Szkolenia z coachingu

Szkolenia online i stacjonarne z coachingu. 

Coachem może zostać praktycznie każdy, bez względu na wykształcenie. Nie ma żadnych formalnych wymagań do tego zawodu. Jednak, jeśli chcesz być profesjonalnym coachem i zbudować własną markę, warto zainwestować w odpowiednie szkolenie i certyfikat.

Jako coach masz kilka możliwości zatrudnienia. Możesz pracować na własnej działalności gospodarczej i świadczyć usługi dla różnych klientów indywidualnych lub firm. Możesz też podpisywać umowy cywilnoprawne z konkretnymi organizacjami i być coachem zewnętrznym. Możesz również znaleźć pracę na etacie w firmie, która potrzebuje coacha wewnętrznego. Na rynku pracy jest wiele ofert dla coachów. 

Coaching to interaktywny proces wsparcia, który pomaga osobom lub organizacjom w rozwoju i osiąganiu celów. Coaching opiera się na relacji partnerskiej między coachem (trenerem) a coachee (klientem), która charakteryzuje się empatią, poufnością i zaufaniem. Coach nie doradza ani nie ocenia, ale zadaje pytania i używa narzędzi, które pomagają coachee odkryć własne zasoby, możliwości i rozwiązania. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości jest to metoda mocno oparta na budowanie umiejętności stawiani i osiągania celów klienta. 

Jakie są rodzaje coachingu?  Czy mogę wybrać coaching dla konkretnej grupy zawodowej?  

Istnieją różne rodzaje coachingu w zależności od obszaru rozwoju i celu klienta. Rodzaje coachingu można podzielić na różne kategorie w zależności od tematyki lub formy pracy z klientem. Niektóre z najczęstszych rodzajów coachingu to:

 • Coaching personalny – nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka.
 • Life coaching – nastawiony na relacje i życie osobiste.
 • Coaching medyczny – zajmujący się pomocą pacjentom lub personelowi medycznemu w ochronie zdrowia. 
 • Coaching zawodowy – związany z rozwojem, karierą lub zmianą zawodu.
 • Executive coaching – praca z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw.
 • Leadership coaching – rozwijanie umiejętności przywódczych i zarządzania zespołem.
 • VIP coaching – praca z osobami o wysokim statusie społecznym lub medialnym.

Na czym polega uczenie się coachingu?  

Uczenie się coachingu polega na zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia procesu wsparcia osoby uczestniczącej w coachingu lub wsparcia zespołu w danej organizacji. Podczas szkolenia z coachingu poznasz m.in.: 

 • Model GROW – model oparty na czterech etapach: Goal (cel), Reality (rzeczywistość), Options (opcje) i Will (wola).
 • Model Dilts – model oparty na sześciu poziomach: Środowisko, Zachowanie, Umiejętności, Przekonania i Wartości, Tożsamość i Duchowość.
 • Model ICF – model oparty na jedenastu kompetencjach coacha: etyka i standardy zawodowe, umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem, budowanie zaufania i intymności z klientem, obecność coacha w relacji z klientem, słuchanie aktywne, pytania mocne, komunikacja bezpośrednia.
 • Koło Życia – metoda służąca do oceny poziomu satysfakcji z różnych obszarów życia i wyznaczania priorytetów.
 • „Magiczne” pytania – pytania otwarte, które pobudzają myślenie kreatywne i refleksyjne klienta.
 • Ocena 360 stopni – technika polegająca na pozyskiwaniu opinii od różnych osób z otoczenia klienta na temat jego kompetencji lub zachowań.
 • Technika pustego krzesła – technika polegająca na symulowaniu rozmowy z osobą nieobecną lub częścią siebie samego.
 • Plansze, grafy, zestawy słów – narzędzia wizualne, które pomagają klientowi uporządkować swoje myśli, idee i cele.
 • Ankiety i wywiady – narzędzia służące do zbierania informacji o potrzebach, oczekiwaniach i opinii klienta lub osób z jego otoczenia.
 • Zarządzanie przez cele – narzędzie służące do ustalania konkretnych, mierzalnych i realistycznych celów oraz planowania ich realizacji.

Jakie będę miał korzyści ze szkolenia z coachingu? 

Korzyści z coachingu mogą być różne w zależności od rodzaju coachingu i indywidualnej sytuacji klienta. Jednak gdybyśmy mieli wymienić najważniejsze korzyści jakie osiągniesz po szkoleniu z coachingu to z pewnością:

 • Poprawisz wydajność osobistą i realizację celów.
 • Podniesiesz otwartość na rozwój osobisty i uczenie się. 
 • Lepiej poznasz siebie, swoje wartości, potrzeby i mocne strony.
 • Uzyskasz umiejętność stawiania sobie pytań i będziesz potrafił szybciej rozwiązywać swoje problemy. 
 • Uzyskasz zdolność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.
 • Wprowadzisz świadomie zmiany w swoje życie z pełną zgodnością z samym sobą.
 • Oszczędzisz czas i środki finansowe na nieproduktywne działania.
 • Zwiększysz własny poziom dobrostanu. 
 • Będziesz efektywniej zarządzał zespołem. 
 • Rozpoczniesz życie z pełną pasją i zadowoleniem.
 • Zrealizujesz swoje życiowe cele.  

Złóż zapytanie w zakładce „kontakt” na Szkoleniacps.pl