Stosowanie języka korzyści

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Zapoznanie uczestników z siłą języka korzyści w rozmowach handlowych
 • Usystematyzowanie podstawowych zasad rozmowy handlowej
 • Zapoznanie uczestników ze sztuką argumentacji i motywowania klienta do decyzji poprzez język korzyści
 • Zwiększenie efektywności w sprzedaży telefonicznej i bezpośredniej

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Handlowiec

 • Potrafi używać języka korzyści w rozmowie handlowej
 • Profesjonalnie i skutecznie przeprowadza rozmowę handlową w celu zawarcia kontraktu
 • Jest konsekwentny i ambitny w rozmowie handlowej
 • Potrafi skutecznie budować zaufanie i pracować z obiekcjami klienta
 • Reaguje motywująco na potrzeby klienta
 • Rozwija własne kompetencje
 • Buduje przymierze z klientem i długoterminowe relacje

Rezultaty dla działu sprzedaży

 • Zwiększenie udziału w rynku
 • Wzrost sprzedaży
 • Wyższy współczynnik konwersji
 • Wysoki poziom zadowolenia klientów
 • Wyższy współczynnik skutecznych rozmów handlowych
 • Wzmocnienie zespołów realizujących cele firmy
 • Zdobycie kluczowych klientów
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy

CZAS REALIZACJI – 1 dzień szkoleniowy
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp
Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się,
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty,
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia,
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach,
 • ustalimy własne cele,
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Czym jest język korzyści i w jaki sposób budować przekaż
W tym module dowiesz się:

 • czym charakteryzuje się jeżyk korzyści i dlaczego jest ważny w rozmowach handlowych
 • z jakich etapów składa się rozmowa handlowa w sprzedaży telefonicznej, sprzedaży bezpośredniej i sprzedaży online,
 • jak budować prezentację produktu/usługi w oparciu o język korzyści,
 • jak budować zaufanie u klienta poprzez język korzyści,
 • jak zamykać sprzedaż utwierdzając klienta w słusznej decyzji,
 • jakie realizować proces reklamacyjny z użyciem języka korzyści,
 • w jaki sposób wykorzystać opór klienta do napędzenia zmiany w decyzji.

MODUŁ III. Składowe języka korzyści w negocjacjach i rozmowach z klientami.
W tym module dowiesz się:

 • jak zamieniać potrzeby klientów na korzyści,
 • jak używać przymiotników i przysłówków w języku korzyści,
 • w jaki sposób budować formę wypowiedzi wzmacniającą język korzyści (para dźwięki, język ciała, gesty i intonacja)
  na jakie słowa należy uważać w języku korzyści,
 • jak odróżnić prezentację produktu poprzez cechy a prezentację produktu poprzez korzyści
 • Czasowniki i rzeczowniki w języku korzyści,
 • Budowanie przyszłości poprzez tryb warunkowy w języku korzyści,
 • Meta programy jako modele języka korzyści.

MODUŁ IV. Budowanie stanów emocjonalnych u rozmówcy
W tym module dowiesz się:

 • jak zbudować stan emocjonalny pożądania,
 • jak zbudować stan emocjonalny ciekawości,
 • jak zniechęcić do pewnej grupy produktów i zbudować efekt figury tła,
 • dlaczego udzie kupują,
 • gdzie może znajdować się w mózgu przycisk kupuj,
 • jak utrwalić pozytywne emocje do handlowca i produktu.

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia
Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie,
 • odpowiemy na ostatnie pytania,
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty,
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering