Szkolenie z zakresu motywacji pracowników i automotywacji lidera

Przywódcę grupy bardzo często prezentuje się jako osobę, która potrafi skutecznie zmotywować innych pracowników. Tymczasem, kto zmotywuje jego samego? Zarówno zdolność motywacji, jak i automotywacji nie należą do umiejętności, z którymi się rodzimy. Są to kompetencje, których po prostu trzeba się nauczyć. Pomocne w tym celu może być szkolenie, które pozwoli przyjrzeć się podstawom z zakresu motywacji i automotywacji, dowiedzieć się, jak korzystać z procesów poznawczych w procesie motywowania, a także poznać nowoczesne narzędzia pobudzania do pracy.

Automotywacja, czyli jak zmotywować samego siebie?

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i ma na celu zwrócenie uwagi na sposoby, które przyczynią się do podniesienia poziomu motywacji i automotywacji. Podczas zajęć będziesz mógł poznać różne sposoby i techniki motywowania pracowników, a także nabyć praktyczne umiejętności, które zagwarantują lepsze funkcjonowanie w środowisku pracy i spowodują, że szybciej osiągniesz sukces.

Do kogo jest adresowane szkolenie?

Opracowane przez nas zajęcia są dedykowane w szczególności dla kadry zarządzającej, która jest bezpośrednio lub pośrednio związana z motywowaniem pracowników. W szkoleniu mogą również wziąć udział menedżerowie sprzedaży i zespołów handlowych, pracownicy działów obsługi klienta oraz wszyscy, którzy wiążą swoją karierę zawodową z pracą na stanowisku menedżerskim i stoją przed wyzwaniem, jakim jest motywacja pracownika oraz automotywacja siebie samego.

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu motywacji i automotywacji pracowników,
 • Podniesienie efektywności podejmowanych działań wynikających z zakresu obowiązków,
 • Nabycie umiejętności stosowania poznanych technik,
 • Wzrost motywacji grupowej i indywidualnej,
 • Identyfikacja z firmą i poczucie wspólnego celu,
 • Wzrost wydajności w pracy.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Menadżer:

 • Potrafi skutecznie motywować siebie i pracowników
 • Efektywniej zarządza wydajnością pracy
 • Osiąga lepsze wyniki w pracy
 • Potrafi zapobiegać wypaleniu zawodowemu
 • Mobilizuje do działania i zarządza stresem w grupie
 • Spokojniej i bardziej precyzyjnie deleguje zadania

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy
 • Budowa profesjonalnego zespołu
 • Lepsza organizacja pracy
 • Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Psychologia motywacji i automotywacji

W tym module dowiesz się:

 • jakie są rodzaje motywacji;
 • jak rozpoznawać i stosować czynniki motywacyjne;
 • jak korzystać z procesów poznawczych w motywacji;
 • jak wykorzystać Hierarchię potrzeb Maslowa;
 • jak wykorzystać potrzebę osiągnięć (McClelland);
 • jak wykorzystać motywację samoistną – Mihalyi Csikszentmihalyi;
 • jak wykorzystać własną skuteczność – Albert Bandura;
 • jak sterować motywacją.

MODUŁ III. Motywacja i automotywacja w naszej firmie

W tym module dowiesz się:

 • jak działają systemy motywacyjne w Twojej firmie;
 • w jakich sytuacjach i do jakiej grupy ludzi dobierać systemy motywacyjne – motywacja wewnętrzna, zewnętrzna, grupowa, pozytywna, negatywna;
 • jak wyznaczać właściwie cele;
 • jak pracować z ograniczającymi przekonaniami;
 • do czego służy proaktywność i reaktywność;
 • jak uruchomić 7 nawyków skutecznego działania;
 • jak rozpoznać poziom motywacji w pracy;
 • jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

MODUŁ IV. Narzędzia w motywacji i automotywacji

W tym module dowiesz się:

 • dlaczego Twój poziom motywacji spada;
 • jak zarządzać premiami finansowymi;
 • co jeszcze mogę zaoferować swojemu pracownikowi i za co;
 • jak rozmawiać, aby zmotywować osobę w 5 minut
 • jak utrzymywać motywację w czasie
 • jak wykorzystać technikę pasji w życiu
 • jak wykorzystać technikę listu pożegnalnego
 • jak wykorzystać technikę wyobrażeniową
 • jak wykorzystać techniki behawioralne

MODUŁ V. Automotywacja Lidera

W tym module dowiesz się:

 • jak wpłynąć na szybkie dokonywanie zmian – neurodecyzje
 • jak wykorzystać behawioralne kotwice motywacji
 • jak pracować z submodalnościami
 • jak zarządzać stanami emocjonalnymi
 • jak modelować swoje zachowania

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?