I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Serwis internetowy wraz ze sklepem, działający pod adresem Szkoleniacps.pl prowadzony jest przez Wojciecha Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski; zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 844-120-73-03; REGON: 790752308, z siedzibą: 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, tel.: 605737507, e-mail: sklep@szkoleniacps.pl

II. Definicje

CPS – skrócona nazwa usługodawcy Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.szkoleniacps.pl, umożliwiający Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedawcy i zawierania umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Usługodawca – Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, NIP: 844-120-73-03.

Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest właścicielem Sklepu Internetowego i oferuje za jego pośrednictwem towary lub usługi do sprzedaży na stronie: www.szkoleniacps.pl .

Towar/Usługa – znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu pozycje dostępne do zakupu.

Treści cyfrowe – rzecz ruchoma lub treści cyfrowe, w tym książki, audiobooki, ebooki, video, szkolenia online, coachingi, doradztwo, terapie oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu w ramach świadczenia usług.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto.

Zamawiający – osoba dokonująca zmówienia Towaru/Usługi

Zabezpieczenia autorskie –stosowane przez CPS systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed rozpowszechnianiem nielegalnym.

Rejestracja  – czynności  polegające na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego konta.

Konto –  zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach systemu informatycznego Sklepu Internetowego, zabezpieczony unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem. Konto umożliwia Użytkownikowi dostęp do dodatkowych funkcji Sklepu Internetowego, w tym przeglądania historii zamówień, zarządzania danymi kontaktowymi oraz śledzenia statusu aktualnych zamówień. Rejestracja i użytkowanie Konta są bezpłatne i dobrowolne, lecz mogą być niezbędne do realizacji niektórych usług oferowanych przez Sklep Internetowy.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do poprawnego korzystania ze Sklepu Szkoleniacps.pl niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome 4.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Apple Safari 4.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 2. Korzystając z aplikacji mobilnej Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie alertów bezpośrednio na wykorzystywane urządzenie, zgodnie z ustawieniami Konta Użytkownika Sklepu Szkoleniacps.pl
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze Sklepu Szkoleniacps.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niedostarczania w ramach Sklepu Szkoleniacps.pl treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Treści cyfrowych, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:
 5. format PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać format PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie, np.: czytnik ebooków, smartfon, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. formatów.
 6. Format VIDEO – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać format VIDEO w tym aplikacje niezbędne do odtworzenia materiałów audio i video.

IV. Dostęp do zakupionych treści cyfrowych oraz prawa autorskie, osobiste i majątkowe.

 1. Treści Cyfrowe zakupione w Sklepie Szkoleniacps.pl są własnością Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski i objęte są prawami autorskimi, osobistymi i majątkowymi.
 2. Treści Cyfrowe zakupione w Sklepie dostarczone są na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poprzez link wysłany na wskazaną przy rejestracji pocztę e-mail.
 3. Klient ma prawo korzystać bezterminowo z Treści Cyfrowej na własny użytek prywatny.
 4. Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych lub innych urządzeń bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania treści.
 5. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach, ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej, publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej, usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej, oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim, jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.
 6. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych, itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

V. REGULAMIN

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia przyjmowane są na stronie Szkoleniacps.pl
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów i usług ze Sklepem.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Klient nie ma prawa do rozpowszechniania, udostępniania ani sprzedawania Treści Cyfrowych CPS poza Sklepem Szkoleniacps.pl
 6. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszelkie obowiązujące podatki.
 7. Składając zamówienie Klient dokonuje:
 • wyboru zamawianych Towarów/Usług
 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy
 • wyboru sposobu płatności
 1. Dostępne formy płatności:
 • płatność przy odbiorze
 • przelew tradycyjny
 • płatność Blikiem
 • płatność PayPal

karty płatnicze:

 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest firma przelewy24.pl

 1. Cena podana przy każdym/ej Towarze/Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia internetowego. Cena podana przy każdym Towarze/Usłudze obowiązuje w przypadku zamówienia złożonego poprzez Konto Użytkownika w sklepie internetowym.
 2. Po założeniu zamówienia na adres mailowy Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy zawierające informacje o etapach realizacji zamówienia, warunki umowy – cenie, sposobie i terminie zapłaty, przewidywanym czasie wysłania zamówienia, zasady i warunki odstąpienia od umowy, warunki zawartej umowy, zasady i warunki odstąpienia od umowy.
 3. Zamówienia wysyłane są zgodnie z terminem realizacji podanym w opisie każdego produktu. W przypadku kiedy w jednym zamówieniu są Towary/Usługi z różnym czasem realizacji, termin realizacji zamówienia określony jest według Towaru/Usługi, który ma ten czas najdłuższy. W przypadku zamówień z opcją płatność przelewem termin wysyłki jest liczony od momentu wpływu środków na nasze konto.

