Prowadzenie wywiadu medycznego i postępowanie z pacjentem roszczeniowym.

5 obszarów wywiadu medycznego prowadzonego przez lekarza. 

Wywiad medyczny jest kluczowym elementem pozwalający ocenić historię medyczną pacjenta i jego stan zdrowia. Lekarz nie zawsze ma czas i warunki na prowadzenia pogłębionego wywiadu medycznego, ale wzorcowy wywiad powinien składać się z 5 głównych obszarów.

 • Zebranie danych osobowych od pacjenta.
 • Zapytanie o cel wizyty i objawy.
 • Zapytanie o choroby przebyte i aktualne.
 • Zapytanie o leki przyjmowane i alergie.
 • Zapytanie o styl życia i czynniki ryzyka.

Po przeprowadzeniu wywiadu medycznego, lekarz przystępuję do badań fizykalnych pacjenta. 

 • Dokonuje pomiaru wzrostu, masy ciała i ciśnienia krwi.
 • Osłuchuje serce i płuca.
 • Bada palpacyjnie odpowiednie części i obszary ciała.
 • Sprawdza odruchy.
 • Zleca badania laboratoryjne. 
 • Mierzy podstawowe parametry życiowe. 

W trakcie wykonywanych czynności medycznych przy pacjencie, lekarz ciągle utrzymuje komunikację z pacjentem. Dostosowuje komunikaty do sytuacji i stanu pacjenta. W ramach szkoleń realizowanych przez zespół Centrum Psychologii Stosowanej uczymy medyków właściwych algorytmów i protokołów prowadzenia wywiadu z pacjentem. Szczególną uwagę skupiamy na budowaniu przymierza terapeutycznego między medykiem a pacjentem. Staramy się, aby lekarze otrzymali pełny pakiet metod i narzędzi do skutecznej komunikacji z pacjentem. 

Podczas szkoleń online i stacjonarnych prezentujemy sposoby jak postępować z pacjentem roszczeniowym.

Szukamy rozwiązań w następujących trudnościach: 

 • nieprawidłowości w dokumentacji medycznej, takie jak brak lub niepełne wpisy, nieczytelne pismo, błędy w danych osobowych pacjenta;
 • brak czasu na dokładne zebranie informacji od pacjenta i przeprowadzenie badania fizykalnego;
 • brak zaufania i szacunku między lekarzem a pacjentem, co może utrudniać komunikację i współpracę;
 • trudność w ocenie stanu pacjenta na podstawie objawów i wyników badań;
 • trudność w dostosowaniu wywiadu do specyfiki danej dziedziny medycznej lub sytuacji klinicznej; 
 • brak planowania czasu na wywiad i badanie pacjenta;
 • pośpiech i przerywanie pacjentowi w przekazywaniu informacji o stanie zdrowia; 
 • niski poziom empatii i brak okazanego szacunku pacjentowi; 
 • brak umiejętności zadawania pytań i pogłębiania wywiadu; 
 • trudności w myśleniu przyczynowo skutkowym. 

Na co zawracamy uwagę szkoląc lekarzy, pielęgniarki, położne i ratowników medycznych?

Nauka prowadzenia wywiadu medycznego wymaga praktyki i umiejętności komunikacyjnych. Realizując program szkoleniowy, staramy się zrealizować poniższe cele szkoleniowe.  

 • Zapoznanie się z metodami prowadzania wywiadu. 
 • Zapoznanie się z technikami i narzędziami w komunikacji z pacjentem. 
 • Zapoznanie się protokołami prowadzenia wywiadu medycznego. 
 • Zapoznanie się z technikami i regułami budowania pytań w wywiadzie.
 • Nauka wyznaczania celu i stopnia standaryzacji wywiadu w zależności od sytuacji klinicznej.
 • Intensywny trening prowadzenia wywiadu.
 • Obserwowanie doświadczonych lekarzy lub diagnostów w pracy.
 • Ćwiczenie prowadzenia wywiadu z pacjentami lub z symulatorem WW pod opieką instruktora symulacji WW. 
 • Nauka odbierania informacji zwrotnej i analizowanie obszarów do rozwoju. 

Wywiad lekarski z pacjentem w gabinecie lekarskim nie ma tak ściśle określonego algorytmu i protokołu jak wywiad realizowany przez dyspozytora medycznego. Jednak istnieją pewne ogólne zasady i etapy prowadzenia takiego wywiadu. 

 • Wywiad dotyczący danych osobowych pacjenta: wieku, płci, zawodu, miejsca zamieszkania.
 • Wywiad dotyczący dolegliwości, z którymi pacjent zgłasza się do lekarza: czasu trwania, okoliczności, w jakich się pojawiły, czynników łagodzących i pogarszających, lokalizacji, charakteru.
 • Wywiad dotyczący poszczególnych układów ciała: objawy ogólne: apetyt, pragnienie, spadek lub wzrost masy ciała w ostatnim czasie, temperatura ciała; układ oddechowy: kaszel; układ krążenia: bóle w klatce piersiowej; układ pokarmowy: nudności; układ moczowy: częstomocz; układ nerwowy: bóle głowy itd.
 • Wywiad dotyczący chorób przebytych i współistniejących oraz stosowanych leków.
 • Wywiad rodzinny i środowiskowy.