki behawioralne

 • Stany emocjonalne zakotwiczone ciele
 • Gdzie pojawiają się mechanizmy spustowe w ciele
 • Jak uwalniają się mechanizmy spustowe w ciele
 • Warunkowanie klasyczne stanów emocjonalnych
 • Warunkowanie instrumentalne stanów emocjonalnych
 • Wzmacnianie pozytywnych reakcji u pacjentów
 • Wywoływanie stanu odprężenia i spokoju u pacjentów
 • Utrzymywanie spokoju i harmonii w trudnych sytuacjach

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja Q&A
 • Rozdanie certyfikatów

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering