Profesjonalna obsługa klienta
TURKUSOWA OBSŁUGA KLIENTA

 

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Pozyskanie umiejętności pracy z klientem w oparciu o metodę DM
 • Poznanie metody pracy w filozofii Turkusowej Obsługi Klienta
 • Wprowadzenie standardów profesjonalnej obsługi klienta
 • Zapoznanie się z metodami i technikami efektywnej komunikacji z klientami według komunikacji bez przemocy Rosenberga
 • Wzmocnienie kompetencji miękkich – interpersonalnych
 • Rozwinięcie i wzmocnienie potencjału pracy zespołowej
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie współpracy międzystanowiskowej
 • Wzmocnienie relacji w zespole i budowanie pozytywnego wizerunku firmy

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Prowadzi skuteczne i pełne szacunku rozmowy z klientami
 • Zachowuje standardy Turkusowej Obsługi Klienta
 • Jest odporny na stres wynikający z obsługi klienta trudnego
 • Potrafi wzmocnić klienta i zmotywować do dokonania zmiany
 • Profesjonalnie realizuje cele firmy
 • Świadomie współtworzy zespół pracowniczy w celu podniesienia jakości obsługi klienta
 • Umiejętnie dostosowuje metody i techniki skutecznej komunikacji
 • Potrafi przełożyć strategie przedsiębiorstwa na cele klienta
 • Jest otwarty na zmianę i innowacje, zachęca zespół do realizacji celów firmy
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół
 • Dba o dobry wizerunek firmy
 • Dba o jakość świadczonych usług
 • Zarządza stanami emocjonalnymi

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu i realizacja zadań firmy
 • Wysoki poziom zadowolenia klientów z obsługi
 • Wzmocnienie marki firmy
 • Lepsza organizacja pracy
 • Lepszy przepływ komunikacji między pracownikami i między wydziałami
 • Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracowników
 • Przyrost klientów
 • Mniejsza rotacja klientów

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp
Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Profesjonalny pracownik BOK
W tym module dowiesz się:

 • jak budować wizerunek profesjonalnego pracownika i profesjonalnego zespołu;
 • jakie są Twoje mocne strony w kontekście pracownika BOK;
 • jak budować właściwą postawę i nastawienie do pracy;
 • jak utrzymać dobrostan w pracy;
 • jak Twoja praca przekłada się na profesjonalny wizerunek firmy;
 • Jak zachować równowagę emocjonalna w trudnych sytuacjach i w obsłudze trudnych klientów.

MODUŁ III. Metoda Turkusowej Obsługi Klienta w duchu Dialogu Motywującego.
W tym module dowiesz się:

 • czym jest Turkusowa Obsługa Klienta;
 • jakie są zasady Turkusowej Obsługi Klienta;
 • jak pracować metodą Dialogu Motywującego;
 • jak stworzyć środowisko rozmowy aby klient czuł się jak Twój partner;
 • jak ważna jest autonomia i odpowiedzialność Twojego klienta;
 • jak optymalizować cele klienta;
 • jak właściwie mierzyć efekty własnej pracy;
 • jak pracować z oporującym klientem;
 • jakie zasady są w netykiecie w komunikacji elektronicznej;
 • jakie są zasady pisania wiadomości elektronicznych.

MODUŁ IV. Komunikacja SnR, FUKO, DM
W tym module dowiesz się:

 • jak komunikować się z klientem i koncentrować się na rozwiązaniach;
 • z jakich etapów składa się Komunikacja FUKO;
 • jak komunikować się zgodnie z duchem DM;
 • jak komunikować się w modelu komunikacji Rosenberga;
 • jakie są trudności i bariery komunikacyjne, – czyli czego należy unikać w komunikacji interpersonalnej;
 • jakie jest znaczenie komunikacji niewerbalnej i jej wpływ na jakość komunikatu;
 • jakie jest znaczenie komunikacji werbalnej;
 • jakie słowa budują stany emocjonalne i postawy u słuchaczy;
 • jak rozpoznać terytorium psychologiczne w procesie komunikowania się;
 • jak przebiega proces zniekształceń i plotek.

MODUŁ V. Komunikacja w procesie budowania relacji zespołu obsługującego klientów.
W tym module dowiesz się:

 • jak zarządzać przepływem komunikacji;
 • jak komunikować się efektywnie w zespole;
 • jak słuchać aktywnie aby zbudować relacje w zespole;
 • jak dowartościować współpracowników;
 • jak odzwierciedlać wypowiedź rozmówcy – odzwierciedlenie wzmocnione, dwustronne, ze zmianą sensu;
 • jak komunikować się w duchu Dialogu Motywującego;
 • jak komunikować się bez przemocy wg Rosenberga;
 • jakich zasad przestrzegać zgodnie z etykietą biznesową.

MODUŁ VI. TIPY na trudnych klientów
W tym module dowiesz się:

 • jak rozmawiać z klientem roszczeniowym;
 • jak rozmawiać z klientem małomównym;
 • jak rozmawiać z klientem agresywnym;
 • jak rozmawiać z klientem manipulującym;
 • jak rozmawiać z klientem krytykującym;
 • jak rozmawiać z klientem pod wpływem środków odurzających.

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia
Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

UWAGA! – Warsztat Turkusowej Obsługi Klienta może być realizowany w wersji dla początkujących i zaawansowanych.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?
Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE
ATRAKCYJNE WARUNKI CENOWE