Pracuj z pełną pasją i spełniaj się w życiu

Pasja jest tym, co nadaje sens naszemu życiu. To pozwala nam osiągnąć sukces wykraczający poza naszą najdzikszą wyobraźnię.
Spróbuj znaleźć ścieżkę kariery, do której masz pasję.
Henry Samueli

Czym jest pasja?

Z naukowego punktu widzenia pasja jest niczym innym jak „silnym, namiętnym przejęciem się czymś, zamiłowanie do czegoś, przedmiotem czyjejś namiętności”.

Samo słowo pasja wywodzi się z języka łacińskiego od wyrazu passio – cierpienie. Pod wpływem języka francuskiego znaczenie słowa uległo rozszerzeniu i dlatego rozumiane jest również jako: silne, gwałtowne uczucie. (“Pasja – definicja, synonimy, etymologia, przykłady”) Synonimy słowa pasja w pierwszym znaczeniu to: hobby, namiętność, zamiłowanie, hopel, konik. Ponadto wyraz ten łączymy także z czasownikami, tworząc wyrażenia rzeczownikowo – czasownikowe typu: lubić coś pasjami (przepadać za czymś), drzemie, doszła do głosu, wybuchła, cechuje kogoś.

Według Wikipedii: Hobby (pasja, pot. konik) czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w określonej dziedzinie, doskonaleniem własnych umiejętności w danym zakresie, może też być związana z zarobkiem – głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z wykonywania tej czynności.

Jak widać definicja pasji wbrew pozorom nie jest prosta, większość osób kojarzy pasję z hobby z zainteresowaniami lub z czynnościami, które lubią wykonywać. Szukając informacji o pojęciu pasji odnajdziemy wiele materiałów o też smutniejszym znaczeniu tego słowa, niejednokrotnie pasja blisko związana jest z cierpieniem, może dlatego, że kosztuje nas wiele wyrzeczeń.

Skupmy się jednak na pozytywnym znaczeniu pasji, czym jest pasja dla każdego z nas?

Pasja jako stan pełen energii.

Pasja jest stanem, który daje ogromną radość, satysfakcję, dużo energii do życia i poczucie szczęścia. Pasja to siła, która płynie z serca, każdy kto żyje pasją jest szczęśliwym człowiekiem.  Codzienne czynności wykonywane z pasją wyłączają kalkulacje typu: czy się  to opłaca czy nie opłaca, pracując z pasją poddajesz się temu co naprawdę czujesz, że jest najwłaściwszą drogą twojego życia. Pasja powoduje, że robimy coś co czasem jest irracjonalne albo nie ma na to logicznego uzasadnienia, ale za to jest zgodne z nami. To stan spójności naszych myśli, przekonań, emocji, wewnętrznego głosu i przekonania, że to co robię jest słuszne, jest częścią mnie.  Pod wpływem tego stanu stajemy się innymi ludźmi, otaczamy się osobami o podobnych postawach, tworzymy wspólnotę osób o podobnym spojrzeniu na świat i zmieniamy naszą rzeczywistość.

Odnalezienie w sobie pasji jest najpiękniejszym stanem ducha, stąd dla wielu osób jest olbrzymią wartością.

Jak życie pełne pasji wpływa na nas i na nasze otoczenie?

Posiadanie pasji lub jej brak ma duży wpływ na życie ludzi, potwierdzają to badania naukowe. Wynika z nich, że posiadanie pasji wpływa na nasze dobre samopoczucie, pozytywny nastrój oraz ogólne poczucie szczęścia. Pasja pozwala nam realizować potrzeby, poczucie wolności w działaniu, wyraża się w chęci inicjowania nowych aktywności bez udziału czynników zewnętrznych takich jak przymus, presja otoczenia czy oczekiwania nagrody. Naukowcy podkreślają, że poczucie autonomii ma dobroczynny wpływ na człowieka, który bardziej  angażuje się  w zachowania motywowane wewnętrznie, poszukuje  wyzwań, rozwija i doskonali  zdolności, eksploruje  rzeczywistość oraz  rozwija się. Autonomia oraz rozwój umiejętności mogą też prowadzić do samorealizacji, która została umiejscowiona najwyżej w hierarchii potrzeb Maslowa. Pasja to nic innego jak stan przepływu zwanego „flow” jest on opisany  w książce Mi ha’ly Csi’kszentmiha’lyi, jako stan w którym człowiek doświadcza pewnego rodzaju euforii, ekstazy wywołanej całkowitym oddaniem się wykonywanym czynnościom. Przekaz autora mówi nam o stanie uskrzydlenia i doznaniu uniesienia, w którym człowiek jest w coś bardzo zaangażowany, skoncentrowany, skupiony na doświadczaniu pełnej kontroli nad działaniem, tracąc przy tym poczucie czasu.

