Profesjonalny menadżer za którym podąża zespół.
Zacznij od siebie

Pierwsza porada artykułu 33 PORADY doceniane przez menadżerów zarządzających zespołem

Jakie cechy i atrybuty powinien posiadać profesjonalny menadżer? Na to pytanie stara się odpowiedzieć wielu dyrektorów, kierowników i szefów. W jaki sposób super menadżerowie budują zespoły marzeń? Jak Tworzą mega projekty, motywują ludzi, wyznaczają ambitne cele i z pasją realizują je wraz ze swoim zespołem? Wielu z nich mówi o tym, że sekret tkwi w pracowitości, nieustannym rozwoju, koncentracji na celu i budowaniu wysoko zmotywowanych, profesjonalnych zespołów. Jednak gdybyśmy zebrali cechy najlepszych menadżerów z 500-set największych firm na świecie, to otrzymalibyśmy następujące zestawienie:

Wysoki poziom samoświadomości menedżera.

To najwyższy wymiar kompetencji osobistej, w ramach której menadżerowie rozwijają w sobie zdolność postrzegania siebie w zakresie mocnych i słabych stron. Posiadają zdolność do świadomej analizy procesów poznawczych, stanów emocjonalnych i własnych zachowań. Są świadomi swoich możliwości i ograniczeń. Ich autorefleksja, rozumienie własnych potrzeb, oczekiwań i rozpoznawanie mechanizmów psychologicznych wzmacnia ich rozwój. Menadżer o wysokim poziomie świadomości potrafi stawiać ambitne cele, dobrze gospodarować własną efektywnością, sprawnie reguluje stany emocjonalne, dba o swój dobrostan i jest świetnym przykładem do naśladowania przez swój zespół. Pracownicy bardzo cenią menadżerów za ich świadomą pracę nad sobą i ciągły rozwój.

Fundament zbudowany na wartościach i zasadach.

System wartości menadżera można traktować jako zbiór norm i zasad postępowania w danej pracy charakterystyczny dla danej jednostki. Menadżer o ugruntowanych wartościach tworzy spójny wzorzec zachowań, który wpisuje się w misję firmy i silnie współgra z założeniami firmy i cechami zespołu. Jest on przewidywalny w postępowaniu, wytwarza poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. Ludzie wiedzą czego mogą spodziewać się po menadżerze i jego kulturze pracy. Menadżer o ugruntowanym i spójnym systemie wartości tworzy zasady, według których kreuje kulturę i rys osobowościowy organizacji. Menadżerowie z top list często deklarują, że ich system wartości opiera się na: „partnerstwie, zaangażowaniu, odpowiedzialności, zaufaniu, lojalności, elastyczności, efektywności, współpracy, pomocy, tolerancji, otwartości, szczerości, sprawiedliwości, rozwoju, nastawieniu na cel, profesjonalizmie i pracowitości”.

Wizja i pewność w działaniu.

Topowi przywódcy posiadają szersze spojrzenie na organizację i projekty którym przewodzą. Patrzą w dal, w głąb i w szerz. Starają się spoglądać poza horyzont, to tam znajdują się nieznane wody, do których chcą dopłynąć. Najlepsi menadżerowie to wizjonerzy, którzy mają naturę odkrywcy. Nie zadawalają się zwykłymi wyzwaniami, łatwymi do osiągnięcia. Wiedzą, że nieustanne wychodzenie ze strefy komfortu jest w stanie doprowadzić ich do spektakularnych sukcesów. W trakcie realizacji wizji są przygotowani do porażek i niepowodzeń, jednak spoglądają na nie, nie jako na porażki a raczej widzą je jako obszary do rozwoju. Są pewni i konsekwentni w działaniu a drogę traktują jako wielką przygodę. Jakiekolwiek potknięcie traktują jako lekcję. Ponieważ w trakcie pracy są pełni pasji i ciekawości, dlatego często sprawiają wrażenie jakby wykonywali swoje obowiązki z lekkością.
Richard Branson – multimiliarder podpowiada nam w jaki sposób realizować swoją wizję: „Sięgaj gwiazd. Są bliżej niż myślisz”. „Nigdy nie mów “Nie mogę”. Powiedz sobie za to: “Będę starał się dotąd, aż mi się uda”.

