Szkolenia dla biznesu

Dlaczego warto inwestować w szkolenia biznesowe dla firm?

Możesz kupić nieruchomości, maszyny, samochody, urządzenia biurowe, umeblować nowocześnie biuro, zoptymalizować procesy w firmie, ale to wszystko bez ludzi jest niczym. To co ożywia twoją firmę, to ludzie pełni pasji, profesjonalizmu i zaangażowania. Każdy pracownik z pewnością oczekuje dobrych warunków pracy. Wybierając miejsce pracy, zwraca uwagę na pozycję firmy, wysokość zarobków, system motywujący, otoczenie pracownicze, oferowane narzędzia do pracy. Jednak, po kilku tygodniach pracy, w głowach pracowników rozpoczyna się podsumowanie mocnych i słabych stron miejsca zatrudnienia. Bazując na badaniach, to czas kiedy pracownicy bardziej koncentrują się na klimacie firmy, wzajemnych relacjach pracowniczych i możliwościach rozwoju, a w mniejszym stopniu koncentrują się na czynnikach materialnych (poza warunkiem, że potrzeby materialne pracownicy mają spełnione). 

Okazuje się, że w perspektywie wielu lat pracy, głównym wyzwaniem dla firm jest spełnienie potrzeb wyższego rzędu  w piramidzie motywacyjnej pracownika lub tzw. czynników motywujących wg Herzberga, niż dostarczenie wyłącznie finansowych gratyfikacji. W tym miejscu można zacytować doświadczonego przedsiębiorcę, brytyjskiego miliardera Richarda Bransona – „Dobrzy ludzie są nie tylko kluczowi dla firmy, oni są firmą. Znalezienie ich, inspirowanie i zatrzymanie ich przy sobie to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed liderami biznesowymi”. 

Każdy pracownik potrzebuje szkoleń nie tylko stanowiskowych i produktowych, ale przede wszystkim szkoleń miękkich, w ramach których rozwinie swoje zdolności inteligencji emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej, komunikacji bez przemocy, komunikacji skoncentrowanej na rozwiązaniach, organizacji pracy własnej, optymalizacji i zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie z emocjami i zarządzania emocjami innych, asertywności, współpracy w zespole, tworzenia dobrego klimatu w firmie, itp. Z pewnością wysoki poziom kompetencji miękkich i dziedzinowych przyczyni się do dobrego klimatu pracy, co z kolei wzmocni kulturę pracy zespołowej. Jak wiemy, jednym z najważniejszych czynników determinujących wybór pracy u danego przedsiębiorcy jest sposób zarządzania i klimat organizacyjny, dlatego warto zastanowić się nad inwestycją w szkolenia CPS.     

Można podsumować to cytatem Richarda Bransona, który doskonale odpowiada na pytanie: „dlaczego warto szkolić sowich pracowników w firmie”. 

„Ludzie są jak kwiaty, jeśli podlewasz ich, rozkwitają, jeśli jesteś niemiły więdną”, „Klienci nie są najważniejsi, to pracownicy są najważniejsi. Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni z pewnością zadbają o swoich klientów”- Richard Branson.

Szkolenia dla biznesu – stacjonarne i online. 

W ramach szkoleń dla firm, proponujemy elastyczny model realizacji szkoleń pracowniczych i menadżerskich. Oto kilka form szkoleń realizowanych przez Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski – CPS: 

 • Szkolenia dla firm stacjonarne w siedzibie firmy zamawiającego 
 • Szkolenia dla firm stacjonarne w ośrodkach szkoleniowych 
 • Szkolenia dla firm online dla grup pracowników 
 • Szkolenia biznesowe indywidulane online w formie coachingu i spotkań pod okiem doświadczonych trenerów Centrum psychologii Stosowanej – CPS. Uczestnik wybiera dogodny dla siebie czas a firma kieruje dedykowanego pracownika na szkolenie. 
 • Szkolenia biznesowe hybrydowe – online – live dla jednej grupy i w tym samym czasie szkolenia stacjonarne 
 • Szkolenia biznesowe – e-learning 

Szkolenia dla korporacji, firm rodzinnych, mikro przedsiębiorstw i tych którzy rozpoczynają działalność. 

