Rynek pracy dziś i jutro – o czym trzeba pamiętać?

Rynek pracy w Polsce zmienia się niezwykle dynamicznie. Szereg transformacji możemy zaobserwować nie tylko w strukturze zatrudnienia, ale również w podejściu pracodawcy do pracownika, czy samy sposobie wykonywania obowiązków przez osoby zatrudnione. Choć ofert pracy jest coraz więcej, wcale nie oznacza to, że mamy do czynienia z rynkiem łatwym – kandydaci muszą dbać o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, by nie wypaść poza nawias zainteresowania rekruterów.

Jak dziś wygląda rynek pracy w Polsce i w jakim kierunku zmierza? Jak technologia wpływa na współczesne standardy pracy? Jakie kompetencje są przez pracodawców widziane jako kluczowe? Gdzie najłatwiej zdobyć dziś pracę? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Jak wygląda dziś rynek pracy w Polsce?

Rynek pracy w Polsce zmienia się dynamicznie, wpływając nie tylko na strukturę zatrudnienia czy stan list zawodów deficytowych, ale również na techniczne aspekty wykonywania pracy, podejście pracodawcy do pracownika czy wreszcie zakres kompetencji jakimi musi odznaczać się idealny kandydat, by mieć szanse na zdobycie stabilnego zatrudnienia.

Posiłkując się informacjami pozyskanymi przez GUS, nie da się nie zauważyć, że zdecydowanie największe na chwilę obecną deficyty odnotowuje się w branży transportowej (wraz z logistyką i spedycją) czy w sektorze budowlanym. Choć mogłoby się wydawać, że dla wykonywania zawodów o rzeczonym charakterze niezbędne będą wyłącznie umiejętności natury technicznej, to okazuje się, że pracodawcy i w tych sektorach cenić sobie będą szereg dodatkowych umiejętności, takich jak znajomość języka obcego czy rozmaite kompetencje miękkie.

Symbolem dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki z całą pewnością może być branża IT, stale poszukująca specjalistów z wielu rozmaitych dziedzin. Można także zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie w tym sektorze najważniejsze jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i udział w rozmaitych kursach zawodowych, by zachować konkurencyjność jako kandydat. W ostatnich latach sektor IT przyciąga do siebie coraz więcej osób zainteresowanych stabilną posadą – bierze się to nie tylko z relatywnie wysokich płac, ale i ciekawego środowiska pracy.

Sytuacja pracowników na rynku pracy

Pracodawcą walczą o względy pracowników na rozmaite sposoby, oferując im szereg benefitów. Atrakcyjny system wynagrodzeń, pełen premii i dodatków, czy przejrzysta ścieżka kariery to już standard w większości branż – podobnie jest zresztą z umową o pracę, wypierającą umowy cywilnoprawne. Wielu przedsiębiorców oferuje ponadto osobom zatrudnionym prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport, paczki świąteczne czy imprezy integracyjne i szkolenia, pomagające rozwijać pracownikom określone kompetencje. Starania te są tym większe, im bardziej wymagająca jest konkretna branża, czy poziom umiejętności określonego specjalisty.

Naturalnie rodzi to sytuację, w której osoby poszukujące zatrudnienia chcą być przez pracodawców traktowane jako specjaliści najwyższej klasy – a ku temu jest wyłącznie jedna droga. Chodzi naturalnie o stałe poszerzanie zakresu swoich kompetencji, zarówno tych branżowych – poprzez rozmaite kursy i szkolenia – jak i kompetencji miękkich, nabywanych zwykle mniej świadomie w sposób empiryczny.

Perspektywy pracy zdalnej

Praca zdalna jest w Polsce coraz powszechniejsza, nie będąc już zarezerwowaną wyłącznie dla branży IT czy marketingu – coraz częściej możemy spotkać ją również w księgowości czy administracji. Uwadze przedsiębiorców nie umknął fakt, że wygoda i komfort jakie daje praca zdalna, znacząco wpływa na efektywność pracowników, w rezultacie owocując znacznie lepszymi wynikami finansowymi firmy.

W sytuacji w której wykonywanie wszystkich obowiązków w trybie „home office” jest niemożliwe, do dyspozycji pracodawców i pracowników pozostaje praca hybrydowa. Przykładem profesji w której taki model współpracy sprawdza się znakomicie, może być agent ubezpieczeniowy.

Idealny pracownik – wymagania pracodawców

Wymagania pracodawców wobec pracowników, nieodzownie będą miały związek z branżą, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje. Niemniej, możemy wyróżnić przynajmniej kilka umiejętności praktycznych, które zawsze będą przez pracodawcę mile widziane. Wśród nich wymienić możemy sprawną obsługę komputera i urządzeń biurowych czy znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu komunikatywnym – najczęściej będzie chodziło o język angielski. Prawo jazdy kat. B również będzie mile widziane przez pracodawcę.

Wykształcenie formalne nie odgrywa dziś już tak dużej roli jak kiedyś. Oczywiście, w przypadku wielu branż wykształcenie wyższe będzie niezbędne, nierzadko nawet wymagane prawem, ale rzecz ta dotyczy przede wszystkim edukacji, finansów, czy ochrony zdrowia. Tak czy inaczej, ukończone studia z pewnością pomogą nam zyskać przychylność rekruterów.

Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie tym istotniejsze, im mniejsze kwalifikacje posiadamy – dzięki niemu pracodawca będzie wiedział, że powierza pracę osobom kompetentnym. Jeżeli nie będzie mógł w swej decyzji bazować na naszym wykształceniu, dodatkowych kursach i szkoleniach, czy innych wzmiankowanych w CV umiejętnościach, to fakt naszej pracy w konkurencyjnej firmie powinien mu wystarczyć.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie ulega żadnej wątpliwości kwestia, że warto jest się szkolić. Im większą ilością dyplomów, certyfikatów i uprawnień możemy się pochwalić, tym większe będziemy mieli szanse na zdobycie zatrudnienia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że coraz istotniejsze w oczach pracodawców stają się kompetencje miękkie, których rozwijanie nie zawsze jest już takie oczywiste.

Kompetencje miękkie – jak ważne są dzisiaj?

Kompetencje miękkie to przede wszystkim inherentne cechy naszego charakteru, które determinują sposób naszego bycia w społeczeństwie – zarówno w kontekście nawiązywania relacji, jak i pracy w grupie czy rozwiązywania problemów. Z roku na rok zajmują one coraz wyższe miejsce w hierarchii czynników branych pod uwagę przez rekruterów. Jakie kompetencje miękkie wyróżniamy? Będą to takie cechy jak:

 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dobra organizacja własnej pracy,
 • Zdolność do logicznego myślenia i łatwość w rozwiązywaniu problemów,
 • Motywacja i pozytywne nastawienie do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Poczucie humoru i życzliwe nastawienie.

Mogłoby się wydawać, że nie są to cechy, które możemy szkolić w takim sam sposób, jak umiejętności technicznej natury. Nie jest to jednak prawda! Kompetencje miękkie nie tylko nabywane są przez nas przez całe życie drogą doświadczeń, ale możemy szkolić je w pełni świadomie – zarówno indywidualnie, jak i przy pomocy specjalistów. Warto mieć to na względzie, by wyraźnie i mocno poszerzyć zakres cech które sprawią, że zdobycie niemal każdej posady będzie w zasięgu naszej ręki.

Gdzie najłatwiej znajdziesz pracę?

Zdobycie zatrudnienia zasadniczo nie jest trudne, o ile tylko wiesz, gdzie go szukać. Wśród kilku godnych odnotowania sposobów, nie da się ukryć, że zdecydowanie najlepszym będzie skorzystanie z internetu i rozmaitych portali ogłoszeniowych, których zadaniem jest łączenie przedsiębiorców z najlepszymi kandydatami.

Pracodawcy zauważają i doceniają możliwości, jakie daje im skorzystanie z dobrodziejstw cyfryzacji. Dzięki skorzystaniu zeń, mogą przyspieszyć proces rekrutacji nawet o kilka tygodni, bez większych problemów weryfikując setki nadsyłanych ku nim ogłoszeń. Kandydaci z kolei mogą znacznie zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie stabilnej posady, w ciągu jednego tylko dnia odpowiadając swoim CV na dziesiątki trafiających w ich gusta ogłoszeń. Jeżeli więc zależy Ci na tym, by już jutro szykować się na rozmowę rekrutacyjną, to po prostu sprawdź na GoWork jakie oferty przygotowali dla Ciebie pracodawcy i aplikuj szybko!

Bezpieczne zawody przyszłości, które mają małe ryzyko automatyzacji do 2035 roku. 

Gdybyśmy mieli szukać zawodów bezpiecznych w kontekście automatyzacji i dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, to warto zastanowić się nad profesjami, które:

 • związane są z opieką nad ludźmi i ochroną zdrowia
 • cechują się kreatywnością oraz związane są z tworzeniem nowych idei;
 • zorientowane są na usługi
 • zorientowani na nowe technologie
 • zorientowani na nauki techniczne.

Wśród tych bezpiecznych profesji można wyliczyć:

 • Specjaliści IT
 • Technicy robotyki / inżynierzy robotyki
 • Automatycy
 • Lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych i z niepełnosprawnościami, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, położne, rehabilitanci, masażyści, asystenci, terapeuci, psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, itp.)
 • Nauczyciele, dydaktycy, instruktorzy
 • Fryzjerzy, kosmetyczki, organizatorzy eventów
 • Analitycy biznesowi
 • Elektromechanicy / elektrycy / elektronicy
 • Inżynierzy i technicy odnawialnych źródeł energii
 • Pracownicy fizyczni i robotnicy
 • Kierowcy

Im więcej cyfryzacji i robotyzacji tym większe zapotrzebowanie na kompetencje miękkie. Warto rozwijać takie kompetencje jak: 

 • myślenie krytyczne, konstruktywne, kompleksowe rozwiązywanie problemów,
 • kreatywność i procesy twórcze,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętność budowania współpracy z innymi,
 • inteligencję emocjonalną i wysoki poziom świadomości psychologicznej,
 • myślenie analityczne, wnioskowanie i umiejętność podejmowania decyzji,
 • zorientowanie na usługi i procesy,
 • mediacje, negocjacje i perswazję,
 • zdolność do szybkiej aklimatyzacji i zmienność poznawcza.

Ciekawe zawody przyszłości, które pojawią się od 2030 roku, które wytypowali stratedzy z kanadyjskiej fundacji The Canadian Scholarship Trust Plan. Wymienili oni:

 • telechirurgów – operatorzy wykonujący operacje poprzez aplikacje i algorytmy;
 • nostalgistów – pracownik, który odtworzy wspomnienia z każdego etapu z przeszłości;
 • optymalista – ekspert ds. upraszczania procesów w firmach;
 • trener zdrowia – twój asystent dbający o twoje zdrowie;

Kolejne ciekawe zawody przyszłości

 • Garbage Designer (projektant śmieci)
 • AI-Assisted Healthcare Technician (technik opieki zdrowotnej wykorzystujący sztuczną inteligencję)
 • Man-Machine Teaming Manager (manager ds. współpracy człowieka z maszyną)
 • Digital Tailor (cyfrowy krawiec)
 • Kosmiczny górnik
 • Inżynier budowli głębinowych
 • Etyczny haker
 • Kontroler pogody
 • Inżynier nanomedycyny
 • Rolnik ekologiczny
 • Specjalista cloud computing
 • Architekt przyszłości
 • Collhunter
 • Haker wzrostów
 • Specjalista od spraw recyklingu
 • Projektant organów
 • Planer przyszłości zawodowej
 • Inżynier uczuć
 • Likwidator tatuaży
 • Zdalny pilot samolotów towarowych
 • Kontroler dronów
 • Prywatny agent rozrywki
 • Inżynier doznań zmysłowych
 • Specjalista ds. VR i AR i SI
 • Mentor Sztucznej Inteligencji