Szkolenia dla szkół i uczelni wyższych

Szkolenia z metodologii prowadzenia zajęć dla kierunków medycznych. 

Praca ze studentami jest fascynującą przygodą i dodaje wiele kolorytu w naszej pracy, ale niedoświadczeni „żeglarze” mogą często osiadać na mieliznach lub rozbijać się o skały. Aby pracować z młodzieżą lub młodymi dorosłymi, a szczególnie z pokolenia Z i Y należy zrozumieć ich wartości, sposób patrzenia na świat i relacje jakie chcą zbudować ze swoim nauczycielem, mentorem, tutorem.  Ten ciekawy proces interakcji między wykładowcą  a studentem jest naszą pasją i z wielkim zaangażowaniem opowiadamy o tym podczas naszych wspólnych spotkań i szkoleń. Pokazujemy jak wykorzystać opór studenta do napędzania pozytywnej zmiany i jak zachęcić go do wzięcia odpowiedzialności za proces uczenia się. Pokazujemy konkretne metody w jaki sposób motywować, budować odpowiedzialność, zaangażowanie i odwagę do udziału w zajęciach i uczeniu się. Rezygnujemy z modelu pruskiego na rzecz Konstruktywizmu i modelowych szkół skoncentrowanych na talentach. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia dla szkół z radością dzieli się swoimi sukcesami w pracy ze studentami czego i Tobie też tego życzę. 

Przykładowe tematy szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek on-line i stacjonarnie.

Do najbardziej popularnych tematów szkoleniowych skierowanych dla nauczycieli akademickich należą, m.in.: 

 • Komunikacja ze studentem oparta na zasobach i wartościach studenta.
 • Komunikacja medyczna dla pielęgniarek oparta o metodę Calgary Cambridge. 
 • Dialog Motywujący w pracy nauczyciela.
 • Komunikacja skoncentrowana na rozwiązaniach. 
 • Zarządzanie motywacją i emocjami studentów. 
 • Radzenie sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego.
 • Budowanie przymierza edukacyjnego ze studentem. 
 • Procesy grupowe w prowadzeniu zajęć ze studentami.
 • Metody i narzędzia na aktywizację studentów.  
 • Ewaluacja i ocena studenta. 
 • Taksonomia celów i efektów uczenia się. 

Dlaczego warto wybrać szkolenia z zarządzania w Centrum Psychologii Stosowanej?

Ponieważ nasi trenerzy są dydaktykami, szkoleniowcami i certyfikowanymi trenerami. Prowadzimy z powodzeniem szkolenia dla kadry nauczycieli od wielu lat. Nasi uczestnicy z wielkim uznaniem mówią o skuteczności naszych metod nauczania.