PROFESJONALNA REJESTRATORKA MEDYCZNA

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Zapoznanie się z procesem rejestracji pacjenta
 • Nauka umiejętności prowadzenia dokumentacji medycznej w rejestracji
 • Zapoznanie się prawami pacjenta
 • Przestrzeganie praw pacjenta w rejestracji medycznej
 • Zwiększenie efektywności w zakresie postepowania z pacjentem
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych w relacji personel medyczny – pacjent

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestratorka:

 • Profesjonalnie prowadzi rejestrację pacjenta
 • Prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa
 • Rozlicza usługi medyczne
 • Dba o dobrostan pacjenta i buduje profesjonalny wizerunek placówki medycznej
 • Dba o prawa pacjenta

REZULTATY DLA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

 • Lepsza organizacja pracy rejestracji
 • Usystematyzowana dokumentacja związana ze świadczeniem usług medycznych
 • Efektywniejsza współpraca w zespole medycznym i administracyjnym
 • Poprawne rozliczanie wykonanych usług medycznych, kontakt z pacjentem (prawa i obowiązki rejestratorki medycznej)
 • Przestrzeganie zasad kodowania i rozliczania świadczeń medycznych i archiwizacji dokumentacji medycznej

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe

MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia

TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

 • Powitanie się z uczestnikami i omówienie zasady prowadzenia szkolenia
 • Ustalenie oczekiwań uczestników
 • Ustalenie celów szkoleniowych
 • Integracja uczestników podczas inspirującego ćwiczenia grupowego

MODUŁ II. Budowanie wizerunku placówki medycznej  

 • Rola rejestratorki/rejestratora w budowaniu wizerunku placówki medycznej
 • Jakość w obsłudze pacjenta
 • Personel medyczny – zasady współpracy

MODUŁ III. Rejestracja pacjenta  

 • Proces rejestracji pacjenta na wizyty
 • Zasady postępowania podczas rejestracji pacjenta wg Rzecznika Praw Pacjenta
 • Organizacja pracy rejestracji
 • Najczęstsze problemy występujące podczas rejestracji pacjenta

MODUŁ IV. Dokumentacja medyczna w rejestracji pacjenta

 • Definicja oraz znaczenie dokumentacji medycznej oraz elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Rodzaje dokumentacji medycznej
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej w tym przechowywanie, udostępnianie, archiwizacja, niszczenie
 • Zasady kodowania i rozliczania świadczeń medycznych
 • Archiwizacja dokumentacji medycznej

MODUŁ V. Prawa pacjenta  

 • Prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia
 • Prawo do wyrażenia zgody na zabieg medyczny
 • Prawo do prywatności i poufności danych osobowych oraz prawo do składania skarg i wniosków
 • Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja Q&A
 • Rozdanie certyfikatów

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering