Kultura organizacyjna a historia

Od zarania dziejów ludzie przekazywali sobie opowieści, w których zwarta była wiedza, wartości, pochodzenie przodków, opis przyrody, codzienne czynności, podział ról społecznych czy ważne wydarzenia w życiu społeczności. Od starożytnych mitów aż po nowożytne czasy, historie ukierunkowują i kształtują nasze postrzeganie świata i nas samych. Podobnie jest w pracy, tak jak w życiu osobistym, pojawiają się opowieści o historii powstania firmy, jej rozwoju czy samych pracownikach. Każda firma ma swoją niepowtarzalną kulturę organizacyjną, dokładnie tak samo jak każdy człowiek ma jedyną i niepowtarzalną osobowość, która warunkuje zachowanie, emocje, postawy i podejmowanie decyzji. Z kolei kultura organizacyjna składa się z wartości, przekonań, idei oraz norm, które wspólnie tworzą unikalne środowisko pracy. Narracje w firmie, czy to te dotyczące jej założenia, kluczowych momentów jej rozwoju, czy sukcesów i porażek, stanowią fundament, na którym budowane są relacje między pracownikami oraz ich związki z firmą. Opowieści te wzmacniają poczucie przynależności do grupy i motywują do działania w zgodzie z firmowymi wartościami.

Znaczenie opowieści w życiu człowieka

Ludzki mózg jest zaprogramowany do przetwarzania i zapamiętywania informacji poprzez historie. Opowieści pomagają nam nadać sens złożoności otaczającego nas świata, budują empatię i pozwalają lepiej zrozumieć różne perspektywy. W pracy, gdzie często mamy do czynienia z abstrakcyjnymi projektami czy złożonymi problemami, historie pozwalają przekształcić te wyzwania w coś zrozumiałego i bardziej osobistego. Dzięki opowieściom nadajesz ludzką twarz organizacji, strukturze, zasadom i projektom. Historie w życiu zespołu pełnią ważną rolę w budowaniu tożsamości zespołowej. Wspólne doświadczenia, cele i osiągnięcia tworzą opowieści, które przekształcają grupę osób w zespół. Opowiadając i przypominając sobie o tych momentach, członkowie zespołu mogą poczuć większą spójność i zrozumienie dla wspólnych celów. Z pewnością każdy zespół ma swoje unikalne momenty triumfów i porażek, które definiują jego charakter i sposób pracy. Świętowanie tych momentów, od rocznic po ważne osiągnięcia projektowe, pozwala na budowanie silnej i trwałej tożsamości zespołowej.

Jak historia wpływa na zaangażowanie pracowników

Pracownicy, którzy czują, że są częścią większej historii, często wykazują większe zaangażowanie i lojalność wobec firmy. Na przykład, opowieść o tym, jak zespół przetrwał trudne czasy i wyszedł na prostą, może inspirować pracowników do większego wysiłku i dawania z siebie więcej w trudnych okresach. Wiedza, że ich wkład jest ważną częścią historii firmy, zwiększa ich motywację i poczucie odpowiedzialności za jej przyszłość. Warto takie ważne momenty z życia zespołu, dokumentować i opisywać. Czas nieubłagalnie mija a pamięć może być ulotna. Jako menadżer dbaj o sformalizowaną dokumentację takich wydarzeń.

Praca w zespole - szkolenia

Kultura organizacyjna w firmie

Co możesz dokumentować i celebrować?

Co możesz dokumentować i celebrować?

 1. Celebrowanie rocznic pracy

Rocznice stażu pracy to wyjątkowe momenty, które zasługują na uwagę w każdej organizacji. Są one symbolem trwałości i zaangażowania pracownika w firmie. Obchodzenie rocznic nie tylko wzmacnia poczucie przynależności i wartości wśród pracowników, ale również przypomina reszcie zespołu o znaczeniu stałości i lojalności.