Pracownik jest najważniejszy. Zespół i budowanie relacji z pracownikami na pierwszym miejscu.

Topowi menadżerowie wiedzą, że sukcesy zawdzięczają dzięki swojemu zespołowi, dlatego niejednokrotnie mówią, że w ich organizacjach to pracownik pełni najważniejszą rolę. Są przekonani, że gdy zadbają o swoich pracowników to z pewnością oni zadbają o produkt i o swoich klientów. Łączą podejście relacyjne z pracownikiem z podejściem zadaniowym, które skutkuje dobrą atmosferą w pracy i wysokim poziomem motywacji do realizacji zadań. Dodatkowo menadżerowie dbają o swój potencjał i zasób inteligencji emocjonalnej. Rozwijają swoje zdolności w zakresie właściwego postrzegania innych ludzi; ich emocji, zachowań, motywów, intencji, ale także są czujni na znaczenie wypowiadanych słów i mowę niewerbalną. Potrafią trafnie ocenić sytuację społeczną, wyrazić empatię, czy adekwatnie reagować w sytuacjach konfliktowych. Z pewnością menadżer, który jest wyrozumiały, sprawiedliwy, wspierający, nastawiony na efekty i nagradzający za sukcesy jest mocną stroną każdego zespołu.

Wysoki poziom kompetencji.

Kompetencje rozumiane jako połączenie trzech atrybutów: postawy, wiedzy i umiejętności. Jakość tych trzech przymiotów stanowi o profesjonalizmie każdego menadżera. Postawa to generalnie pozytywne lub negatywne nastawienie wobec kogoś lub czegoś wynikające z przekonań, emocji, zachowań i myśli danej jednostki. Dyrektor z właściwą postawą, wysokim poziomem wiedzy, umiejętnościami społecznymi (kompetencje miękkie, np.: komunikacja interpersonalna, aktywne słuchanie, empatia, asertywność, itp. ) i dziedzinowymi (umiejętności tzw. twarde, np. obsługa sprzętu, posługiwanie się płynne aplikacjami, itp.) jest gotowy na wysokie wyzwania jakie stawia mu niejednokrotnie sytuacja rynkowa. Często menadżerowie mawiają, że 90% problemów w organizacjach
wynika z braku zdolności społecznych niż ze zdolności technicznych. Częściej spadek efektywności wynika z niskiego morale, czy z błędów w komunikacji i niewłaściwych postaw niż z trudności obsługi maszyny lub braku wiedzy jak napisać raport. Wyzwania techniczne jesteśmy w stanie rozwiązać w znacznie krótszym czasie niż wyzwania związane z niskim poziomem kompetencji społecznych. Top menadżerowie cenią sobie następujące kompetencje miękkie i chętnie rozwijają je pod okiem specjalistów czy szkoleniowców:

 • Asertywność
 • Radzenie sobie ze stresem – opanowanie
 • Sztuka skutecznej komunikacji z zespołem
 • Odpowiedzialność – dyscyplina – konsekwencja
 • Sztuka motywowania się i motywowanie innych
 • Empatia – troska – wspieranie
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie konfliktami
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami – 7 kluczowych rozmów
 • Zarządzanie sobą w czasie – dbanie o własną produktywność
 • Sztuka odpuszczania – zaufanie
 • Wdzięczność – umiejętność wzmacniania innych

Warto też zapoznać się z kompetencjami w zakresie Dialogu Motywującego

Planowanie, strategia i realizacja celów.

Czas poświęcony na planowanie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu realizowanego projektu. Top menadżerowie zawsze planują swoje strategie w oparciu o misję firmy. Przy planowaniu strategicznym uwzględniają cele indywidualne pracowników, które wpisują się w zadania operacyjne zespołów. Ten typ planowania kreuje z dyrektora nie tylko wykonawcę planów i dostarczyciela KPI ale przede wszystkim staje się on odpowiedzialnym współautorem strategii. W trakcie realizacji celów przenosi odpowiedzialność w głąb struktury na zespół i jego członków. Każdy pracownik, ma poczucie odpowiedzialności za cel, ważności zadania i świadomość całości projektu. Menadżer, jako współwłaściciel strategii; rozumie plan, kierunek i sposób jego realizacji. Poszukuje najlepszych metod na realizację planu i bacznie monitoruje postępy. Zawsze jest przygotowany na wersje alternatywne. Wytycza główny kierunek działań i równolegle opracowuje alternatywne drogi dojścia do celu.

Delegowanie zadań – dzielenie się odpowiedzialnością i angażowanie pracownika.

Skuteczny menadżer charakteryzuje się efektywnym systemem podziału pracy, umiejętnością wydawania poleceń i motywującego delegowania zdań. Pracownik otrzymuje jasne i precyzyjne polecania. Natomiast skomplikowane zadania zostają delegowane w sposób motywujący i odpowiedzialny. Więcej o skutecznym delegowaniu tutaj. Właściwy podział pracy pozwala menadżerowi na zagospodarowanie czasu, który może poświęcić na planowanie i przewodzenie zespołom. Kierownik stara się, aby każdy pracownik posiadał wystarczające zasoby i kompetencje do realizacji powierzonych zadań, dodatkowo pracownicy otrzymują wsparcie u swoich przełożonych. Zadania do wykonania powinny być ambitne i zgodne z zakresem specjalizacji i zasobów dostępnych przez pracownika.

Metody zarządzania.

Jest wiele metod i sposobów na zarządzanie projektami, zespołami czy budżetem. Każdy menadżer z top listy najlepszych menadżerów łączy własne doświadczenie, wiedzę i umiejętności z własnymi cechami osobowościowymi. Z tego połączenia powstaje jeden charakterystyczny typ zarządzania, który z pewnością posiada wiele cech wspólnych z innymi menadżerami. Menadżerowie z TOP Managementu doceniają rozwój w zakresie:

 • Zarządzania projektami
 • Zarządzania zmianą i dopasowanie się do dynamicznie zmieniającego się środowiska ekonomicznego
 • Zarządzanie technologiami
 • Zarządzanie komunikacją i przepływem informacji firmie
 • Zarządzanie budżetem i projektowanie smart budżetów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie własną produktywnością
 • Zarządzanie emocjami zespołu

Zarządzanie sobą w czasie – dobra organizacja pracy własnej i pracy zespołu.

Każdy pracownik w organizacji XXI wieku w ciągu miesiąca przetwarza tyle informacji ile przez całe życie przetwarzał człowiek żyjący w średniowieczu. Spotkania, narady, konferencje, kontakt z klientami, kontakt z zespołem, bieżące zadania, nowe zadania, kolejne strategie. Tysiące spraw i to wszystko do wykonania na wczoraj lub na już. Przy tak dużym obciążeniu nie jesteśmy w stanie pracować efektywnie. Z pewnością w tym przypadku należy zastanowić się jak zorganizować procesy, procedury, czy rutyny aby zamiast gasić pożary i gonić za wynikiem odzyskać kontrolę i zacząć pracować zgodnie z zasadą np.: 60%/40%, matrycą Eisenhowra, metodą ABC czy metodą Gantta lub Alpen. Skuteczny manager wie jak korzystać z metod zarządzania sobą w czasie. Dodatkowo zwraca uwagę na skuteczność realizacji spotkań z pracownikami. Posiada umiejętności prowadzenia spotkań, wie ile czasu i w jakim porządku należy omawiać obszary do dyskusji, potrafi w trakcie spotkania moderować tematami i emocjami jakie towarzyszą rozmówcom. Ustala wnioski końcowe i przydziela konkretne zadania pracownikom. Kiedy jest na to czas rozluźnia atmosferę i wprowadza trochę poczucia humoru. Doskonale zdaje sobie z sprawę, że mózg pracuje lepiej jak od czasu do czasu oderwie się od ważnych zagadnień i powędruję w zabawne tematy.

Dbaj o siebie, pielęgnuj dobrostan, buduj swój mental i wzmocnij swoje ciało.