Czas dostawy to:

 • w przypadku wybrania opcji Kurier – następny dzień roboczy od dnia wysłania,
 • w przypadku wybrania opcji Poczta Polska – dwa dni robocze od dnia wysłania.
 • W przypadku wybrania opcji Przesyłka Elektroniczna – w ciągu 12 godzin od zaksięgowania wpłaty na za Towar/Usługę na koncie.
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu trzech dni roboczych na konto bankowe Sprzedającego, wskazane w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta, potwierdzającej złożone zamówienie.
 3. Przesyłki wysyłane za granicę naszego kraju realizowane są tylko po dokonaniu płatności na nasze konto. Nie wysyłamy za granicę przesyłek płatnych przy odbiorze.
 4. Zamawiający może odstąpić od umowy telefonicznie (+48 85) 654-78-35 lub e-mailem pod adresem sklep@szkoleniacps.pl zarówno przed wysłaniem zamówionego towaru, jak i po jego wysłaniu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.
 5. Przesyłki dostarczane są Pocztą Polską oraz Kurierem InPost. Opłaty za przesyłki – nie cyfrowe uzależnione są od kwoty zamówienia, sposobu płatności:

– powyżej 199 zł – pokrywamy koszty przesyłki (sami wybieramy dostarczyciela) – dotyczy wyłącznie zamówień detalicznych i z miejscem odbioru na terenie Polski

– do 199 zł – zgodnie z cennikiem przesyłek określonym w ust. 10

 1. Cennik przesyłek:

a) Poczta Polska – Kurier Pocztex

 • wpłata na konto: 12,99 zł
 • pobranie – płatność przy odbiorze: 19,99 zł
 • odbiór w punkcie (poczta) – wpłata na konto: 11,99 zł

b) Kurier InPost:

 • wpłata na konto: 18,99 zł
 • pobranie – płatność przy odbiorze: 24,00 zł

d) Paczkomaty InPost:

 • wpłata na konto: 17,99 zł

e) Towary i Usługi cyfrowe – koszt przesyłki 0.00 zł

f) Koszt przesyłki zagranicznej jest ustalany na postawie wagi zamówionego towaru. Wartość kosztów przesyłki jest widoczna przed zatwierdzeniem zamówienia w koszyku z zamówionymi towarami.

 1. Wszystkie zapytania odnośnie działalności sklepu czy towarów oraz reklamacje można składać na adres sklep@szkoleniacps.pl oraz w każdy sposób prawem dopuszczalny.
 1. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki istnieje możliwość zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny (odstąpienie od umowy). W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Jeżeli Klient jest konsumentem, wówczas ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży można złożyć na formularzu do pobrania
 2. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi równowartość zamawianego towaru łącznie z kosztami doręczenia mu tego towaru. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach, gdy:

a) przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w innych przypadkach, uregulowanych treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

 1. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przed mediatorów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. Regulamin Sądu Arbitrażowego i zasady procedowania Sądu dostępne są pod adresem https://www.sakig.pl/.
 2. Odpowiedzialność za należyte dostarczenie towaru oraz uszkodzenia powstałe w trakcie transportu ponosi Sklep.
 3. Towary znajdujące się w sklepie są wolne od wad fizycznych, z wyjątkiem książek oznaczonych nazwą „Egz. ekspozycyjny”. Książki te posiadają informację o uszkodzeniach w opisie produktu.
 4. Sklep ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Klientów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych (2 letnia rękojmia za wady).

a) Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 1. W przypadku gdy towar będzie niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, odstąpienia od umowy, bądź wymiany towaru na wolny od wad. Zapis niniejszy nie ogranicza praw Klienta – Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Jeżeli wada jest nieistotna Kupujący nie może odstąpić od umowy (chyba, że korzysta z tego uprawnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru).
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest serwis www.platności24.pl
 4. Składając zamówienie w Sklepie Szkoleniacps.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji umowy. Klient może wyrazić również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski ul. Bydgoska 30, 16-400 Suwałki oraz na ich przetwarzanie dla celów promocji i marketingu usług firmy Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski.
 5. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Klientów.

Administratorem danych osobowych Klientów jest Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski; zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 844-120-73-03; REGON: 790752308, z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30,  tel.: 605737507, e-mail: sklep@szkoleniacps.pl

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień, obsługi reklamacji oraz umożliwienia korzystania z funkcji dostępnych w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia oraz korzystania z funkcji dostępnych w Sklepie Internetowym. Brak podania danych uniemożliwia złożenie zamówienia oraz korzystanie z części lub wszystkich funkcji Sklepu Internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest niezbędność do wykonania umowy zawartej z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa, w tym organom ścigania. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków. Klientom przysługują prawa wynikające z RODO, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2024 r.
 2. Regulamin obowiązuje w brzmieniu opublikowanym na stronie www.szkoleniacps.pl . W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.