Praktyczne pomysły na uczczenie tych wydarzeń w firmie

 • Personalizowane podziękowania – list gratulacyjny od CEO lub bezpośredniego przełożonego, który doceni indywidualne osiągnięcia pracownika i jego wkład w rozwój firmy.
 • Prezenty rocznicowe – upominki, które zyskują na wartości z każdym kolejnym rokiem pracy — na przykład, firmowe zegarki, pióra, czy specjalne edycje produktów firmy.
 • Uroczyste spotkania – organizowanie firmowych śniadań lub lunchów, gdzie zespół może wspólnie świętować i dziękować jubilatom za ich służbę.
 • Opublikowanie osiągnięć – wykorzystanie firmowego newslettera lub intranetu do podzielenia się historią i osiągnięciami pracownika, podkreślając jego rozwój i wpływ na firmę.
 1. Awanse zawodowe jako momenty przełomowe

Awanse są nie tylko ważne dla osoby awansowanej, ale mogą też służyć jako inspiracja dla innych członków zespołu. Świętowanie awansów może przyjąć formę:

 • Oficjalne ogłoszenie – poinformuj pracowników podczas firmowego spotkania lub przekaż informację przez firmowe kanały komunikacji. Takie działania z pewnością podnoszą prestiż wydarzenia.
 • Przyjęcie z okazji awansu – organizowanie nieformalnych spotkań, które pozwala innym przekazać gratulacje i świętować sukces kolegi czy koleżanki.
 • Specjalne wyróżnienia – przyznanie tytułu „Pracownika miesiąca” lub innego wyróżnienia, które dodatkowo podkreśli znaczenie awansu.
 1. Pierwsze sukcesy zawodowe

Pierwsze sukcesy w pracy, takie jak udany projekt, pierwsza samodzielna sprzedaż czy pozytywny feedback od klienta, mają kluczowe znaczenie dla budowania pewności siebie pracownika. Co możesz zrobić?

 • Spotkania podsumowujące projekty – po zakończeniu ważnych projektów, zorganizuj spotkanie, na którym omówione zostaną kluczowe osiągnięcia, wyróżniając wkład nowych pracowników.
 • Tablica osiągnięć – stworzenie miejsca w biurze, gdzie będą wypisywane sukcesy zespołu, z osobnym wyróżnieniem dla pierwszych osiągnięć.
 • Programy mentoringowe – dołączenie nowych pracowników do programów mentoringowych, gdzie ich pierwsze sukcesy są rozpoznawane i nagradzane, co dodatkowo motywuje do dalszego rozwoju.
 1. Rozwój zespołu i zdobycie nowych rynków

Ekspansja firmy i zdobycie nowych rynków to znaczące osiągnięcia, które zasługują na szczególne uznania.

 • Wydarzenia firmowe – organizacja specjalnych wydarzeń, takich jak gala czy bankiet, aby uczcić osiągnięcia związane z ekspansją. To doskonała okazja do podziękowań zespołowi i pokazania, jak ważny był ich wkład w osiągnięcie celów.
 • Komunikaty prasowe i spotkania z mediami – publiczne ogłoszenie sukcesów firmy może wzmacniać jej markę oraz podkreślać znaczenie zespołu w tych osiągnięciach.
 • Bonusy i premie – wprowadzenie systemu bonusów i premii za osiągnięcie kluczowych kamieni milowych w rozwoju firmy jako sposób na materialne docenienie wkładu pracowników.
 1. Zakończenie i rozpoczęcie projektów

Zakończenie i rozpoczęcie projektów to naturalne punkty zwrotne, które mogą służyć do zrewidowania strategii, metod pracy oraz do korygowania celów. To także czas, w którym zespół może się zintegrować, dzieląc się doświadczeniami i wzajemnym wsparciem, co buduje silniejsze, bardziej zrozumiałe i zaangażowane zespoły. Poprzez odpowiednie uznawanie tych momentów, organizacja może nie tylko poprawić efektywność operacyjną, ale także zwiększyć satysfakcję i lojalność pracowników.