W zdrowym ciele, zdrowy duch – tak mówi starożytne powiedzenie. W obecnych czasach można powiedzieć, że silny menadżer to silna organizacja. Każdy pracownik chciałby mieć u swego boku menadżera, który jest zdrowy, spokojny, merytoryczny, sprawiedliwy, opanowany, w dobrym humorze i pozytywnie spoglądający w przyszłość. Przy takim menadżerze można czuć się bezpiecznie i z odwagą realizować cele firmy. Aby tak się stało, to manager musi być świadomy, że warto zainwestować w swój dobrostan, odporność psychiczną, mentalność i kondycję fizyczną. Top menagerowie poświęcają czas na sport, aktywność fizyczną, kulturę, podróże, medytację, jogę, spotkania z przyjaciółmi, pasje i niecodzienne czynności. Work life balance nie jest tylko ciekawym terminem, ale rzeczywistością, którą wdrażają do swojego życia.

Richard Branson spędza swój wolny czas grając w tenisa, uprawiając kitesurfing, nurkując, a dzięki maleńkiej łodzi podwodnej pływa z delfinami i wielorybami . Popołudnia spędza na plaży, gdzie często gra w szachy ze swoimi dziećmi. Sobotni wieczór to powtórka z piątku, czyli zabawa przy muzyce.

Elon Musk, 1-2 razy na tydzień ćwiczy na siłowni, w wolnym czasie czyta. Jedną z jego ulubionych powieści jest : klasyka fantasy „Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena. Biografie Benjamina Franklina i Alberta Einsteina, a także mało znana książka o odkrywcach i poszukiwaczach przygód „Twelve Against the Gods”. Lubi też poimprezować w gronie najbliższych.

Jack Dorsey, współtwórca oraz dyrektor generalny Twittera i Square Inc., przyjął zasadę, że w weekend odpoczywa. W soboty wybiera się na długie wycieczki, by się zrelaksować, a niedziele poświęca czas na zebranie myśli i zaplanowanie następnego tygodnia.

Multimilioner Bill Gates, współtwórca Microsoftu, w wolnym czasie zabiera swoją córeczkę do stadniny, gdzie uczy ją jeździć na koniach. Poświęca czas na sport, spotkania z przyjaciółmi i kontakt z naturą. Odprężenie daje mu gra w brydża .
Współzałożyciel wyszukiwarki Google jest fanem sportów ekstremalnych. Skacze ze spadochronem, lata na trapezie. Uwielbia też grać w hokeja czy w Ultimate Frisbee.

Tim Gunn, współprowadzący amerykańską wersję programu „Project Runway”, każdą niedzielę spędza w muzeum Metropolitan w Nowym Jorku. Gunn, tak bardzo kocha sztukę, że pozostaje w muzeum, prawie do jego zamknięcia.

George W. Bush każdą wolną chwilę poświęca się pasji malowania – stworzył już ponad 50 wizerunków szczeniąt, liczne krajobrazy i co najmniej 30 portretów światowych liderów.

Steve Wozniak jest pasjonatem gry w polo na Segwayu.
Warren Buffet uwielbia grać na ukulele i z wielką pasją udziela się charytatywnie. Uwielbia pomagać innym.

To tyle na temat teorii, natomiast praktycznie możesz wypracować swoje kompetencje na szkoleniach w Centrum Psychologii Stosowanej korzystając z najnowszych metod edukacyjnych opartych o symulacje biznesowe.

 

Inspirujące cytaty

Elon Musk

 • „Pracuj tak ciężko jak to możliwe, to zwiększa szanse na sukces. Jeśli inni ludzie pracują 40 godzin w tygodniu, a ty 100 godzin, to ty w 4 miesiące osiągniesz to, co innym zajmie rok”
 • „Jeśli nie wierzysz, że wszyscy pracownicy mogą przyczyniać się do sukcesu firmy, cała technologia świata nie pomoże zwiększyć ich kompetencji.”
 • „Wytrwałość jest bardzo ważna. Nie powinieneś się poddawać, chyba że jesteś do tego zmuszony”.
 • „Myśl, jak wszystko zrobić lepiej, i poprawiaj sam siebie”
 • „Mam mentalność Samuraja – wolałbym popełnić seppuku niż ponieść klęskę”
 • „Jeśli wstajesz rano, i myślisz, że przyszłość będzie lepsza, to jest dobry dzień. W przeciwnym razie, nie jest”.
 • „Stale zadawaj sobie pytanie, jak możesz zrobić coś lepiej i stale kwestionuj sam siebie”
 • „Kiedy coś jest na tyle ważne, można to zrobić nawet jeśli są nikłe szanse powodzenia”
 • „Tak naprawdę jedyną rzeczą, która ma sens, jest dążenie do coraz większego zbiorowego oświecenia”

