Rozwój potencjałów osobistych – tworzenie nowych skryptów

Szkolenie z rozwoju swoich talentów i tworzenia skutecznych skryptów. 

Rozwój potencjałów osobistych to proces ciągłego uczenia się, rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji w zakresie poznawania siebie oraz rozwijania swoich talentów w różnych dziedzinach życia. Rozwój osobisty pozwala na osiągnięcie w pełni ludzkiego potencjału i poprawę jakości życia. Aby rozwinąć swój potencjał osobisty, warto znać swoją naturę, zdolności i sposób reagowania na ludzi, zdarzenia i świat zewnętrzny. Aby rozwinąć własne kompetencje, należy wybrać te, które mają największy wpływ na nasze życie. Zastanowić się co poprawi naszą sytuację życiową. Należy też przeanalizować swoje mocne i słabe strony, ustalić cele rozwojowe i plany działania oraz poszukać źródeł wiedzy i inspiracji do zmiany. 

Drugim terminem jest skrypt, który w psychologii oznacza twój wzór na reprezentację twoich działań i przebiegu zdarzeń.  Jest to umysłowa, emocjonalna, proceduralna i uogólniona reprezentacja działań, zawierająca informacje odnoszące się do procesu realizacji tych działań. Skrypt pokazuje w jaki sposób zachowujemy się, jak podejmujemy decyzje, jak komunikujemy się, co myślimy i czujemy w danej sytuacji. Masz swoje indywidulane skrypty, np.: odpoczynku w sobotnie popołudnie, przygotowania się do egzaminów, reagowania na gniew swojego partnera, reakcji na bark gotówki czy podejścia do pracy, która w ogóle Cię nie motywuje, itp. Skrypt jest schematem poznawczym i instrukcją wykonawczą, która stanowi gotowy program działania dla człowieka. Skrypty pomagają nam przewidywać i rozumieć zachowania innych ludzi oraz nasze własne zachowania występujące w różnych sytuacjach. Możesz mieć wdrukowane skrypty, które tobie nie służą lub takie, które ograniczają cię przed osiągnięciem dobrostanu.  

Dlaczego ludzie nie rozwijają swoich talentów? 

To jest ciekawe i intrygujące, każdy człowiek posiada co najmniej 5 talentów, których rozwój może doprowadzić do szczęśliwego, obfitego i pełnego pasji życia. Otrzymujesz za darmo zasoby i potencjał. Teraz wszystko jest w twoich rękach, więc dlaczego jest tak wiele osób, które niestety nie podejmują się wyzwania i rozwoju swoich potencjałów i talentów? 

Oto niektóre z problemów powstrzymujących rozwój talentów. 

 • Ludzie nie lubią swoich talentów lub nie doceniają ich wartości.
 • Osoby obdarzone talentami nie są świadome swoich talentów lub nie wiedzą, jak je rozpoznać.
 • Brak okazji lub czasu do wykorzystywania i doskonalenia swoich talentów.
 • Strach przed porażką, krytyką lub odrzuceniem. 
 • Ludzie porównują się z innymi i uważają, że ich talenty są gorsze lub mniej ważne. 
 • Nie mają wystarczającej motywacji lub wiary w siebie.
 • Nie znają swoich mocnych stron lub celów.
 • Nie mają odpowiedniego wsparcia lub inspiracji.
 • Nie potrafią radzić sobie z przeszkodami lub porażkami.
 • Nie dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Nie rozwijają swojego potencjału duchowego. 

Jakie korzyści będę miał uczestnicząc w szkoleniu rozwijania swoich potencjałów i talentów?

Uczestnictwo w szkoleniu – Centrum Psychologii Stosowanej (Szkoleniacps) pozwoli uzyskać wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.

Dla pracowników rozwój talentów oznacza:

 • zwiększenie kompetencji i wiedzy w wybranych obszarach;
 • podniesienie poziomu zaangażowania i satysfakcji z pracy;
 • lepsze możliwości kariery zawodowej i awansu;
 • budowanie własnego wizerunku jako eksperta lub lidera;
 • wykorzystywanie swojego potencjału i pasji;
 • wykonywanie pracy z większą satysfakcją;
 • umiejętność dobierania zadań do swoich zasobów. 

Dla organizacji rozwój talentów oznacza:

 • zatrudnianie osób z odpowiednimi kwalifikacjami w odpowiednich miejscach;
 • wzmacnianie wewnętrznej bazy talentów i przygotowywanie planów sukcesji stanowisk;
 • osiąganie celów biznesowych poprzez lepsze wyniki i efektywność pracy;
 • zatrzymanie wiedzy i doświadczenia w firmie;
 • budowanie pozytywnego wizerunku jako pracodawcy;
 • osiągniecie wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych;
 • rozwój sprzyjającej pracownikom kultury organizacyjnej.  

Prywatnie dla siebie rozwój talentów oznacza: 

 • spełnienie marzeń;
 • poczucie sensu, celu i właściwego miejsca w życiu;
 • realizacja celów życiowych;
 • lepszy kontakt ze sobą i swoimi bliskimi;
 • uzyskanie poczucia flow w swoim życiu;
 • dobrostan i obfitość w obszarach rodzina, zdrowie, rozwój, duchowość, intelekt.

Co przećwiczę w szkoleniu z rozwijania własnych potencjałów i talentów?  Szkolenie online lub stacjonarne. 

Przykłady rozwijania potencjałów osobistych mogą być różne w zależności od tego, co chcemy osiągnąć i jakie mamy potrzeby. Niektóre z nich to:

 • Zapoznam się z własnymi skryptami na temat postępowania z pieniędzmi, zdrowiem, relacjami, rozwojem, podejmowaniem decyzji, itp. 
 • Rozpoznam własne potencjały i zasoby, które mogą być mocną stroną mojej ścieżki życiowej.
 • Zaimplementuję nowe skrypty i talenty do swojego życia. 
 • Wyznaczę strategię postępowania i rozwijania moich talentów. 
 • Nauczę się kompetencji społecznych. 
 • Nauczę się utrzymania swoich finansów w dobrym stanie. 
 • Poszukam mentora i zostanę mentorem dla kogoś innego.
 • Nauczę się efektywności osobistej. 
 • Rozwinę zaufanie do siebie. 
 • Popracuję nad własną motywacją i samooceną.

Złóż zapytanie w zakładce „kontakt” na Szkoleniacps.pl