Bez względu na to na jakim etapie rozwoju jest Twoja firma i jaki poziom kompetencji posiadają Twoi pracownicy warto co pół roku, maksymalnie raz do roku dokonywać przeglądu kompetencji i zasobów pracowniczych w zakresie rozwoju zawodowego w firmie. Nawet najlepsi pracownicy potrzebują zmiany, wzmocnienia, korekty i rozwoju. Jeżeli ciągle uprawiasz te same płody na tej samej ziemi, to z czasem ziemia będzie dawała coraz słabsze plony. Podobnie jest z pracownikami. Nie chodzi tutaj o jakiekolwiek szkolenie, aby odhaczyć w planie rozwoju pracowniczym, że pracownik rozwija się poprzez szkolenia. Należy dobrać spersonalizowane szkolenie dopasowane do potrzeb i etapu rozwoju pracownika. Dodatkowo, szkolenie musi być dopasowane do wartości i kultury organizacyjnej firmy.   

W wielu firmach jest sporo szkoleń gdzie przepalane są budżety. Jako firma odpowiedzialna za rozwój zasobów ludzkich u naszych klientów, za punkt honoru stawiamy sobie w pierwszej kolejności badanie potrzeb szkoleniowych, następnie ustalanie celów szkoleniowych w oparciu o taksonomię Blooma. W trakcie realizacji szkolenia jesteśmy czujni na redefinicję celów i założeń, tak aby połączyć cele pracownicze z celami zespołu, zarządu i firmy.  Po szkoleniu biznesowym ewaluujemy efekty i przekazujemy raport poszkoleniowy do dalszego wdrożenia zmian. 

Jesteśmy dumni i posiadamy poczucie dobrze wykonanej pracy na rzecz firm, z którymi współpracujemy. Jesteśmy świadomi, że zmiany, które inicjujemy wymagają czasu i ciągłego  wsparcia poprzez programy doradcze, coachingi i szkolenia.   

Skorzystaj z dostępu do wiedzy od certyfikowanych trenerów.

Podczas szkoleń z biznesu w Centrum Psychologii Stosowanej będziesz miał przyjemność współpracować z praktykami i pasjonatami swoich specjalizacji. Każdy w trenerów jest bardzo wysoko oceniany wśród uczestników. Być może pewne treści szkoleniowe będą powtarzały się i usłyszysz je ponownie,  ale u nas masz gwarancję, że narracja i przykłady użyte w szkoleniach będą poruszać nie tylko umysł, ale też zapadną na długo w Twoją pamięć pobudzając najczulsze struny Twoich emocji. Czasami jest to jak spektakl lub dobry film, który zmienia Cię od środka. 

Przykładowe propozycje szkleń dla biznesu. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń biznesowych:

 • Umiejętność zarzadzania własną pracą w zmieniającej się sytuacji gospodarczej.
 • Efektywna komunikacja w biznesie.
 • Skuteczna motywacja pracowników i automotywacja lidera.
 • Współpraca międzystanowiskowa ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji w zespole.
 • Efektywna praca zdalna i radzenie sobie z technostresem.
 • Optymalizacja pracy własnej – zarządzanie czasem, organizacja pracy i skuteczny przepływ informacji w firmie.
 • Radzenie sobie w bardzo trudnych sytuacjach przy obsłudze klienta. 
 • Trening umiejętności Dialogu Motywującego. 
 • Trening umiejętności kierowniczych – nowe trendy zarządzania. 
 • Wpływ relacji w zespole pracowniczym na jakość obsługi klientów. Współpraca. międzystanowiskowa na rzecz budowy przyjaznej kultury organizacyjnej. 
 • Zarządzanie sobą w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.