Richard Branson

 • „Sięgaj gwiazd. Są bliżej niż myślisz.”
 • „Nigdy nie mów „Nie mogę”.
 • „Powiedz sobie za to: „Będę starał się dotąd, aż mi się uda”.
 • „Każdy człowiek powinien stale się uczyć i każdy powinien mieć w życiu cel.”
 • „Nigdy nie rób czegoś, co później nie da Ci spokojnie spać.”
 • „Nigdy nie osiągnie się długofalowego sukcesu, jeśli jedynym powodem, dla którego robi się daną rzecz, jest zysk.”
 • „Sukces to coś więcej niż szczęście. Musisz wierzyć w siebie i dążyć do tego, by go osiągnąć. Wtedy inni też w ciebie uwierzą.”
 • „Jaki jest sens zatrudniać bystrych ludzi, jeśli nie korzysta się z ich talentu?”
 • „Powinniśmy pozbyć się złych nawyków i lenistwa, czyli wszystkiego tego, co robi bałagan w głowie i nie pozwala iść na przód.”
 • „Warto od czasu do czasu zastanowić się nad swoim życiem.”
 • „Ustanawiam cele, a potem szukam drogi, by je osiągnąć.”
 • „Niezależnie od tego, do czego chcesz dojść w życiu, nie osiągniesz tego bez wysiłku.”
 • „Nie byłem za dobry w szkole, ale wiedziałem, że w życiu sobie poradzę.”
 • „Nie trać czasu. Ciesz się tym, co robisz. Kochaj swoją rodzinę.”
 • „Jeżeli dana praca sprawia mi radość, to przynosi również zysk. Jeśli zaś przestaje mnie bawić, zadaję sobie pytanie: dlaczego? Jeżeli nie potrafię znaleźć na nie odpowiedzi, to biorę się za coś innego.”
 • „Ciesz się tym co robisz, a będziesz miał z tego pieniądze.”
 • „Jeśli masz cel i optymistycznie patrzysz na życie, uda ci się.”
 • „Czasem wygrywasz, czasem przegrywasz. Ciesz się z wygranej. Nie żałuj, gdy straciłeś. Nigdy nie patrz wstecz, bo przeszłości nie da się zmienić.”
 • „Człowiek jest w stanie dokonać wszystkiego, musi tylko chcieć i starać się to zrobić.”
 • „Wierzę w siebie. Wierzę w ręce, które pracują, w umysły, które myślą, i w serca, które kochają.”
 • „Człowiek ma tylko jedno życie, musi więc wykorzystać je najlepiej jak potrafi.”

Steve Jobs

 • „Nie możesz połączyć kropek patrząc do przodu; możesz je połączyć patrząc wstecz. Musisz więc uwierzyć, że kropki w jakiś sposób się połączą w Twojej przyszłości. Musisz w coś wierzyć – w przeczucie, przeznaczenie, życie, karmę, cokolwiek. To podejście nigdy mnie nie zawiodło i odmieniło moje życie.”
 • „Twoja praca wypełni dużą część Twojego życia, a jedynym sposobem na to, aby być w pełni usatysfakcjonowanym, to robienie tego co uważasz za świetną robotę. A jedynym sposobem na odwalanie dobrej roboty jest robienie tego co się kocha. Nawet jeśli tego jeszcze nie znalazłeś, nie przestawaj poszukiwać.”
 • „Odejście z Apple było najlepszą rzeczą jaka mogła mi się przytrafić. Ciężar sukcesu został zastąpiony lekkością bycia znów na początku. Uwolniło mnie do wejścia w najbardziej kreatywny etap mojego życia.”
 • „Jestem przekonany, że to co odróżnia ludzi, którzy odnieśli sukces od tych, którym się nie udało, to czysty upór.”

Zapraszamy na nasze bezpłatne konsultacje: 605737507

Autor: dr Wojciech Chmielewski
Trener DM – specjalizuje się w psychologii zarządzania, komunikacji, edukacji i motywacji.