Każdy z nas doświadczył stanu flow i miał przekonanie o słuszności swojej drogi i swoich wyborów. Każdy specjalista ze świata sportu, biznesu, polityki, edukacji, medycyny, itd. miewa ten stan uniesienia, w którym każda podjęta decyzja jest trafna, każda czynność jest perfekcyjna i każda myśl pojawia się punkt. Menadżer, któremu uda się wytworzyć flow w swojej pracy jest w stanie zrealizować ze swoim zespołem niewyobrażalne zadania. Menadżer i zespół w stanie flow tworzą masę krytyczną kompetencji, wiedzy, umiejętności, która potęguje pozytywne efekty pracy. To wszystko możesz osiągnąć  stan przepływu.

Czy moja praca jest odzwierciedleniem pasji?

Spełnieniem marzeń byłoby, gdyby nasza praca zawodowa była też odzwierciedleniem naszej pasji. Pasja w pracy to pomocny, jeśli nie niezbędny element w osiąganiu sukcesu. Nie można mylić pasji pożytecznej z wyolbrzymionym lub szaleńczym zachowaniem. Pasja, która powinna towarzyszyć w pracy to spokojne, wolne od presji czasu uczucie pewności i spełnienia. Nie jest szaleńcze, lecz raczej ożywione i entuzjastyczne. Wypadałoby ją opisać jako stan bez zmartwień: „Lubię to, ponieważ pochłania mnie to co robię’’. Aby wytworzyć ten rodzaj pasji, należałoby bardziej skupiać uwagę na chwili obecnej. Robić tylko jedną rzecz w danym momencie i poświęcać je pełnię swojej uwagi. Niemalże wszystko co robimy w danym momencie: przygotowywanie raportu, przemawianie do grupy, rozwiązywanie problemu, obmyślanie projektu, wykonywanie trudnego zadania, możemy śmiało zaliczyć jako potencjalne źródło umiarkowanej pasji. Nie pochodzi ona jednak z nadmiernej ekscytacji zewnętrznych bodźców, ale z naszej własnej uwagi, naszych myśli. Zbyt wielu z nas żyje chwilami przeszłości lub przyszłości. Kiedy nasz umysł nie przebywa tu, w tej chwili, tracimy wszelką radość z tego co nas spotyka.

Jest jedna recepta, aby zaszczepić pasję w życiu i pracy, należy bardziej skupiać się na chwili obecnej. Wtedy nasza zdolność koncentracji i wnikliwość wzmacniają się, podobnie jak pomysły i kreatywność. Część procesu tworzenia pasji w pracy to wybór takiego zajęcia, które szczerze kochamy. Wymaga to niejednokrotnie podjęcia świadomej decyzji, na co z kolei potrzeba niemało odwagi. Bez względu na to, jak bardzo czegoś byśmy chcieli, zmiana kierunku kariery czy podjęcie nowego zadania może napawać nadzieją ale też strachem i lękiem. Warto wtedy zadać pytanie: Czy jestem szczęśliwy wykonując swój zawód? Czy widzę siebie w przyszłości za 20 lat na tym samym stanowisku? Jak chciałbym aby wyglądało moje życie? Co chciałbym zmienić? Co mnie cieszy? Co bym dzisiaj robił, gdyby w moim życiu nic mnie nie ograniczało? Co mogę zrobić, by uzyskać spełnienie? Warto poszukać odpowiedzi na te pytania, ponieważ gdy zaczniesz żyć z pasją to ten stan wypełni twoje serce i w twoim życiu zagości radość i dostatek.

Pasja jako wartość twojej firmy.

