1. W przypadku, gdy towar będzie niezgodny z umową, przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje można składać na adres e-mail sklep@szkoleniacps.pl i pod adresem Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30. Tel.: 605737507, e-mail.: sklep@szkoleniacps.pl oraz w każdy sposób prawem dopuszczalny.
  2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, bądź na adres poczty tradycyjnej
  4. Zamawiający może odstąpić od umowy telefonicznie +48 605 737 507 lub e-mailem pod adresem sklep@szkoleniacps.pl zarówno przed wysłaniem zamówionego towaru, jak i po jego wysłaniu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży można złożyć na formularzu do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy (pdf) / Formularz reklamacji.
  5. W przypadku gdy towar będzie niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, odstąpienia od umowy, bądź wymiany towaru na wolny od wad. Zapis niniejszy nie ogranicza praw Klienta – konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Jeżeli wada jest nieistotna Kupujący nie może odstąpić od umowy (chyba, że korzysta z tego uprawnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru).
  6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach, gdy:
  7. przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. w innych przypadkach, uregulowanych treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
  10. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przed mediatorów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. Regulamin Sądu Arbitrażowego i zasady procedowania Sądu dostępne są pod adresem www.sakig.pl