 • Ceremonie zamykające – organizacja formalnych spotkań podsumowujących, podczas których zespół może omówić wyniki, nauczone lekcje oraz osobiste przemyślenia zakończonego projektu. Można tu również wręczyć certyfikaty lub nagrody dla osób, które miały szczególny wkład.
 • Kick-off meetings – rozpoczęcie każdego nowego projektu może być uświetnione spotkaniem inaugurującym, które zmotywuje zespół i wyznaczy cele na przyszłość. Jest to również okazja do przedstawienia kluczowych zadań i roli każdego członka zespołu.
 • Przejrzysta komunikacja – zapewnienie, że każdy w zespole rozumie, jak zakończone projekty wpłynęły na rozwój firmy oraz jakie nowe możliwości otwierają się z rozpoczęciem nowego projektu.
 1. Podpisywanie ważnych umów

Podpisywanie ważnych umów to znaczące osiągnięcia dla każdej firmy, które nie tylko wpływają na jej rozwój, ale również świadczą o jej pozycji na rynku. Celebracja takich momentów podkreśla ich znaczenie i jest źródłem inspiracji dla zespołu.

 • Uroczyste ogłoszenie – podczas firmowego spotkania ogłasza się zawarcie umowy, podkreślając wkład poszczególnych członków zespołu.
 • Wewnętrzne wydarzenia – organizowanie przyjęć lub obiadów dla zespołu, by świętować wspólnie sukces.
 • Publikacje i komunikaty zewnętrzne – promowanie osiągnięć firmy w mediach branżowych i społecznościowych, co wzmacnia poczucie dumy i przynależności.
 1. Pamięć o ważnych datach prywatnych pracowników

Zwracanie uwagi na osobiste ważne daty pracowników, takie jak urodziny czy rocznice, pokazuje, że firma traktuje swoich pracowników jak ludzi, a nie tylko jako źródło pracy. To buduje głębsze, osobiste relacje i zwiększa zaangażowanie w pracę.

 • Osobiste życzenia – wysyłanie kartek lub e-maili z życzeniami przez przełożonych.
 • Małe upominki – wręczanie drobnych prezentów, jak firmowe gadżety czy karty podarunkowe.
 • Elastyczność w ważne dni – możliwość elastycznego zarządzania dniem pracy w ważne dla pracownika okoliczności, jak np. dzień dziecka.

Lista ciekawych pomysłów na celebrację świąt i ważnych dat w pracy, które stworzą piękną historię firmy i zespołu.