Analizując przekrojowe badania Deloitte, Ernst & Young Global Limited, Andersen czy KPMG wynika, że od 70% do 92% pracowników nie odczuwa długotrwałej radości ze swojej pracy, jedynie od 8% do 30% pracowników odczuwa radość długotrwałą i ma poczucie, że wykonuje swoje obowiązki z pasją. Jako szkoleniowiec i doradca biznesowy z 21 letnim stażem pracy stykam się z uczestnikami, którzy tęsknią do zadań, które mogliby wykonywać z pasją i zaangażowaniem. Jednak, gdy pojawia się możliwość wykonywania zadań pełnych pasji, tylko nieliczni podejmują się tych nowych wyzwań. Niespełna 12.5% pracowników należy do grona osób tzw. innowatorów, którzy poszukują nowych rozwiązań i są otwarci na wyzwania pełne pasji. Pozostała część, zajmuje miejsce oczekujące i obserwują co się wydarzy. Gdy nowa zmiana jest wdrażana i przynosi pierwsze sukcesy, to powili dołączają do grupy innowatorów pozostali pracownicy. Niestety maruderzy pozostają długo obserwatorami i testują z ostrożnością nowe rozwiązania dołączając do zmian na samym końcu procesu.

Dlaczego pracownicy rezygnują z poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, polepszania środowiska pracy i realizacji zadań z pasją? 

 • Niedostosowanie zakresu obowiązków do talentów pracownika.
 • Znudzenie pracą.
 • Brak wsparcia ze strony przełożonego.
 • Brak świadomości celu i misji firmy lub nie identyfikowanie się z celami i misją firmy.
 • Rozbieżny system wartości. Moje wartości vs wartości firmy.
 • Ograniczenia środowiskowe – technologiczne.
 • Brak stabilności i przewidywalności w firmie.
 • Słaby system organizacji pracy i nieefektywny proces zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Ciągła presja czasu i presja zadań.
 • Brak zaufania do szefa i do zespołu.

Jeżeli zauważysz w swoim zespole przejawy powyższego zestawienia, zastanów się nad reintegracją pasji u swoich pracowników. Można to zrobić, np.: poprzez szkolenie zarządzanie talentami, budowanie turkusowych zespołów, zarządzanie w oparciu o wartości, czy team building.

Jakie korzyści może osiągnąć firma zatrudniająca pracowników z pasją?

Jako menadżer lub szef zadbaj o to aby wydobyć i wzmocnić pasję u swoich pracowników. Z pewnością zauważysz następujące zmiany w zespole:

 • Wysoki poziom zadowolenia z pracy.
 • Lepsza atmosfera w firmie, mniej napięć i konfliktów.
 • Poszukiwanie z własnej inicjatywy nieefektywnych działań i korygowanie ich.
 • Szersze spojrzenie na firmę, analiza jak usprawnić procesy pracy.
 • Wyższy poziom wsparcia i wzajemnej pomocy współpracowników.
 • Pracownicy stają się bardziej lojalni i zaangażowani w pracę.
 • Większe poczucie sensu i przekonanie co do słuszności realizacji zadań.
 • Zwiększa się motywacja do pracy.
 • Zmniejsza się poziom stresu i spada ryzyko wypalenia zawodowego.
 • Pracownicy zespołu chętnie się rozwijają, a szkolenia przynoszą większe efekty?
 • Pracownicy wykonują pracę dla samej pracy i cieszy ich kolejne zadanie.
 • Pozytywne nastawienie do pracy i lepszy klimat w pracy.
 • Menadżerowie efektywniej zarządzają przedsiębiorstwem i mają dobre relacje z zespołem.
 • Menadżerowie przechodzą z systemu zarządzania dyrektywnego na partycypacyjny, wspierający i nastawiony na osiągnięcia.

Prawie 1/3 czasu naszego życia poświęcamy na pracę, dlatego poznajmy swoje talenty i zastanówmy się jakie zadania możemy wykonywać z pasją. Każdy pracownik pracujący z pasją jest mocnym ogniwem zespołu. Nie tylko pracownicy, ale i szefowie zespołów powinni pracować z pasją. Poszukaj tego, co dodaje ci energii, radości i przenosi cię do stanu flow. Poszukaj miejsca, w którym będziesz zgodny ze sobą. Uszczęśliwiając siebie uszczęśliwisz przy okazji innych. Powodzenia.

Przygotowanie materiałów: Justyna Sobolewska