Szkolenia dla ochrony zdrowia

Szkolenia psychologiczne dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. 

Każdego dnia zespoły medyczne podejmują gotowość do ochrony zdrowia i życia swoich pacjentów. Koncentrują się na profilaktyce, badaniu przedmiotowym, leczeniu i edukowaniu pacjentów. Angażują się i szukają różnych sposobów do nawiązania relacji terapeutycznej. Niedobór specjalistów powoduje, że obecni lekarze i pielęgniarki są bardzo obciążeni pracą, dokumentacją i trudnymi zachowaniami swoich pacjentów i ich rodzin. Z powodu dużej presji ze strony pacjentów, przełożonych i nagłych sytuacji może szybko dojść do nieszczęścia. Każdy specjalista powinien zadbać o siebie, ponieważ wypoczęty i zdrowy medyk to specjalista, który jest efektywniejszy, empatyczny, miły i opanowany. Jesteśmy ludźmi i jako ludzie mamy ograniczoną wydolność. Każdy odpowiedzialny medyk, powinien zastanowić się nad tym w jaki sposób może zadbać o siebie. My jako specjaliści uczymy lekarzy, pielęgniarki ratowników medycznych skutecznych metod obniżenia stresu, komunikacji medycznej, organizacji pracy, zarządzania zespołami medycznymi i budowania dobrostanu i wyjścia z wypalenia zawodowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni i pełni szacunku dla wszystkich specjalistów z obszaru medycyny i jeżeli możemy poprawić jakość pracy w ochronie zdrowia to robimy to z wielką przyjemnością.   

Przykładowe tematy szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek on-line i stacjonarnie.

Do najbardziej popularnych tematów szkoleniowych w ochronie zdrowia zaliczamy m.in.: 

Szkolenia dla dyrektorów, ordynatorów, oddziałowych i przełożonych:

 • Trening umiejętności kierowniczych dla lekarzy i pielęgniarek.   
 • Efektywne budowanie zespołów interdyscyplinarnych w ochronie zdrowia. 
 • Zarządzanie kryzysami i zmianą w ochronie zdrowia. 
 • Dialog Motywujący w pracy menadżera – dla ochrony zdrowia. 
 • Delegowanie zadań i wydawanie poleceń w placówkach medycznych. 
 • Motywowanie i wspieranie pracowników w ochronie zdrowia. 

Szkolenia dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych, rehabilitantów:

 • Komunikacja medyczna dla lekarzy oparta o metodę Calgary Cambridge.
 • Komunikacja medyczna dla pielęgniarek oparta o metodę Calgary Cambridge.
 • Sztuka komunikacja i postępowania z pacjentem kardiologicznym.  
 • Dialog Motywujący w pracy z pacjentem oporującym.
 • Komunikacja medyczna w pediatrii. 
 • Komunikacja medyczna z rodziną i opiekunami pacjenta.
 • Komunikacja interpersonalna w zespołach medycznych.
 • Radzenie sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego.
 • Praca ze stresem pourazowym – PTSD i reakcją na silny stres. 
 • Jak odzyskać dobrostan w niesprzyjającym środowisku.
 • Superwizja zespołu medycznego. 
 • Współpraca międzystanowiskowa w ochronie zdrowia.
 • Postępowanie z pacjentem roszczeniowym i trudnym w kontakcie.  

Szkolenia, coaching i mentoring – co wybrać?

Szkolenie jest najbardziej znaną formą edukacyjną, kształcąca kompetencje miękkie i twarde. Szkolenia dla ochrony zdrowia zazwyczaj realizowane są stacjonarnie w siedzibie zamawiającego lub na zlecenie w ośrodku szkoleniowym. Szkolenia mogą odbywać się w formie zdalnej, czyli online lub w formie stacjonarnej. Mocną stroną takiej formy jest interakcją między uczestnikami, wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się i proces grupowy, który wnosi wiele wartości merytorycznych i emocjonalnych u uczestników. 

Ciekawym rozwiązaniem może okazać się coaching lub mentoring w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych lub w obszarze rozwoju własnych kompetencji społecznych, emocjonalnych, interpersonalnych. Jest to wygodna forma, ponieważ spotkanie odbywa się w modelu TY plus osoba prowadząca coaching. Coach lub mentor pracuje na twoich celach i na twoim przypadku wypracowujecie skuteczne metody np.: postępowania z pacjentem,  przełożonym, pracownikami, czy radzenia sobie z trudnymi zachowaniami rodziny. Coach skoncentrowany jest na wsparciu Ciebie w poszukiwaniu realizacji twojego celu. Szkolenie dla jednej osoby prowadzone metodą coachingu – może być realizowane zdalnie, czyli online lub stacjonarnie.  Mocną stroną tej metody jest oszczędność czasu, efektywność uczenia się i elastyczność doboru materiału, czasu i procesu kształcenia.   

Dlaczego warto wybrać szkolenia z zarządzania w Centrum Psychologii Stosowanej?

Ponieważ posiadamy wieloletnie doświadczenie prowadzenia szkoleń dla pracowników w ochronie zdrowia. Szkolimy pracowników uczelni wyższych medycznych, pracowników szpitali, SOR-u, POZ. Pracujemy według własnych autorskich metod kształcenia, które posiadają silną podbudowę teoretyczną, naukową i praktyczną. Zapraszamy do udziału w szkoleniu.