 • Tematyczne Dni Ubioru – zaproponuj dni, w których pracownicy mogą przyjść do pracy ubrani zgodnie z tematem, na przykład retro, super bohaterowie, lub kolory reprezentujące konkretne święto.
 • Wspólne Posiłki – zorganizuj wspólne posiłki, gdzie każdy przynosi coś do jedzenia.
 • Konkurs Ozdób Biurowych – zorganizuj konkurs na najlepiej udekorowane biuro lub stanowisko pracy.
 • Wirtualne Świętowanie – dla zdalnych zespołów, zorganizuj wirtualne spotkania ze specjalnymi aktywnościami, jak wspólne oglądanie filmów, gry online, czy tematyczne quizy.
 • Sekret Mikołaj – popularna zabawa, gdzie pracownicy losowo wybierają sobie osoby, którym kupują świąteczne prezenty. Można to zorganizować zarówno osobiście, jak i online.
 • Wycieczki i Wypady Firmowe – zorganizuj wyjście do teatru, na kręgle, czy wspólną kolację, szczególnie podczas ważnych rocznic firmy lub z okazji nowego roku.
 • Wolontariat Grupowy – świętuj przez dzielenie się – zorganizuj wolontariat w lokalnej społeczności, np. pomoc w kuchni dla potrzebujących czy zbiórka na rzecz lokalnych organizacji.
 • Warsztaty Kreatywne – zaproponuj warsztaty, na których pracownicy mogą nauczyć się czegoś nowego – np. warsztaty robienia świątecznych kartek, dekoracji czy gotowania.
 • Dzień Relaksu – zaproponuj dzień, w którym pracownicy mogą się zrelaksować i zregenerować, np. poprzez medytację, sesje masażu czy zajęcia jogi.
 • Świąteczne Karaoke – zorganizuj wieczór karaoke z piosenkami świątecznymi lub popularnymi hitami, co z pewnością doda energii i humoru.
 • Kącik Fotograficzny – ustaw kącik, gdzie pracownicy mogą robić sobie zabawne zdjęcia z rekwizytami związanymi ze świętami.
 • Świąteczne Loterie i Gry– organizuj drobne loterie lub gry z nagrodami, które mogą podnieść morale i wprowadzić trochę radosnej rywalizacji.
 • Dzień Multi kulturowy – umożliwiaj pracownikom prezentację ich kulturowych tradycji poprzez jedzenie, stroje, muzykę czy tańce. To świetna okazja do nauki i docenienia różnorodności w zespole.
 • Świąteczna Wymiana Książek – zorganizuj wymianę książek, gdzie każdy przynosi książkę, która mu się podobała i wymienia się nią z innymi.
 • Quizy Tematyczne – zorganizuj quizy dotyczące wiedzy ogólnej lub świątecznej, które mogą być zarówno edukacyjne, jak i rozrywkowe.
 • Świąteczne Filmy – zorganizuj seans filmowy z ulubionymi świątecznymi filmami. Można to zrobić w sali konferencyjnej z popcornem i napojami.
 • Warsztaty Pieczenia – zaproponuj warsztaty pieczenia, gdzie pracownicy mogą nauczyć się robić świąteczne ciasteczka lub inne przysmaki, które później można zjeść razem w biurze.
 • Zawody Sportowe – zorganizuj mini-olimpiadę lub zawody sportowe, takie jak kręgle, ping-pong czy badminton.
 • Dzień Przerwy od Technologii – zaproponuj dzień bez komputerów i telefonów, gdzie komunikacja odbywa się tylko twarzą w twarz. Z pewnością będzie to świetny sposób na budowanie relacji interpersonalnych.
 • Ogłoszenie Dnia Wdzięczności – dzień, w którym każdy pracownik może publicznie podziękować kolegom za wsparcie, pomoc, czy po prostu za to, że są częścią zespołu.
 • Dzień Bez Dress Code’u – pozwól pracownikom przyjść do pracy w ubraniach, które są wygodne i w których czują się najlepiej, niezależnie od standardowego dress code.
 • Przerwa na Gry Planszowe – zorganizuj regularne przerwy na gry planszowe, które są świetnym sposobem na odstresowanie się i zabawę z kolegami z pracy.

Systematyczne celebrowanie sukcesów, rocznic i ważnych momentów w życiu pracowników wpływa korzystnie na kulturę firmy. Można powiedzieć, że celebrowanie jest więcej niż tylko uznaniem chwili – to inwestycja w przyszłość firmy. Poprzez uznawanie wkładu każdego pracownika, zarówno w sukcesach zawodowych, jak i pamięci o ważnych momentach prywatnych, buduje się trwałą historię zespołu. Ta historia jest tworzona i pielęgnowana wspólnie, co sprawia, że pracownicy czują się wartościowi i ważni, a ich zaangażowanie i lojalność wzrastają.

Jeżeli chciałbyś przygotować strategię budowania kultury organizacyjnej firmy to zapraszamy do kontaktu: 605 737 507.

Życzę wspaniałych historii w rozwoju twojej firmy.
Pozdrawiam serdecznie
Wojciech Chmielewski

Interesuje Cię oferta szkoleń dla menadżerów? Napisz do nas za pomocą poniższego formularza:

  Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, podanych za pomocą formularza kontaktowego. Informujemy, że Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, jest administratorem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Klikając przycisk "Wyślij" poniżej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.